Skip to content

VeikkausOy/sport-games-robot

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

Monivedolle sport-odds palauttaa vain 400 ensimmäistä kerrointa kertoimen mukaan järjestettynä pienimmästä alkaen.
2efb946

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
February 4, 2021 15:22
June 15, 2023 07:55

Veikkaus pelirobotti -referenssitoteutus

Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata 'Veikkaus pelirobotti -referenssitoteutuksen' toiminta. Kyseisen robotin tarkoituksena on kuvata ja demonstroida, kuinka asiakkaiden automaattiset sovellukset (robotit) voivat käyttää Veikkauksen JSON-rajapintaa toiminnassaan.

Lisenssisopimus Veikkauksen referenssitoteutuksille

Lisenssisopimus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

UKK

Veikkauksen JSON-rajapinta

Veikkaus tarjoaa JSON-formaattiin perustuvan REST-rajapinnan, jonka päälle on mahdollista toteuttaa erilaisia Veikkauksen pelipalveluja käyttäviä ohjelmia. Yksi käyttötapaus on robotit, joiden tarkoitus on pelata suuria määriä yksittäisiä pelitapahtumia Veikkauksen järjestelmään.

Alla olevat kappaleet kuvaavat ne osat Veikkauksen JSON-rajapinnasta, jotka ovat oleellisia pelaamisen kannalta.

HTTP-otsikkotietueet (Headers)

Header Kuvaus
X-ESA-API-Key: ROBOT Pakollinen otsikkotietue. Automaattisille ohjelmille otsikkotietueen arvon tulee olla ROBOT.
Content-Type: application/json Tietueella määritellään, että Veikkaukselle lähetettävä data tulee JSON-muodossa.
Accept: application/json Tietueella määritellään, että Veikkaukselta tulevan vastauksen odotetaan olevan JSON-muodossa.

Esimerkki: Arvontatietojen haku cURL-ohjelmalla:

$ curl --compressed \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-ESA-API-Key: ROBOT' \
	'https://www.veikkaus.fi/api/sport-open-games/v1/games/MULTISCORE/draws'

Keksit (Cookies)

Jotta asiakkaiden automaattiset ohjelmat toimisivat moitteettomasti, tulee niiden, selaimen tavoin, hyväksyä kaikki Veikkauksen palvelun keksit. Veikkauksen palvelun käyttämät keksit saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, jonka vuoksi on tärkeää toteuttaa ohjelmat niin, että ne hyväksyvät keksit ilman erillistä määrittelyä.

Referenssi-toteutuksessa käytetään Requests-kirjastoa, joka tarjoaa automaattisen sessiohallinnan. Tämä on erittäin suositeltu tapa, koska näin keksien hallinta hoituu automaattisesti.

Mikäli käyttämäsi kirjasto ei tue keksien/session automaattista käsittelyä, tulee sellainen toteuttaa ohjelmaan itse.

Esimerkki: Session luominen python-kielellä käyttäen Requests-kirjastoa

import requests
import json

# Vaaditut otsikkotietueet
headers = {
	'Content-type':'application/json',
	'Accept':'application/json',
	'X-ESA-API-Key':'ROBOT'
}

# Sisäänkirjautuminen Veikkauksen tilille palauttaa sessio-objektin
def login (username, password):
	s = requests.Session()
	login_req = {"type":"STANDARD_LOGIN","login":username,"password":password}
	r = s.post("https://www.veikkaus.fi/api/bff/v1/sessions", data=json.dumps(login_req), headers=headers)
	if r.status_code == 200:
		return s
	else:
		raise Exception("Authentication failed", r.status_code)

# Main-funktio.
# 1. Kirjautuu sisään
# 2. Hakee Monivedon tulevat kohteet (kirjautuneena käyttäjänä)
# 3. Tulostaa vastauksen
def main():
	s = login('esimerkki','salasana')
	r = s.get('https://www.veikkaus.fi/api/sport-open-games/v1/games/MULTISCORE/draws', headers=headers)
	print(r.text)
	
main()

Rajapinnan kuvaus

Kirjautuminen

Sisäänkirjautuminen aloittaa asiakkaan session. On tärkeää, että sisäänkirjautuminen tehdään vain kerran ja kaikki kirjautumisen vaativat pyynnöt tehdään samalla sessiolla.

Pyyntö:

POST /api/bff/v1/sessions

Data:

{"type":"STANDARD_LOGIN","login":"esimerkki","password":"salasana"}

Vastaus:

Tyhjä JSON dokumentti.

Esimerkki: Kirjautuminen sisään cURL-komennolla:

$ curl --compressed \
	-X POST \
	-d '{"type":"STANDARD_LOGIN","login":"esimerkki","password":"salasana"}' \
	-H 'Accept: application/json' \
	-H 'Content-Type: application/json' \
	-H 'X-ESA-API-Key: ROBOT' \
	'https://www.veikkaus.fi/api/bff/v1/sessions'

Esimerkki: Kirjautuminen sisään käyttäen Requests-kirjastoa:

s = requests.Session()
login_req = {"type":"STANDARD_LOGIN","login":"esimerkki","password":"salasana"}
r = s.post("https://www.veikkaus.fi/api/bff/v1/sessions", data=json.dumps(login_req), headers=headers)
if r.status_code == 200:
	print("Login successful")

Pelikohteiden tiedot

Tällä pyynnöllä voidaan hakea pelikohteiden tiedot urheilupelikohteille, poislukien live-veto.

Pyyntö:

GET /api/sport-open-games/v1/games/GAME/draws

Parametrit:

Pyynnölle annetaan GAME -parametri, jolla voidaan määritellä haluttu peli. Pelien nimet ovat:

MULTISCORE Moniveto
SCORE Tulosveto
SPORT Vakio
WINNER Voittajaveto
PICKTWO Päivän pari
PICKTHREE Päivän trio
PERFECTA Superkaksari
TRIFECTA Supertripla

Vastaus: doc/sport-draws-reply.json

Arvonnat esitetaan taulukkona ja sisältää vain avoimet pelattavissa olevat kohteet. Yksittäisen pelikohteen oleellisimmat tiedot ovat sen indeksi listIndex ja arvontanumero id kentissä sekä kuvaus rows listauksessa (vain avoimille pelikohteille). Kohteen kuvauksen formaatti on pelikohtainen.

Kohteen kuvauksessa pelikohde on kuvattu vaihtoehtoisesti joko competitors tai outcome listauksilla.

competitor listausta käytetään voittajavedoissa, outcome listausta mm. vakiossa, tulosvedossa ja monivedossa.

Esimerkki: Pelikohdetietojen haku monivetokohteille cURL-komennolla:

$ curl --compressed \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-ESA-API-Key: ROBOT' \
	'https://www.veikkaus.fi/sport-open-games/api/v1/games/MULTISCORE/draws'

Pelaaminen

Pelaamiseen liittyen Veikkaus tarjoaa kolme eri API-kutsua. check-pyynnöllä voidaan tarkistaa merkkitietojen oikeellisuus. Varsinainen pelin jättäminen järjestelmään tapahtuu ilman check osuutta URL:ssa. set pyynnöllä voidaan lähettää useita pelitapahtumia kerralla.

Näillä pyynnöillä voidaan pelata urheilupelikohteita, poislukien live-veto. Pitkävetoa ei virallisesti tueta ohjelmallisen pelaamisen kautta, mutta joitain ohjeita on annettu kysymyksissä GitHubin "issues" osiossa.

Pyyntö:

POST /api/sport-interactive-wager/v1/tickets/check
POST /api/sport-interactive-wager/v1/tickets
POST /api/sport-interactive-wager-set/v1/tickets/set

Data:

 • doc/multiscore-wager-request.json
 • doc/sport-wager-request.json
 • doc/sport-multi-wager-request.json

Pyynnöissä voi validoida (check) tai lähettää vain yhden pelitapahtuman kerrallaan tai 2-25 kappaletta kun käyttää set rajapintaa.

set pyynnössä pelitapahtumat annetaan listana ja voivat olla eri pelien järjestelmiä tai yksittäisiä rivejä. Vaikka pelit lähetetään yhdessä pyynnössä, hyväksyy järjestelmä ne yksitellen. Tämä tarkoittaa, että pelit näkyvät pelitilillä yksittäisinä peliveloituksina ja järjestelmä saattaa hylätä yksittäisen pelin (esimerkiksi rahojen loppuessa pelitililtä) muiden samassa pyynnössä olevien pelien tullessa hyväksytyksi.

Yksittäisessä pelitapahtumassa oleelliset kentät ovat listIndex ja gameName, sillä nämä määrittelevät, mitä pelikohdetta ollaan pelaamassa. listIndex on pelikohteen tiedoissa sama listIndex, ja gameName pelin tekninen nimi (esim. SPORT). Pelin panos tulee määritellä stake-kenttään, ja pelin kokonaishinta price kenttään. Järjestelmä tarkistaa hinnan pelin merkintöihin ja hinnan ollessa väärä järjestelmä ei hyväksy pelitapahtumaa.

Pelin merkkitiedot määritellään boards osioon, joka on lista betType- ja stake-arvoja sekä selections-listaus. Merkkitietojen rakenne on pelikohtainen. Esimerkiksi Vakiossa merkkitiedoissa käytetään rakennetta, jossa valitut merkit määritellään outcomes-listaukseen, kun taas Tulos- ja Monivedossa käytetään homeScores- ja awayScores-elementtejä valittujen tuloksien määrittelyssä. Yhteen pelitapahumaan voi tehdä boards listaan 1-20 peliriviä kerralla hyväksyttäväksi. boards listan pelikohtaiset maksimit:

Peli Maksimi
Vakio 12
Tulosveto 10
Moniveto 1
Voittajaveto 20
Päivän pari 20
Päivän trio 20
Superkaksari 20
Supertripla 20

Vastaus: Vastauksena pelipyyntöön tulee lähetetty JSON-data, johon on lisätty mm. seuraavat kentät (set pyynnön tapauksessa palautetaan lista):

Kenttä Arvo
serialNumber hyväksytyn pelin sarjanumero
transactionTime pelitapahtuman aikaleima

Hylätyille peleille vastauksessa on myös error-elementti, joka kertoo‚ miksi peliä ei hyväksytty. Esimerkki:

"error":{"code":"DRAW_NOT_PLAYABLE"}

Esimerkki: ks. referenssitoteutus, robot.py

Pelitiedostojen pelaaminen Vedonlyönnissä

Tiedostopohjainen pelaaminen vedonlyönnissä on beta-vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että rajapinnassa saattaa olla hetkittäisiä käyttökatkoja ja lisäksi toivomme palautetta palvelun jatkokehittämistä varten. Pelitiedosto -pelisivu löytyy vedonlyöntipelien sivuilta oikeasta yläkulmasta kohdasta ”palvelut”

Internet-pelijärjestelmässä pelit voi pelata etukäteen luodulla pelitiedostolla. Tiedostopohjaisessa pelaamisessa Veikkauksen järjestelmään lähetetään tekstitiedosto, joka sisältää pelattavat pelirivit. Pelitiedosto pelataan valittuun pelikohteeseen ”valitse pelitiedosto” kohdasta. Pelirivit pelataan aina pelikohteen vähimmäispanoksella.

Tiedostopohjainen pelaaminen on tuettu seuraaville vedonlyöntipeleille:

 • Moniveto
 • Vakio

Tiedostopohjainen pelaaminen on kaksi vaiheista. Ensimmäisessä vaiheessa tiedosto lähetetään Veikkauksen järjestelmään, ja toisessa vaiheessa tiedosto hyväksytään pelattavaksi. Pelitiedosto tulee siis hyväksyä ennen kuin järjestelmä käsittelee sen. Järjestelmä tekee pelitilille koko tiedoston hintaa vastaavan katevarauksen. Mikäli pelitilillä ei ole riittävästi rahaa katevarauksen tekoon, koko tiedosto hylätään. Tiedoston käsittelyn jälkeen pelitilin veloitus tehdään hyväksyttyjen pelitapahtumien perusteella. Tiedostot käsitellään hyväksymisjärjestyksessä.

Pelitiedoston maksimikoko on 10 000 riviä. Tiedoston ollessa pidempi kuin 10 000 riviä, käsitellään tiedostosta vain ensimmäiset 10 000 riviä. Tiedoston sisältämät ja järjestelmän kannalta virheelliset rivit hylätään.

Veikkauksen järjestelmä pilkkoo tiedoston rivit yksittäisiksi pelitahtumiksi. Poikkeustilanteet kuten rahan loppuminen pelitililtä, kohteen sulkeutuminen tai esimerkiksi virheellinen valinta merkkitiedoissa voivat estää yksittäisten rivien pelaamisen tai koko tiedoston hylkäämisen. Tällöinkin järjestelmä pyrkii kuitenkin pelaamaan jokaisen rivin. On siis teknisesti mahdollista, että ladatun tiedoston peleistä osa riveistä jää pelaamatta. Pelaaja näkee pelattujen pelirivien määrän ja pelin kokonaishinnan pelitiedoston pelaamisen jälkeen. Pelitapahtumat löytyvät omista peleistä ja pelin tulosten ratkettua mahdolliset voitot löytyvät valitsemalla omista peleistä ”Vain voitot”.

Yksittäisen pelitiedoston pelaaminen kestää useampia minuutteja sen sisältäessä enimmäismäärän pelirivejä. Mikäli järjestelmään lähetetään/hyväksytään useita tiedostoja lyhyen ajan sisällä, voi tiedostojen pelaamisen aloittaminen viivästyä. Jos pelikohteen peliaika umpeutuu kesken tiedoston latauksen, pelaaminen keskeytyy ja osa peleistä jää pelaamatta.

Esimerkki: ks. referenssitoteutus, play-file.py

Pelitiedoston muoto

Moniveto

Monivedossa ottelut on erotettu puolipisteellä, ja ottelun tulos väliviivalla.

Esimerkki:

1-2;2-3;0-3;0-1
0-1;2-0;0-0;0-0
0-2;2-1;0-2;0-0

Vakio

Vakiossa rivi esitetään ilman välimerkkejä.

Esimerkki:

1x111x2111x2
1x12x22x112x
1x11121111xx
x112x11x112x

Pelitiedoston lähetys ja hyväksyntä

Pelitiedosto lähetetään rajapintaan pyynnön body-sisällössä tekstimuodossa (Content-Type: text/plain).

Pyyntö:

POST /api/wager-file/v1/batches/games/{game}/draws/{drawId}/stream

Esimerkki vastaus:

{
 "fileId": "9d9aacf9-a380-2a3f-9c16-bfa51c960f95",
 "count": 100,
 "failed": 0,
 "state": "LOADED",
 "game": "MULTISCORE",
 "drawId": 60992,
 "timestamp": 1638255237848
}

Tiedoston hyväksyminen.

Pyyntö:

PUT /api/wager-file/v1/batches/by-id/{fileId}/state/approved

Esimerkki vastaus:

{
 "fileId": "9d9aacf9-a380-2a3f-9c16-bfa51c960f95",
 "count": 100,
 "failed": 0,
 "state": "APPROVED",
 "game": "MULTISCORE",
 "drawId": 60992,
 "timestamp": 1638255237848
}

Pelitiedostojen listaus

Omia pelitiedostoja voi tarkastella seuraavilla API kutsuilla.

Viimeisimpien tiedostolatausten listaus (max 200):

Pyyntö:

GET /api/wager-file/v1/batches

Esimerkki vastaus:

[{
 "fileId": "2d9abcf0-c310-aaaf-8ca6-ffc51ce60faf",
 "count": 400,
 "failed": 0,
 "state": "LOADED",
 "game": "MULTISCORE",
 "drawId": 60992,
 "timestamp": 1638255237848
},{
 "fileId": "9d9aacf9-a380-2a3f-9c16-bfa51c960f95",
 "count": 100,
 "failed": 0,
 "state": "COMPLETED",
 "game": "MULTISCORE",
 "drawId": 60992,
 "timestamp": 1638255237848
}]

Yksittäisen pelitiedoston tarkastelussa rajapinta palauttaa pelattujen pelitapahtumien sarjanumerot ja merkkitiedot tiedoston rivinumeron mukaan.

Pyyntö:

GET /api/wager-file/v1/batches/by-id/{id}?page={page}

Esimerkki vastaus:

{
 "fileId": "afe771f9-a28a-efa8-9c16-af8381841f5",
 "count": 100,
 "failed": 0,
 "state": "COMPLETED",
 "game": "MULTISCORE",
 "drawId": 60992,
 "timestamp": 1638255237848,
 "details": {
  "totalPages": 1,
  "page": 1,
  "transactions": {
   "1": {
    "serial": "1732-051164580-409466",
    "data": "2-1;1-3;3-1;2-2"
   },
   "2": {
    "serial": "1732-013917496-400266",
    "data": "3-1;2-1;1-3;3-1"
   },
   // ...
   "100": {
    "serial": "1732-023911492-400266",
    "data": "1-1;2-1;1-1;3-1"
   }
  }
 }
}

Saldokysely

Tällä pyynnöllä voidaan pyytää pelitilin saldo.

Pyyntö:

GET /api/v1/players/self/account

Vastaus: Vastaus sisältää sisältää balances ja CASH elementit, joiden sisällä on sekä pelitilin käytettävissä oleva saldo(usableBalance).

Esimerkki: saldokysely käyttäen Requests kirjastoa

s = requests.Session()
login_req = {"type":"STANDARD_LOGIN","login":"esimerkki","password":"salasana"}
r = s.post("https://www.veikkaus.fi/api/bff/v1/sessions", data=json.dumps(login_req), headers=headers)
if r.status_code == 200:
	r = s.get("https://www.veikkaus.fi/api/v1/players/self/account", headers=headers)
	j = r.json()
	print("saldo=%.2f" % (j['balances']['CASH']['usableBalance']))
else:
	print("kirjautuminen epäonnistui: " + r.text)

Pelatuimmuusprosentit ja Voitto-osuudet

Veikkaus tarjoaa vakioille ja monivedoille voitto-osuustiedot ladattavina tiedostoina. Tämä onkin suositeltava tapa aina vain kun tiedostojen käyttäminen on mahdollista.

Alla kuvaus pelatuimmuusprosenttien, kertoimien ja voitto-osuuksien kysymiselle peleille. drawId on kohteen tiedoista saatu arvontanumero kentästä id. Osa rajapinnoista on vain tietyille peleille (esim. voitto-osuudet on vain Vakiolle). Näitä rajapintoja on tarkoitettu käytettävän vain pelikohteen sulkeutumiseen asti.

Pyyntö:

	GET /api/sport-odds/v1/games/SCORE/draws/{drawId}/odds
	GET /api/sport-popularity/v1/games/SPORT/draws/{drawId}/popularity
	POST /api/sport-winshare/v1/games/SPORT/draws/{drawId}/winshare

Data/Parameterit: Pyynnöissä {drawId} tulee korvata pelikohteen tunnisteella. ks. liite: doc/sport-winshare-request.json

Monivedolle sport-odds palauttaa vain 400 ensimmäistä kerrointa kertoimen mukaan järjestettynä pienimmästä alkaen.

Mikäli voitto-osuustietoja kysellään yli 100 kombinaation kokoiselle järjestelmälle, tulee pyynnöt pilkkoa useampaan osaan. Käytännössä jokaiseen pyyntöön lähetetään sama kombinaatio, mutta pyynnön page-kentällä voidaan määritellä, monettako "sivua" ollaan pyytämässä. Vastauksen hasNext kenttä kertoo onko seuraava sivu olemassa.

Vastaus:

 • doc/score-odds-response.json
 • doc/score-popularity-response.json
 • doc/sport-popularity-response.json
 • doc/sport-winshare-response.json.

Vakion voitto-osuudet ladattavina tiedostoina:

Vakio 1 zip
Vakio 2 zip
Vakio 3 zip
Vakio 4 zip
Vakio 5 zip
Vakio 6 zip
Vakio 7 zip
Vakio 8 zip
Vakio 9 zip
Vakio 10 zip
Vakio 11 zip
Vakio 12 zip

Huomioitava, että tiedostot ja voitto-osuuslaskuri toimivat vain Vakioille, joissa alle 15 kohdetta.

Monivedon kerroinlistat ladattavina tiedostoina:

Moniveto 1 zip
Moniveto 2 zip
Moniveto 3 zip
Moniveto 4 zip
Moniveto 5 zip
Moniveto 6 zip
Moniveto 7 zip
Moniveto 8 zip
Moniveto 9 zip
Moniveto 10 zip
Moniveto 11 zip
Moniveto 12 zip

Vakion kerroinlistat ladattavina tiedostoina:

Vakio 1 zip
Vakio 2 zip
Vakio 3 zip
Vakio 4 zip
Vakio 5 zip
Vakio 6 zip
Vakio 7 zip
Vakio 8 zip
Vakio 9 zip
Vakio 10 zip
Vakio 11 zip
Vakio 12 zip

Toto-pelit

Tässä esitetään lyhyesti Toto-pelien kohteiden haku ja pelaaminen.

Rajapinnassa käytettyjä termejä:

 • card - tapahtuma
 • race - lähtö
 • runner - kilpailija
 • pool - pelikohde
 • odds - kertoimet

Pelikohteiden haku

Seuraavilla kyselyillä saa listauksen ravitapahtumista.

GET /api/toto-info/v1/cards/today      # kuluvan päivän tapahtumat
GET /api/toto-info/v1/cards/future      # tulevien päivien tapahtumat
GET /api/toto-info/v1/cards/active      # kuluvan ja tulevien päivien tapahtumat
GET /api/toto-info/v1/cards/date/2017-04-18 # annetun päivän tapahtumat

Tapahtumalistauksesta löytyy myös tietoja bonus ja jackpot -rahoista. Tapahtuman tunnistetta (cardId) käytetään tapahtumaan liittyvien tietojen hakuun.

GET /api/toto-info/v1/card/{cardId}/pools  # tapahtuman kaikki pelikohteet
GET /api/toto-info/v1/card/{cardId}/races  # tapahtuman lähdöt
GET /api/toto-info/v1/race/{raceId}/runners # lähdön osallistujat
GET /api/toto-info/v1/race/{raceId}/pools  # yhden lähdön pelikohteet

Pelikohteiden kertoimet löytyvät JSON-muodossa kyselyllä

GET /api/toto-info/v1/pool/{poolId}/odds   # pelikohteen kertoimet

T-peleihin pelatut yhdistelmät on saatavilla ainoastaan XML-muodossa. "cards.xml"-tiedostossa luetellaan kuluvan päivän kohteet sekä niihin liittyvät kerroin- ja yhdistelmätiedostot.

GET /api/toto-info/v1/xml/cards.xml
GET /api/toto-info/v1/xml/{n_ddmmyyyy_Rn_txx}.xml.zip

Pelaaminen

Toto-pelien pelaamien etenee neljässä vaiheessa:

 1. Peliehdotuksen lähetys
POST /api/toto-wager/v1/bet/{poolId}

Data: doc/t5-proposal-request.json
Yhdessä peliehdotuksessa voi olla pelejä vain yhteen toto-pelikohteeseen. Useamman pelin yhdistäminen yhteen peliehdotukseen nopeuttaa pelien hyväksyntää merkittävästi. Aiemmin pelien maksimimäärää ei oltu rajoitettu, mutta palvelin saattoi hylätä erittäin suuren peliehdotuksen, tai liian usein toistuvia yrityksiä. Pelien maksimimääräksi yhdessä peliehdotuksessa on asetettu nyt 200 peliä, poislukien hajotuspelit joilla teoreettinen yläraja on 50000 (sama kuin pelitiedostoilla). Peliehdotus näkyy pelitilillä yhtenä peliveloituksena. Jos pelitilin saldo ei riitä kaikkien peliehdotuksen sisältämien pelien pelaamiseen, hylätään koko peliehdotus kaikkine peleineen.

Aikaisemmin vastauksena palautettiin peliehdotuksen id eli proposalId kokonaislukuna. Uudessa toteutuksessa palautetaan proposalId, joka on merkkijono. Esimerkki: {"proposalId":"UAB4nKuTNL7iU3jJvk5SWaGm8gUDCDBPfjwPzOhXgtBsZjEMEMAIhAr_gYwUMGb6DwUMMAAALgoUBQ=="}. Kuten vanhassakin toteutuksesssa, pelaaminen etenee käyttäen annettua prosalId:tä.

Uudessa toteutuksessa järjestelmä voi vastata virheellä jo peliehdotuksen lähetyksen yhteydessä. Aikaisemmin virhe palautettiin ainoastaan peliehdotuksen tarkastuksen odottelussa kohdassa 2. Jos virhe palautuu 1. vaiheessa, ei pelaamista ole syytä jatkaa vaan on aloitettava pelaaminen alusta.

 1. Peliehdotuksen tarkastuksen odottelu
GET /api/toto-wager/v1/bet?proposalId={proposalId}
 • 200 - peliehdotuksen tarkastus kesken
 • 201 - peliehdotus tarkastettu ja tallennettu (doc/t5-proposal-response.json)
 1. Peliehdotuksen pelaaminen
PUT /api/toto-wager/v1/bet?proposalId={proposalId}

Vaiheessa 1 tarkastettu peliehdotus on tallennettu palvelimelle ja säilyy siellä korkeintaan 10 minuuttia. Jos vaihetta 3 ei aloiteta tässä ajassa, on pelaaminen aloitettava uudestaan vaiheesta 1. Useamman peliehdotuksen pelaaminen rinnakkain yhdeltä pelitililtä EI nopeuta toto-pelien hyväksyntää.

Peliehdotuksen tarkastuksen odotteluun ja pelaamiseen toimii edelleen myös kysely /api/toto-wager/v1/bet/{proposalId}. Edellä esitelty uusi kysely on suositeltava, koska se mahdollistaa pidemmän request url headerin kyselylle, joka voi olla tarpeen suurilla peliehdotuksilla joille muodostuu pitkä proposalId.

 1. Pelien hyväksymisen odottelu
GET /api/toto-wager/v1/ticket/{ticketId}
 • 200 - pelien hyväksyminen kesken, vastauksesta ilmenee, kuinka pelaaminen on edennyt
 • 201 - pelit pelattu

Pelitiedostojen osalta ei enää palauteta tietoa jokaisen rivin yksittäisestä onnistumisesta/epäonnistumisesta. Pelien tarkemmat tiedot voi tarkastaa Omat pelit -osiosta. Lisäksi pelitiedostojen maksimirivimäärä on rajattu 50000 riviin.

Toto-pelien tuotenimet

VOI Toto: Voittaja
SIJ Toto: Sija
VS Toto: Voittaja+Sija
KAK Toto: Kaksari
KPR Toto: Kaksari ristiin
EKS Toto: Eksakta
EKR Toto: Eksakta ristiin
SPA Toto: Sijapari
SPR Toto: Sijapari ristiin
TRO Toto: Troikka
TRR Toto: Troikka ristiin
DUO Toto: Päivän Duo
T4 Toto: Toto4
T5 Toto: Toto5
T54 Toto: Toto54
T6 Toto: Toto6
T64 Toto: Toto64
T65 Toto: Toto65
T7 Toto: Toto7
T75 Toto: Toto75
T76 Toto: Toto76
T8 Toto: Toto8
T86 Toto: Toto86
T87 Toto: Toto87

Muuta

Datan pakkaus

Veikkauksen palvelu pyrkii palauttamaan datan pakattuna aina, kun se on mahdollista. Tästä syystä palvelun käyttämistä helpottaa mikäli käytössä on kirjasto, joka osaa purkaa gzip pakatut vastaukset automaattisesti. Esimerkiksi cURL-ohjelmalla tämä onnistuu antamalla --compressed optio ohjelmalle.

Esimerkeissä käytetty Requests-kirjasto käsittelee pakatun datan automaattisesti.

Tieto siitä, onko vastaus pakattu vai ei, löytyy vastauksen HTTP-otsikkotietueista:

	Content-Encoding: gzip

Suorituskyky ja asiakkaiden ohjelmien toiminnallisuus sekä testaaminen

Mikäli asiakkaiden automaattiset ohjelmat tukevat moniajoa/säikeistystä, tulee rinnakkain ajettavien prosessien määrä rajoittaa enintään neljään (4). Tämän tulisi taata riittävän tehokas pyyntöjen käsittely, vaikka pelattavia pelejä olisi paljon. Näin yksittäinen ohjelma ei käytä kohtuuttomasti resursseja.

Kuten edellä on mainittu, tulee asiakkaiden ohjelmien hyväksyä kaikki palvelun tarjoamat keksit. Tämä on oleellista myös ohjelman suorituskyvyn kannalta.

Useamman pelipyynnön yhdistäminen yksittäiseen pyyntöön parantaa pelien hyväksyntää huomattavasti. Huomioi kuitenkin, että yksittäisessä pyynnössä voi olla kerrallaan maksimissaan 25 pelitapahtumaa.

Asiakkaiden ohjelmien ei kannata kysellä Veikkauksen järjestelmästä kerroinpäivityksiä alle minuutin syklillä.

Asiakkaiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota etenkin mahdollista rinnakkaisuutta sisältävien ohjelmiensa testaamiseen. Säikeet etenevät omaa tahtiaan ja mahdollisista suorituksista voi muodostua suuri joukko testattavia polkuja. Tällöin testatuksi tulee yleensä vain pieni osajoukko kaikista mahdollisista poluista. Siksi ohjelmiin jää usein virheitä, jotka johtavat ongelmiin vain tietyissä tilanteissa, ja ongelmat raportoidaan vasta, kun ohjelma on jo käytössä. Testaamisen lisäksi myös löydettyjen virheiden korjaaminen voi olla vaikeaa. Tähän voi olla syynä esim. se, että rinnakkaiset suoritukset voivat edetä kauas varsinaisesta virheestä ennen kuin ongelmat ovat niin pahoja, että ne huomataan. Testaustarkoituksia varten kannattaakin mahdollisuuksien mukaan lisätä apukoodia, joka auttaa virheiden jäljityksessä. Tämäkään ei valitettavasti aina riitä, sillä joskus ongelmat peittyvät, kun virheiden jäljittämistä varten lisätty apukoodi aktivoidaan.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages