Nowy wymiar automatycznego sklepu Minecraft!
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Kamil Twardowski
Kamil Twardowski Update smsnumbers_helper.php
Latest commit 5d8a1d9 Mar 14, 2018

README.md

Ta wersja nie jest już wspierana! Nowa dostępna będzie tutaj.


Wersja: 1.6.4

Ogłoszenia

Zapraszam do polubienia FanPage, dzięki temu będę mial lepszy kontakt z Wami oraz szybciej dowiecie się o nowych aktualizacjach.

Zanim napiszesz do mnie w związku z jakimś błędem, sprawdź czy tutaj nie ma opisu jak go rozwiazać!

Opis

Sklep oferuje obsługę wielu serwerów i usług, dodawanie newsów z obrazkami, realizację voucherów oraz tworzenie stron z własną zawartością. Dashboard ACP zawiera kilka podstawowych informacji takich jak ilosć sprzedanych usług czy aktualne zarobki. Znajduje się tam również wykres sprzedaży usług w bieżącym tygodniu, status serwerów podpiętych do skryptu, lista ostatnich zakupów oraz logowań do ACP. Panel sklepu obsługuje wiele kont, dlatego została dodana zakładka logów sklepu, aby móc sprawdzić co i kiedy dany użytkownik zrobił. Podczas realizacji usługi czy vouchera sprawdzane jest czy serwer, na którym komenda ma być wykonana jest aktualnie online.

Obsługiwani operatorzy płatności

 • MicroSMS.pl
 • Homepay.pl
 • LvlUp.pro
 • Pukawka.pl

Funkcje sklepu (TO-DO list)

 • Strona główna z newsami, ostatnimi zakupami i statusem serwerów
 • Strona sklepu z listą usług
 • Logowanie do ACP
 • Dashboard z wykresem statystyk sprzedaży, statusem serwerów, ostatnimi zakupami dla poszczególnych serwerów, historią logowań do panelu i kilkoma podstawowymi informacjami
 • Dodawanie i usuwanie użytkowników ACP
 • Ustawienia konta użytkownika ACP ze zmianą hasła i avataru
 • Dodawanie i usuwanie serwerów
 • Dodawanie i usuwanie usług
 • Dodawanie i usuwanie newsów
 • Tworzenie i usuwanie stron z własną zawartością oraz przycisków nawigacji
 • Historia zakupów
 • Realizacja zakupów (Sprawdzanie czy serwer jest włączony podczas realizacji usługi)
 • Obsługa voucherów
 • Logi panelu administratora
 • Możliwość edycji serwerów, usług, newsów oraz stron własnych (Aktualnie można tylko dodawać i usuwać)
 • Anty-bot (Weryfikacja nicku gracza poprzez wysyłanie odpowiedniej komendy do serwera)
 • Możliwość dodania newsa bez obrazka
 • Podział strony z logami na kategorie
 • Poprawa responsywności strony
 • Jeżeli do skryptu dodany jest tylko jeden serwer, tooltipsy w "ostatnich kupujących" nie wyświetlają informacji na jakim serwerze usługa została zakupiona
 • Panel gracza z własnym pluginem zbierającym statystyki
 • Top gildii i graczy. Integracja z FunnyGuilds oraz NovaGuilds
 • Możliwość wyłączenia strony z newsami

Wymagania

 • PHP 5.6
 • MySQL
 • Aktywne mod_rewrite

Instalacja

 1. Wgraj pliki na serwer www.
 2. Importuj plik database.sql do swojej bazy danych MySQL.
 3. Edytuj plik application/config/config.php. Zmienną $config['base_url'] ustaw na adres do swojej witryny. Przykład $config['base_url'] = 'https://vmcshop.pro/'.
 4. Edytuj plik application/config/database.php. Zmienne 'hostname' => 'adres bazy danych', 'username' => 'nazwa użytkownika bazy danych', 'password' => 'hasło do bazy danych', 'database' => 'nazwa bazy danych' ustaw na wartosci odpowiadające Twojej bazie danych.
 5. Edytuj plik application/config/settings.php. Skonfiguruj go według upodobań. Ustawiasz tam między innymi dane do integracji z operatorem płatnosci, tło strony, logo itp.
 6. Przejdź do witryny twojadomena.com/admin i zaloguj się używając domyslnych danych. (Login: Admin, Hasło: password).
 7. Sklep jest gotowy do użycia.

Changelog

Wersja 1.6.4

 • Dodano możliwość dodawania stron z własną treścią oraz przycisków nawigacji
 • Kilka mniejszych poprawek

Wersja 1.6.3

 • Naprawiono błędy #8, #6, #4 oraz #3
 • Dodanie obsługi operatorów SMS Premium: Homepay.pl oraz Pukawka.pl
 • Kilka mniejszych poprawek
Wersja 1.6.2
 • Poprawiono skrypty łączące się z serwerem przy pomocy RCON oraz Query
 • Jeżeli do sklepu dodany jest tylko jeden serwer, w navigacji pojawia się jeden przycisk prowadzący do sklepu zamiast listy
 • Poprawiono zachowanie historii zakupów kiedy usuniemy dotyczącą jej usługę lub serwer
 • Poprawiono wyświetlanie listy sklepów na stronie realizacji voucheru i logowania do acp
 • Formularz dodawania usługi wyświetla teraz odpowiednie pola w zależności od wybranego operatora płatności SMS
 • W zakładce Usługi w ACP wyświetla się teraz informacja o aktualnym operatorze płatności SMS
 • Kilka mniejszych poprawek
Wersja 1.6.1
 • Dodanie operatora płatności SMS LvlUp.pro
 • Kilka mniejszych poprawek
Wersja 1.6
 • Publikacja sklepu

Licencja: GNU GPLv3