een applicatie voor steden en gemeenten om de landbouwschadedossiers te helpen verwerken
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
landbouwschade.gdb
LICENSE
LandBouwSchadeApp.pdf
Landbouwschade.docx
QGIS3-LB.model3
README.md
STAPPENPLAN.pdf
databk.qml
handleidingMilieudienst.pdf
landbouwschade2018.lyr
landbouwschade_QgistoArcMap.py
landbouwschade_tool.xlsm
landbouwschadesjabloon.dbf
landbouwschadesjabloon.prj
landbouwschadesjabloon.qpj
landbouwschadesjabloon.sbn
landbouwschadesjabloon.sbx
landbouwschadesjabloon.shp
landbouwschadesjabloon.shx

README.md

LandBouwSchade-app

een applicatie voor steden en gemeenten om de landbouwschadedossiers te helpen verwerken
Gebruik het stappenplan.

GIS-SOFTWARE (FOSS)
Qgis 2.18 - longtime release https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
Qgis 3.2 – latest release https://qgis.org/en/site/forusers/download.html

PLUGINS VOOR QGIS2.18
zoomtoCoordinaat > https://plugins.qgis.org/plugins/zoomtocoordinates/
geopunt-plugin > http://www.geopunt.be/voor-experts/geopunt-plug-ins/qgis-plugin

VOORBEREIDINGSPROJECT IN QGIS2.18
landbouwschadesjabloon:
In shape formaat te downloaden. Een voorbeeld van Tongeren. Geschikte attributentabel. Joinen met percelenkaart van je gemeente ( adp van grb). https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=386&title=GRB_Adp_administratief_perceel

Voor het maken van keuze tabellen verwijs ik naar https://docs.qgis.org/2.8/en/docs/training_manual/create_vector_data/forms.html

landbouwgebruikersperceel:
Bundeling van de datasets die een overzicht geven van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag van een bepaald jaar. (download shape via https://download.agiv.be/Catalogus)

potentiële bodemerosiekaart:
De potentiële bodemerosiekaart per perceel (2018) geeft aan de hand van een klasse-indeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer. > WFS https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/wfs?

Orthofoto recent:
WMS die de compilatie weergeeft van de meest recente orthofotowerkbestanden voor Vlaanderen | wintervluchten https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/OMWRGBMRVL/wms?

Beelden van de satelliet sentinel2
aardobservatiebeelden tijdstip van ‘ramp’
Copernicus Services Data Hub > https://cophub.copernicus.eu/dhus/#/home

PROJECT ROUTE IN QGIS 3.2
lagen:
de ingevulde landbouwschade-sjabloon
wegenregister van je gemeente > http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/088ca437-78f0-47c0-a851-23c04881d489

model:
QGIS3-LB.model3 voor het berekenen van de geschikte route

QFIELD (FOSS)
QFieldSync plugin:
Via de QFieldSync plugin in QGIS worden de data voorbereid.
Download: https://plugins.qgis.org/plugins/qfieldsync/
Uitleg: https://www.qfield.org/docs/qfieldsync/index.html

filmpjes implementatie:
kort: https://www.youtube.com/watch?v=cneYK3Y5ees
uitgebreid: https://www.youtube.com/watch?v=rX3oyTCygew
Via een usb-stick kunnen ze gevisualiseerd worden.

QField for QGIS
Op een tablet kan de QField-app worden gedownload > https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.opengis.qfield&hl=nl

Systeem tablet: Android, liefst met data-abonnement zodat er onderweg mogelijkheid is tot ontvangst.

ARCMAP | ARCGISONLINE (BETALEND)
De landbouwschade.gdb bevat een een feature class en de toolbox met het landbouwmodel.

COLLECTOR
Op een tablet kan de Collector-app van Arcgis worden gedownload. Systeem tablet: apple of android, liefst met data-abonnement zodat er onderweg mogelijkheid is tot ontvangst. Er kan een foto aan een dossier toegevoegd worden onderweg.> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esri.arcgis.collector

DOWNLOAD DATA
Na het verzamelen van de dat op terrain, kan je een csv-file downloaden als je met arcgisonline werkt of de database via aan stick binnenhalen bij Qfield.

KOPPELING COMPENSATIE
Je vindt in de map ook een exceltabel terug waarin je je gecollecteerde data kan koppelen.