Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
414 lines (405 sloc) 38.5 KB
"Mark Read" = "Markeer als gelezen";
"Mark Unread" = "Markeer als ongelezen";
"Mark Unflagged" = "Hef markering op";
"Articles" = "Artikelen";
"Folders" = "Mappen";
"Loading %@..." = "%@ wordt geladen...";
"Completed" = "Voltooid";
"Refresh RSS feeds" = "Werk abonnementen bij";
"Refresh All Subscriptions" = "Werk alle abonnementen bij";
"Already subscribed title" = "Fout";
"Already subscribed body" = "U heeft al een abonnement op deze feed";
"RSS Subscription Import Title" = "Importeren voltooid";
"%d subscriptions successfully imported" = "%d abonnementen geïmporteerd";
"RSS Subscription Export Title" = "Exporteren voltooid";
"%d subscriptions successfully exported" = "%d abonnementen geëxporteerd";
"New unread articles retrieved" = "%d nieuwe ongelezen artikelen opgehaald";
"Growl refresh completed" = "Nieuwe artikelen";
"New articles retrieved" = "Nieuwe artikelen";
"(Untitled Feed)" = "(Naamloze feed)";
"Open Link in Browser" = "Open koppeling in browser";
"Copy Link to Clipboard" = "Kopieer koppeling naar klembord";
"Refresh completed" = "Bijwerken voltooid";
"Retrieving articles" = "Artikelen aan het bijwerken";
"ClearButton" = "Wis";
"Read" = "Gelezen";
"Flagged" = "Gemarkeerd";
"Comments" = "Commentaar";
"Parent" = "Hogere";
"Number" = "Getal";
"Subject" = "Onderwerp";
"Folder" = "Map";
"Date" = "Datum";
"Author" = "Auteur";
"Text" = "Tekst";
"Headlines" = "Koppen";
"Link" = "Koppeling";
"Deleted" = "Verwijderd";
"GUID" = "GUID";
"No" = "Nee";
"Yes" = "Ja";
"Version %@" = "Versie %@";
"Refresh All" = "Werk alles bij";
"Subscribe" = "Abonneer";
"Smart Folder" = "Slimme map";
"Flag" = "Markeer";
"Next Unread" = "Volgende ongelezen";
"Noon" = "12 uur";
"Midnight" = "Middernacht";
"Today" = "Vandaag";
"Yesterday" = "Gisteren";
"Tomorrow" = "Morgen";
"%@ at %@" = "%@ om %@";
"Quit" = "Stop";
"Refresh cancelled" = "Bijwerken geannuleerd";
"Additional actions for the selected folder" = "Meer acties voor de geselecteerde map";
"Create a new subscription" = "Neem een nieuw abonnement";
"Refresh all your subscriptions" = "Werk alle abonnementen bij";
"New style title" = "Vienna heeft een nieuwe stijl geïnstalleerd";
"New style body" = "De stijl \"%@\" is in uw stijlenmap geïnstalleerd en is toegevoegd aan het menu Stijlen.";
"More Styles..." = "Meer stijlen...";
"Delete selected message" = "Weet u zeker dat u de geselecteerde berichten wilt verwijderen?";
"Delete selected message text" = "Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.";
"Cancel" = "Annuleer";
"OK" = "OK";
"From" = "Van";
"To" = "Aan";
"(No title)" = "(Geen onderwerp)";
"Refreshing folder images..." = "Refreshing folder images...";
"Refreshing subscriptions..." = "Abonnementen bijwerken...";
"Authenticating with user name '%@'" = "Aanmelden met gebruikersnaam \"%@\"";
"No new articles available" = "Geen nieuwe artikelen beschikbaar";
"%d new articles retrieved" = "%d nieuwe artikelen opgehaald";
"HTTP code %d reported from server" = "HTTP-code %d gemeld door de server";
"Headers:\n" = "Koppen:\n";
"Connection error (%d, %@):\n" = "Verbindingsfout (%d, %@):\n";
"\tDescription: %@\n" = "\tOmschrijving: %@\n";
"\tSuggestion: %@\n" = "\tSuggestie: %@\n";
"\tCause: %@\n" = "\tOorzaak: %@\n";
"Article feed will be compressed" = "Artikelenstroom wordt gecomprimeerd";
"Redirecting to %@" = "Doorverwijzen naar %@";
"Error: %@" = "Fout: %@";
"Error" = "Fout";
"Credentials Prompt" = "Voor toegang tot het abonnement op \"%@\" heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.";
"%ld bytes received" = "%ld bytes ontvangen";
"Authentication failed for user '%@'" = "Aanmelden van gebruiker \"%@\" niet geslaagd";
"Error parsing XML data in feed" = "Fout tijdens het verwerken van de XML van deze feed";
"Retrieving folder image" = "Map-afbeelding ophalen";
"Folder image retrieved from %@" = "Map-afbeelding opgehaald van %@";
"Contacting..." = "Verbinden...";
"Connect Running" = "Er is een verbinding gaande";
"Connect Running text" = "Wilt u de verbinding afbreken en Vienna nu afsluiten?";
"Delete group folder" = "Wis groep";
"Delete group folder text" = "Weet u zeker dat u de groep \"%@\" en alle subgroepen wilt verwijderen? U kunt dit niet ongedaan maken.";
"Delete smart folder" = "Verwijder slimme map";
"Delete smart folder text" = "Weet u zeker dat u de slimme map \"%@\" wilt verwijderen? De originele artikelen worden niet verwijderd.";
"Delete RSS feed text" = "Weet u zeker dat u het abonnement \"%@\" wilt opzeggen? Alle opgeslagen artikelen worden verwijderd.";
"Delete RSS feed" = "Zeg abonnement op";
"Delete multiple folders text" = "Weet u zeker dat u deze %d groepen wilt verwijderen? U kunt dit niet ongedaan maken.";
"Delete multiple folders" = "Verwijder meerdere groepen";
"Delete folder status" = "Groep \"%@\" verwijderen...";
"An error has occurred" = "An error has occurred.";
"Your software is up to date" = "U gebruikt de actuele versie van Vienna.";
"Please try again later" = "Probeer het later nogmaals.";
"An update is now available" = "Er is een update beschikbaar";
"Update available text" = "Versie %@ van Vienna is beschikbaar op:\n\n%@\n\nWilt u deze nieuwe versie nu downloaden? Als u dit nu niet doet, kunt u de nieuwe versie later alsnog downloaden door opnieuw Zoek naar updates te kiezen.";
"any" = "any";
"all" = "alle";
"Open Scripts Folder" = "Open scripts-map";
"Cannot create database folder" = "Vienna kan de databasemap niet aanmaken";
"Cannot create database folder text" = "Vienna probeerde de map \"%@\" te maken, maar er ging iets fout. Controleer de bevoegdheden van de bovenliggende mappen.";
"Unrecognised database format title" = "Het bestandsformaat van de database is veranderd";
"Unrecognised database format text" = "Het bestandsformaat van de database (%@) wordt door deze versie van Vienna niet ondersteund. Hernoem of verwijder het bestand en start Vienna opnieuw.\n";
"Upgrade Title" = "Database-upgrade";
"Upgrade Text" = "Uw bestaande database moet worden aangepast om door deze versie van Vienna te kunnen worden gelezen. U kunt ook kiezen om te starten met een nieuwe, lege database. Uw bestaande database wordt hoe dan ook opgeslagen als %@. De nieuwe of bijgewerkte database zal NIET meer werken met oudere versies van Vienna.\n\nOpmerking: voor deze build is het aan te raden om met een nieuwe, lege database te starten.\n";
"New Database" = "Nieuwe database";
"Upgrade" = "Upgrade";
"Exit" = "Stop";
"Search in %@" = "Zoek in %@";
"Marked Articles" = "Gemarkeerde artikelen";
"Unread Articles" = "Ongelezen artikelen";
"Today's Articles" = "Artikelen van vandaag";
"Trash" = "Prullenmand";
"Select..." = "Selecteer...";
" (%d unread)" = " (%d ongelezen)";
"is" = "is";
"is not" = "is niet";
"is after" = "ligt na";
"is before" = "ligt voor";
"is on or after" = "ligt op of na";
"is on or before" = "ligt op of voor";
"contains" = "bevat";
"does not contain" = "bevat niet";
"is less than" = "is kleiner dan";
"is greater than" = "is groter dan";
"is less than or equal to" = "is kleiner dan of gelijk aan";
"is greater than or equal to" = "is groter dan of gelijk aan";
"Cannot open export file message" = "Kan het exportbestand niet aanmaken";
"Cannot open export file message text" = "Het opgegeven exportbestand kon niet worden aangemaakt. Controleer of het bestand niet is beveiligd of geopend in een ander programma.";
"Source" = "Bron";
"Status" = "Status";
"Enter LiveJournal User name" = "LiveJournal-gebruikersnaam";
"Enter MSN Spaces User name" = "MSN Spaces-gebruikersnaam";
"Enter Blogspot User name" = "Blogspot-gebruikersnaam";
"Enter Xanga User name" = "Xanga-gebruikersnaam";
"Enter URL of RSS feed" = "URL van de nieuws-feed";
"Cannot rename folder" = "Kan de map niet hernoemen";
"A folder with that name already exists" = "Er bestaat al een map met deze naam";
"Recent Searches" = "Recente zoekacties";
"Recents" = "Recente onderdelen";
"Clear" = "Wis zoekgeschiedenis";
"Search web page" = "Doorzoek webpagina";
"Loading..." = "Laadt...";
"Open Image in New Tab" = "Open afbeelding in nieuwe tab";
"Open Link in New Tab" = "Open link in nieuwe tab";
"Open Link in %@" = "Open link in %@";
"Open Page in %@" = "Open pagina in %@";
"Copy Page Link to Clipboard" = "Kopieer locatie naar klembord";
"%d unread articles" = "%d ongelezen artikelen";
"More Scripts..." = "Meer scripts...";
"Install Update" = "Installeer update";
"Do Not Install" = "Niet nu";
"Replace smart folder title" = "Er bestaat al een slimme map %@";
"Replace smart folder text" = "Wilt u de bestaande slimme map vervangen door een slimme map met de opgegeven criteria?";
"Replace" = "Vervang";
"Never" = "Nooit";
"After a Day" = "After a Day";
"After 2 Days" = "After 2 Days";
"After a Week" = "After a Week";
"After 2 Weeks" = "After 2 Weeks";
"After a Month" = "After a Month";
"Last Week" = "Vorige week";
"2 Weeks Ago" = "Twee weken geleden";
"A month" = "Een maand";
"Activity Window" = "Activiteitenoverzicht";
"Error importing subscriptions body" = "Kan het opgegeven bestand niet importeren. Het is geen geldig OPML-bestand.";
"Error importing subscriptions title" = "Fout bij importeren";
"Rename" = "Hernoem";
"Mark All Read" = "Markeer alle berichten als gelezen";
"Move Folders" = "Verplaats mappen";
"Downloads" = "Downloads";
"Invalid style title" = "De stijl %@ lijkt te zijn beschadigd";
"Invalid style body" = "De standaardstijl zal worden gebruikt.";
"Downloads Running" = "Eén of meer downloads zijn nog bezig";
"Downloads Running text" = "Wilt u alle downloads annuleren en Vienna nu afsluiten?";
"Mark All Subscriptions as Read" = "Markeer alle abonnementen als gelezen";
"Preferences" = "Voorkeuren";
"General" = "Algemeen";
"Appearance" = "Weergave";
"Locate Title" = "Kan de Vienna-database niet aanmaken";
"Locate Text" = "Een nieuwe Vienna-database kan niet worden aagemaakt in \"%@\". De database staat waarschijnlijk op een andere computer in het netwerk, hetgeen door deze versie van Vienna niet wordt ondersteund. Kiest u een andere locatie op deze computer.\n";
"Empty Trash message" = "Weet u zeker dat u de artikelen in de prullenmand definitief wilt verwijderen?";
"Empty Trash message text" = "Dit kan niet ongedaan worden gemaakt";
"Cannot open database" = "Vienna kon de database niet openen";
"Cannot open database text" = "Het database-bestand (%@) kon niet worden geopend. Het zou beschadigd of ontoegankelijk kunnen zijn. Hernoem of verwijder het bestand en start Vienna opnieuw.";
"Vienna cannot open the file title" = "Vienna kan het bestand niet openen.";
"Vienna cannot open the file body" = "Vienna kan het bestand \"%@\" niet openen, omdat het is verplaatst sinds u het heeft gedownload.";
"Vienna cannot show the file title" = "Vienna kan het bestand niet tonen.";
"Vienna cannot show the file body" = "Vienna kan het bestand \"%@\" niet tonen, omdat het is verplaatst sinds u het heeft gedownload.";
"Empty" = "Leeg";
"Open" = "Open";
"Show in Finder" = "Toon in Finder";
"Remove From List" = "Verwijder uit de lijst";
"%.1f MB" = "%.1f MB";
"%.1f KB" = "%.1f KB";
"%.1f bytes" = "%.1f bytes";
"%.1f of %.1f MB" = "%.1f van %.1f MB";
"%.1f of %.1f KB" = "%.1f van %.1f KB";
"%.1f of %.1f bytes" = "%.1f van %.1f bytes";
"An error occurred when this feed was last refreshed" = "De laatste keer dat deze feed is bijgewerkt, is er een fout opgetreden";
"Connecting to %@" = "Verbinden met %@";
"About Vienna" = "Over Vienna";
"Acknowledgements" = "Acknowledgements";
"Article" = "Artikel";
"Back" = "Vorige";
"Bring All to Front" = "Alles op voorgrond";
"Check Spelling" = "Controleer spelling";
"Check Spelling as You Type" = "Controleer spelling tijdens typen";
"Check for Updates" = "Zoek naar updates";
"Close All Tabs" = "Sluit alle tabs";
"Close Tab" = "Sluit tab";
"Close Window" = "Sluit venster";
"Columns" = "Kolommen";
"Copy" = "Kopieer";
"Cut" = "Knip";
"Delete" = "Wis";
"Delete Article" = "Wis artikel";
"Delete…" = "Wis…";
"Edit" = "Wijzig";
"Edit…" = "Bewerk…";
"Empty Trash" = "Leeg prullenmand";
"Export Subscriptions…" = "Exporteer abonnementen…";
"File" = "Archief";
"Find" = "Zoek";
"Find Next" = "Zoek volgende";
"Find Previous" = "Zoek vorige";
"Find…" = "Zoek…";
"Forward" = "Volgende";
"Help" = "Help";
"Hide Others" = "Verberg andere";
"Hide Vienna" = "Verberg Vienna";
"Import Subscriptions…" = "Importeer abonnementen…";
"Jump to Selection" = "Spring naar selectie";
"Main Window" = "Vienna";
"MainMenu" = "MainMenu";
"Mark All Articles as Read" = "Markeer alles als gelezen";
"Mark Flagged" = "Markeer";
"Minimize" = "Minimaliseer";
"New Group Folder…" = "Nieuwe groep…";
"New Smart Folder…" = "Nieuwe slimme map…";
"New Subscription…" = "Nieuw abonnement…";
"Next Tab" = "Volgende tab";
"Open Article Page" = "Ga naar artikelpagina";
"Open Article Page in External Browser" = "Open artikelpagina in externe browser";
"Open Subscription Home Page" = "Ga naar startpagina van abonnement";
"Open Subscription Home Page in External Browser" = "Open abonnement-pagina in externe browser";
"Page Setup…" = "Pagina-instelling…";
"Paste" = "Plak";
"Preferences…" = "Voorkeuren…";
"Previous Tab" = "Vorige tab";
"Print…" = "Druk af…";
"Quit Vienna" = "Stop Vienna";
"Redo" = "Opnieuw";
"Refresh Selected Subscriptions" = "Werk geselecteerde abonnementen bij";
"Reload Page" = "Laad pagina opnieuw";
"Rename…" = "Hernoem…";
"Restore Article" = "Herstel artikel";
"Select All" = "Selecteer alles";
"Services" = "Services";
"Show All" = "Toon alles";
"Skip Folder" = "Sla map over";
"Sort By" = "Sorteer op";
"Spelling" = "Spelling";
"Spelling…" = "Spelling…";
"Stop Refreshing" = "Stop bijwerken";
"Stop Reloading Page" = "Stop";
"Style" = "Stijl";
"Undo" = "Herstel";
"Use Selection for Find" = "Gebruik selectie voor zoekactie";
"Validate Feed" = "Valideer feed";
"Vienna Help" = "Vienna Help";
"Vienna Web Site" = "Vienna-website";
"View" = "Weergave";
"Window" = "Venster";
"Zoom" = "Vergroot/verklein";
"Export all subscriptions" = "Exporteer alle abonnementen";
"Export selected subscriptions" = "Exporteer geselecteerde abonnementen";
"Preserve group folders in exported file" = "Behoud groeperingen in exportbestand";
"Open Frame" = "Open frame";
"Open Image in %@" = "Open afbeelding in %@";
"Open Subscription Home Page in %@" = "Open homepage van abonnement in %@";
"Open Article Page in %@" = "Open artikelpagina in %@";
"New Tab" = "New Tab";
"External Browser" = "Externe browser";
/* Added in 2.1.0 */
"Send Link" = "Verzend koppeling";
"Send Links" = "Verzend koppelingen";
"Increase Font Size" = "Grotere letter";
"Decrease Font Size" = "Kleinere letter";
"Enter the URL here" = "Typ de URL hier";
"Refresh the current page" = "Laad de huidige pagina opnieuw";
"Return to the previous page" = "Ga terug naar de vorige pagina";
"Go forward to the next page" = "Ga verder naar de volgende pagina";
"Layout" = "Lay-out";
"Reading Pane on Right" = "Leespaneel rechts";
"Reading Pane at Bottom" = "Leespaneel beneden";
"Filter By" = "Filter Op";
"Filter by:" = "Filter op:";
"All" = "Alles";
"All Articles" = "Alle artikelen";
"Unread" = "Ongelezen";
"Last Refresh" = "Laatste vernieuwing";
"Feed URL updated to %@" = "De URL van deze feed is veranderd in %@";
"Filter articles" = "Filter artikelen";
"Feed has been removed by the server" = "Deze feed is van de server verwijderd";
"Mark all articles read" = "Markeer alle artikelen als gelezen";
"%@ Info" = "%@ Info";
"%u articles" = "%u artikelen";
"%u unread" = "%u ongelezen";
"Keyboard Shortcuts" = "Toetscombinaties";
"%@ (Filtered: %@)" = "%@ (Filter: %@)";
"Get Info..." = "Toon info...";
"Open Web Location..." = "Open weblocatie...";
"Refresh Folder Images" = "Werk mapsymbolen bij";
"Report" = "Rapport";
"Condensed" = "Verkort";
"Unified" = "Verenigd";
"Summary" = "Samevatting";
"Blog With..." = "Blog met...";
"Blog with %@" = "Blog met %@";
"Bigger Text" = "Grotere tekst";
"Smaller Text" = "Kleinere tekst";
/* Added in 2.1.1 */
"Advanced" = "Advanced";
/* Added in 2.2.0 */
"Import subscriptions from OPML file?" = "Import subscriptions from OPML file?";
"Do you really want to import the subscriptions from the specified OPML file?" = "Do you really want to import the subscriptions from the specified OPML file?";
"Import" = "Import";
"HasEnclosure" = "Enclosure";
"Enclosure" = "Enclosure URL";
"Open New Tab" = "Open New Tab";
"Subscribe to the feed for this page" = "Subscribe to the feed for this page";
"Open Vienna" = "Open Vienna";
"Download Enclosure" = "Download Enclosure";
"Download Enclosures" = "Download Enclosures";
"Local File" = "Local File";
"Hide Status Bar" = "Hide Status Bar";
"Show Status Bar" = "Show Status Bar";
"Customize Toolbar..." = "Customize Toolbar...";
"Search Articles" = "Search Articles";
"Progress" = "Progress";
"Delete all articles in the trash" = "Delete all articles in the trash";
"Unsubscribe" = "Unsubscribe from Feed";
"Resubscribe" = "Resubscribe to Feed";
"Download" = "Download";
"This article contains an enclosed file." = "This article contains an enclosed file.";
"Growl download completed" = "File download successful";
"Growl download failed" = "File download failed";
"Download completed" = "Download completed";
"File %@ downloaded" = "File %@ downloaded";
"Download failed" = "Download failed";
"File %@ failed to download" = "File %@ failed to download";
"Play" = "Play";
"Click the Play button to play this enclosure in iTunes." = "Click the Play button to play this enclosure in iTunes.";
"Click the Open button to open this file." = "Click the Open button to open this file.";
"Filter displayed articles by matching text" = "Filter displayed articles by matching text";
"Close the filter bar" = "Close the filter bar";
"Search all articles" = "Search all articles";
"Search Results" = "Search Results";
"Hide Filter Bar" = "Hide Filter Bar";
"Show Filter Bar" = "Show Filter Bar";
"Email a link to the current article or website" = "Email a link to the current article or website";
"Refresh" = "Refresh";
"Action" = "Action";
"Get Info" = "Toon info";
"See information about the selected subscription" = "See information about the selected subscription";
"Display the list of available styles" = "Display the list of available styles";
/* Added in 2.3.0 */
"Order By" = "Order By";
"Manual" = "Manual";
"Name" = "Name";
/*Added in 2.4*/
"Show XML Source" = "Show XML Source";
"Source of folder" = "Source of folder";
"No feed source to display." = "No feed source to display.";
"Search current web page" = "Search current web page";
"Search all articles or the current web page" = "Search all articles or the current web page";
"Database Upgrade" = "Database Upgrade";
"Vienna must upgrade its database to the latest version. This may take a minute or so. We apologize for the inconveninece." = "Vienna must upgrade its database to the latest version. This may take a minute or so. We apologize for the inconveninece.";
"Upgrade Database" = "Upgrade Database";
/* Added in 2.5.0 */
"Cannot create folder title" = "Cannot create folder";
"Cannot create folder body" = "The \"%@\" folder cannot be created.";
/* Added in 2.6.0 */
"Article load completed" = "Article load completed";
"Loading HTML article..." = "Loading HTML article...";
"Ascending" = "Ascending";
"Descending" = "Descending";
"Use Current Style for Articles" = "Use Current Style for Articles";
"Use Web Page for Articles" = "Use Web Page for Articles";
/* Added for Google Reader support */
"Force Refresh Selected Subscriptions From Google Reader" = "Force Refresh Selected Subscriptions From Google Reader";
"Update Subscriptions From Google Reader" = "Update Subscriptions From Google Reader";
"Hide Toolbar" = "Hide Toolbar";
"Delete Google Reader RSS feed text" = "Delete Google Reader RSS feed text";
"Delete Google Reader RSS feed" = "Delete Google Reader RSS feed";
Something went wrong with that request. Please try again.