Skip to content

Latest commit

 

History

History
18 lines (13 loc) · 824 Bytes

manifiesto.md

File metadata and controls

18 lines (13 loc) · 824 Bytes

Manifiesto VigoTech Alliance

Misión

Acercar e mellorar as competencias e a "cultura tecnolóxica" das persoas e organizacións que forman parte da esfera de influencia da cidade de Vigo.

Obxetivos globais

  • Dinamizar a actividade tecnolóxica na cidade mediante reunións, talleres e outras actividades.
  • Incrementar a visibilidade das actividades tecnolóxicas.
  • Cooperar e aproveitar xinérxias entre grupos.
  • Fomentar o uso e a colaboración en proxectos de software e hardware libre e aberto.
  • Servir de punto de encuentro entre as persoas e as organizacions interesadas.
  • Impulsar iniciativas de carácter tecnolóxico.
  • Fomentar a implantación de empresas tecnológicas na área de vigo.
  • Divulgar a importancia dunha web aberta e accesible.
  • Divulgar a importancia da neutralidade da rede.