Skip to content
abraflexi
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
bin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexplorer

Flexplorer Logo

Vývojářský nástroj pro AbraFlexi API. Napsaný s využitím knihovny PHP AbraFlexi Umožňuje:

 • Pracovat s formáty JSON,XML a CSV
 • zobrazovat obsah všech dostupných evidencí ve všech firmách
 • zobrazovat strukturu evidence
 • odesílat přímé požadavky na server a zobrazovat výsledky
 • Nastavovat ChangesAPI a přidávat WebHooks
 • Zobrazovat data změn přijatá z ChangesAPI
 • Zasílat přijatá data změn na url webhooku aplikace a zobrazit problémy
 • Test odpovědi WebHook skriptu zpracovávajícího změny z AbraFlexi
 • Hromadně zakládat a rušit účetní období
 • Rozlišit evidnece které jsou z důvodu licence nedostupné
 • Zobrazovat vedle json výsledku požadavku i stránku z AbraFlexi
 • Zobrazovat PDF náhled editovaného dokladu
 • Upravovat Externí ID záznamů
 • Měnit stav přiřazení štítků k evidenci
 • Doplnit AbraFlexi GUI o tlačítka odkazující do FlexPloreru
 • Zakládat a mazat firmy
 • Resetovat firmu (smazat a znovu založit )
 • Klonovat firmu
 • Uložit a znovu načíst výchozí zálohu firmy
 • Filtrovat záznamy dle ID nebo Externího ID
 • Definovat Uživatelská tlačítka
 • Zobrazovat oprávnění k rolím
 • Zobrazovat PDF tiskové sestavy k záznamu i výpisu evidence

Source Code Latest Version Software License Build Status Coverage Status

Vyzkoušejte:

Instalace

Pro Debian či Ubuntu prosím použijte repozitář:

sudo apt install lsb-release wget
echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install flexplorer

Poté budou zobrazeny dialogy pro zadání výchozího serveru, jména a hesla. Takto zadané údaje budou zapsány do konfiguráku aplikace a nabízeny jako předvyplněné.

Debian Configure

Po instalaci balíčku a reloadu webserveru bude aplikace nainstalována do složky /usr/share/flexplorer a dostupná jako http://localhost/flexplorer/ ( konfigurováno v /etc/apache2/conf-enabled/flexplorer.conf ) Pokud je nainstalován démon avahi, bude tento propagovat aplikaci jako službu. Aplikaci je pak možné spustit z nabídky programů v sekci "programování"

Přihlášení

Nepřihlášený uživatel je přesměrován na stránku login.php s přihlašovacím dialogem. Zde je možné vyplnit přihlašovací údaje, nebo kliknot na link v záložkách po levé straně. Novou záložku je možné přidat buď volbou přepínače pod přihlašovacím dialogem nebo přidáním json souboru do složky /etc/abraflexi/. Formát těchto souborů musí být kompatibilní s https://github.com/VitexSoftware/abraflexi-client-config tzn.

{
  "ABRAFLEXI_URL": "https:\/\/demo.abraflexi.eu:5434",
  "ABRAFLEXI_LOGIN": "winstrom",
  "ABRAFLEXI_PASSWORD": "winstrom",
  "ABRAFLEXI_COMPANY": "demo"
}

Nově je také možné se přihašovat přímo do aplikace s použitím url serveru a authtokenu. Ukázková adresa vypadá takto:

evidence.php?serveruri=https%3A%2F%2Fdemo.abraflexi.eu%3A5434&

Aktualizace

Pokud máte balíček nainstalovný ze zdroje, aktualizace probíhají tak jak je v debianu zvykem:

Debian Upgrade

Vagrant

K dispozici je také Box pro Vagrant. Po doběhnutí příkazu

vagrant init vitexsoftware/flexplorer; vagrant up --provider virtualbox

bude možné aktuální vývojovou zobrazit na adrese [http://localhost:8080/src/] a verzi z nejnovějšího debianího balíčku na adrese [http://localhost:8080/flexplorer/]

Docker

K dispozici je také obraz pro docker. Následující příkaz zpřístupní FlexPlorer na adrese: localhost:2323

docker run -dit --name flexplorer -p 2323:80 vitexsoftware/flexplorer
vitex@docker:~$ docker run -dit --name flexplorer -p 2323:80 vitexsoftware/flexplorer
Unable to find image 'vitexsoftware/flexplorer:latest' locally
latest: Pulling from vitexsoftware/flexplorer
cc1a78bfd46b: Pull complete 
1cd0b77f3d1d: Pull complete 
9b851b09757c: Pull complete 
9b36fad49c61: Pull complete 
d0e15216409e: Pull complete 
da8507a1fa91: Pull complete 
1285ef6f4076: Pull complete 
07c17144f477: Pull complete 
058b8f440dad: Pull complete 
507722a10e0a: Pull complete 
f3440e09e483: Pull complete 
967168855bae: Pull complete 
da8a7cb827b5: Pull complete 
Digest: sha256:38ed8bd94aaf2e57877c8b207cd55bb486d09178dacbd0b4def87090cae6170b
Status: Downloaded newer image for vitexsoftware/flexplorer:latest
396261e16a3adb66faf8f63a3f518b3c10331cc9c0f575c73cd86df3899b8f87

Konfigurace

Konfigurační soubor config.php se náchází ve složce src/includes. Výchozí konfigurace vypadá takto:

define('LOG_NAME', 'Flexplorer'); //Identifikace logu
define('LOG_TYPE', 'syslog'); //Možné hodnoty: memory, syslog, file

/*
 * Výchozí odesilatel zpráv
 */
define('EMAIL_FROM', 'flexplorer@localhost');

/*
 * URL AbraFlexi API
 */
define('DEFAULT_ABRAFLEXI_URL', 'https://demo.flexibee.eu');
/*
 * Uživatel AbraFlexi API
 */
define('DEFAULT_ABRAFLEXI_LOGIN', 'winstrom');
/*
 * Heslo AbraFlexi API
 */

define('DEFAULT_ABRAFLEXI_PASSWORD', 'winstrom');
/*
 * Společnost v AbraFlexi
 */

define('DEFAULT_ABRAFLEXI_COMPANY', 'demo');

Poděkování

Vznik tohoto nástroje by nebyl možný bez laskavé podpory společnosti Spoje.Net,

U společnosti Spoje.Net, je možné si objednat komerční podporu pro integraci knihovny PHP AbraFlexi do vašich projektů.

Spoje.Net

Statistiky Projektu na Wakatime

Obrázky aplikace

Pro přihlášení se používá jména a hesla uživatele aplikace s oprávněním používat REST API. Záložky po levé straně jsou načítány z konfigruračních souborů ve složce /etc/abraflexi/

Mobilní přihlášení

FlexPlorer zobrazuje odpověď požadavku:

Odpověď serveru

Je možné si zvolit libovolnou evidenci AbraFlexi a její obsah si vypsat:

Výpis evidence

Data můžeme editovat a uložit, pokud k tomu má přihlášený uživatel práva:

Editor Evidence

Nad otevřenou evidencí je možné snadno provádět dotazy:

JSON Editor

Smazání záznamu z evidence je třeba potvrdit:

Potvrzení před smazáním

Při testování WebHooku pomůže tento nástroj, který sestaví maketu záznamu ChangesAPI a odešle jí na zvolený WebHook:

WebHook Request

Je možné také použít data změn došlá na webhook FlexPloreru a zvolit si na který webhook testované aplikace budou tato odesílána:

Change Data reuse

Správná je prázdná odpověď. Ačkoliv funguje, tak by se tento skript AbraFlexi nelíbil. Zde vidíme co vrací:

WebHook Response

Pro hledání v evidencích je k dispozici vyhledávací políčko:

WebHook Response

Po stisku entru se zobrazí podrobnější výsledky:

WebHook Response

Vyhledávat je také možné v názvech sloupců jednotlivých evidencí a jejich popiscích:

Columns Search

Tělo požadavku je možné načítat ze souboru:

File Upload

Odpověď požadavku může být v podporovaných formátech (zde XML):

XML Response

Základní přehled firmy

Company overview