Reminder sender for FlexiBee written in PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
debian
i18n
nbproject
src
tests
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
Makefile
README.md
client.json
composer.json
flexibee-debts.1
flexibee-notify-customers.1
flexibee-notify-customers.mpz
flexibee-reminder.1
logo-spojenet.png
mendinet-logo.png
package_logo.png
package_logo.xcf
phpunit.xml
reminder-screenshot.png
reminder-sms-screenshot.png
reminder.json

README.md

Package Logo

Odesílač upomínek pro FlexiBee

 • PDF a ISDOC přílohy
 • QR Platby (volitelně)
 • Adresář pro vaše moduly např. odeslání SMS nebo odpojení neplatiče
 • Definovatelná maximální velikost emailu
 • Blacklist pro možnost ignorování některých druhů dokladů
 • Řízeno štítky (např. štítek NEUPOMINKOVAT)
 • Podpora cizích měn
 • Logo vaší firmy
 • Česká a anglická lokalizace. (gettext překladový systém)
 • balíčky pro debian/ubuntu ale může běžet i na windows

Příkaz flexibee-debts pouze vypíše pohledávky dle jednotlivých dlužníků.

Příkaz flexibee-reminder Po spuštění (vytvoří potřebné štítky a) zkontroluje v přednastavené firmě pohledávky. Při odeslání upomínky Pokud nemá zákazník nastaven štítek NEUPOMINKOVAT, je mu odeslána upomínka. příkaz je určen k automatickému spouštění každý den.

Upomínka

Příkaz flexibee-inventarize zašle klientům přehled jejich závazků. Předpokládá se jeho automatické spouštění jednou za měsíc.

Prohledávají se evidence "vydané faktury" a "pohledávky"

Funkce štítků

Štítky mají jak informativní tak řídící funkci. Po spuštění upomínkovače se nejprve se projdou všichni klienti a těm kteří nemají žádní neuhrazené pohledávky jsou odstraněny štítky UPOMINKA1,UPOMINKA2,UPOMINKA3 a NEPLATIC. Datum odeslání upomínky je zapisováno do jednotlivé faktury do sloupců datUp1,datUp2 a datSmir - více sloupců ve faktuře flexibee na to není. viz: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties . Avšak upomínaný je klient ne faktura a tuto skutečnost je třeba nějakým způsobem poznamenat. To se děje právě prostřednictvím štítku. Tzn. pokud má klient nastavený štítek UPOMINKA1 a UPOMINKA2 znamená to, že klientovi byly již odeslány dvě upomínky. Pro program to znamená že další odeslaná upomínka již bude pokus o smír. Současně je také informace o tom že upomínka byla opravdu odeslána. tzn. nenastaví se v případě že na zákazníka není znám email, nebo že poštovní server zrovna někdo rebootoval. Další týden po odeslání třetí upomínky se klientovi nastaví informativní štítek NEPLATIC

Upomínka Mailem

Texty upomínek se mění ve flexibee evidenci sablona-upominky A je poznamenán datum jejího odeslání a současně je zákazníkovi přiřazen štítek UPOMINKA1-3 Odeslaná upomínka obsahuje přehled všech položek po splatnosti a k nim patřičné přílohy ve formátech pdf a isdocx

Upomínka SMS

Upomínky je v současné době možné zasílat jako SMS prostřednictvím těchto metod:

 • místní gnokii - na stejném stroji kde běží upomínkovač je nainstalována aplikace gnokii.
 • vzdálené gnokii - gnokii je nainstalována na jiném stroji. Příkaz na něm je spouštěn prostřednictvím SSH s klíčem
 • Axfone SMS brána - Vaše přihlašovací údaje zadejte do konfiguráku pod klíči AXFONE_USERNAME a AXFONE_PASSWORD

SMS Upomínka

Papírová Upomínka

Je odesílána pomocí služby: Listonoška Pro použití služby potřebujete přístupové údaje které jsou k tarifu PROFI Do konfiguračního dialogu je třeba doplnit

"LISTONOSKA_ID": "vas@registracni.mail",
"LISTONOSKA_KEY": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

jiná akce při upomínání

Do složky notifiers ( /usr/lib/php-flexibee-reminder/notifiers/ v případě instalace z debianího balíčku ) je možné přidat další moduly vykonávající akci. Například odpojení neplatiče od služby atd. Jak takové doplňky psát by mělo být zřejmé z ByEmail.php

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
apt update
apt install php-flexibee-reminder

Po instalaci balíku jsou v systému k dispozici tyto nové příkazy:

 • flexibee-debts - vypíše nalezené pohledávky
 • flexibee-reminder - obešle dlužníky
 • flexibee-nontify-customers - odešle klientovi seznam jeho závazků

Konfigurace

se nastavuje v souboru /etc/flexibee/reminder.json

  "EASE_MAILTO": "info@yourdomain.net",
  "REMIND_FROM": "noreply@yourdomain.net",
  "EASE_LOGGER": "syslog|mail",
  "QR_PAYMENTS": true,
  "MAX_MAIL_SIZE": 1250000
  "SKIPLIST": "DOBROPIS,ZDD",
  "MUTE": false,
  "SMS_SENDER": "+420739778202",
  "SMS_ENGINE": "sshgnokii"
 • EASE_MAILTO kam zasílat protokol v případě že je povoleno logování do mailu
 • EASE_LOGGER Jak logovat ? (dostupné metody jsou: memory,console,file,syslog,email,std,eventlog)
 • MAX_MAIL_SIZE - maximální velikost vysledného mailu v Bytech. (1250000 = 10Mb) Pokud je tato velikost překročena, nejsou již přikládány žádné další přílohy.
 • QR_PAYMENTS - zda vložit do upomínky QR kódy pro QR Platby
 • ADD_LOGO - zda vložit do upomínky logo upomínající firmy
 • SKIPLIST - nebrat doklady těchto typů v potaz
 • MUTE - neodesílá klientům notifikace. Maily se pro kontrolu odesílají na EASE_MAILTO
 • SMS_SENDER - Telefoní číslo odesilatele sms. Např.: +420739778202
 • SMS_ENGINE - Metoda odeslání SMS. Možné hodnoty: none: neodesílat SMS, gnokii: místní Gnokii, sshgnokii: Gnokii na vzdáleném serveru , axfone Axfone API

V případě že nepoužíváte debianí balíček ale pouze klonujete repozitář, je potřeba před prvním použitím spustit skript Init.php který vytvoří štítky 'UPOMINKA1', 'UPOMINKA2', 'UPOMINKA3', 'NEPLATIC', 'NEUPOMINKOVAT'

Třídy v FlexiPeeHP/Reminder/:

Soubor Popis
Mailer.php Třída pro HTML email
Upominac.php Třída upomínající neplatiče
Upominka.php Třída upomínky pro neplatiče

Závislosti

Tento nástroj ke svojí funkci využívá následující knihovny:

Mohlo by vás zajímat

Poděkování

Tento projekt by nevznikl bez podpory společnosti Spoje.Net s.r.o.

Spoje.Net

Za HTML verzi upomínek a zahrnutí ostatních pohledávek bylo hrazeno společností Medinet .s.r.o.

Medinet