Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Warsztat: Od datasetu do SkyNetu

Pliki potrzebne do wykonania warsztatu znajdują się na masterze. Należy pobrać je, zainstalować requirementsy i włączyć jupyter notebook.

Oprócz tego należy pobrać dane spod tego adresu:

https://drive.google.com/file/d/16WA5GYh9OYmDhkygWw7JKwsRVZ5oZKNp/view?usp=sharing

Archiwum trzeba wypakować w folderze data.

References

Mały bonus:

Koło Naukowe Sztucznej Inteligencji Golem

Nasze media:

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek o 18:15 na EiTI, zwykle w sali 170

About

Stuff for WDI19 talk "Od datasetu do SkyNetu..." by KNSI Golem.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.