Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Update translations.

  • Loading branch information...
commit adbabfa2cc333b7a8f681afd70d97aec325bce12 1 parent 26db798
cybersphinx authored
584  po/ca_ES.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
8 8
 msgstr ""
9 9
 "Project-Id-Version: warzone2100-master_20110320qt\n"
10 10
 "Report-Msgid-Bugs-To: warzone2100-project@lists.sourceforge.net\n"
11  
-"POT-Creation-Date: 2012-07-05 21:59+0200\n"
  11
+"POT-Creation-Date: 2012-08-08 00:24+0200\n"
12 12
 "PO-Revision-Date: 2012-06-24 12:17+0200\n"
13 13
 "Last-Translator: Àngel Mompó <mecatxis@gmail.com>\n"
14 14
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net> <>\n"
@@ -11887,20 +11887,20 @@ msgstr "La versió 1.2 del OepnGL GLSL shader no està implementada en el vostre
11887 11887
 
11888 11888
 #: lib/ivis_opengl/screen.cpp:193
11889 11889
 #, fuzzy
11890  
-msgid "OpenGL 1.2 + VBO + TEC is not supported by your system. The game requires this. Please upgrade your graphics drivers/hardware, if possible."
  11890
+msgid "OpenGL 1.2 + TEC is not supported by your system. The game requires this. Please upgrade your graphics drivers/hardware, if possible."
11891 11891
 msgstr "El vostre sistema no és compatible amb OpenGL 1.2 + TEC. Aquest joc el necessita. Si podeu, actualitzeu la vostra tarja gràfica o el controlador."
11892 11892
 
11893  
-#: lib/netplay/netplay.cpp:204
11894  
-#: lib/netplay/netplay.cpp:1059
  11893
+#: lib/netplay/netplay.cpp:205
  11894
+#: lib/netplay/netplay.cpp:1068
11895 11895
 msgid "Enter password here"
11896 11896
 msgstr "Fiqueu la contrasenya aquí"
11897 11897
 
11898  
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2115
  11898
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2124
11899 11899
 #, c-format
11900 11900
 msgid "Could not resolve masterserver name (%s)!"
11901 11901
 msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom del servidor mestre (%s)!"
11902 11902
 
11903  
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2137
  11903
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2146
11904 11904
 #, c-format
11905 11905
 msgid ""
11906 11906
 "Error connecting to the lobby server: %s.\n"
@@ -11913,7 +11913,7 @@ msgstr ""
11913 11913
 "Si feu servir un encaminador, configureu-lo per que faci servir UPnP\n"
11914 11914
 "o direccioneu el port al vostre sistema."
11915 11915
 
11916  
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2810
  11916
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2853
11917 11917
 msgid "Failed to get a lobby response!"
11918 11918
 msgstr "No s'ha rebut resposta de la sala!"
11919 11919
 
@@ -11973,9 +11973,9 @@ msgstr "Partida d'estratègia"
11973 11973
 #: src/loadsave.cpp:250
11974 11974
 #: src/multimenu.cpp:502
11975 11975
 #: src/multimenu.cpp:1369
11976  
-#: src/transporter.cpp:278
11977  
-#: src/transporter.cpp:359
11978  
-#: src/transporter.cpp:822
  11976
+#: src/transporter.cpp:266
  11977
+#: src/transporter.cpp:348
  11978
+#: src/transporter.cpp:808
11979 11979
 msgid "Close"
11980 11980
 msgstr "Tanca"
11981 11981
 
@@ -11997,147 +11997,151 @@ msgstr "El mode de depuració ara està habilitat!"
11997 11997
 msgid "Debug mode now disabled!"
11998 11998
 msgstr "El mode de depuració ara està deshabilitat!"
11999 11999
 
12000  
-#: src/clparse.cpp:242
  12000
+#: src/clparse.cpp:243
12001 12001
 msgid "Set configuration directory"
12002 12002
 msgstr "Estableix la carpeta de configuració"
12003 12003
 
12004  
-#: src/clparse.cpp:242
  12004
+#: src/clparse.cpp:243
12005 12005
 msgid "configuration directory"
12006 12006
 msgstr "carpeta-configuració"
12007 12007
 
12008  
-#: src/clparse.cpp:243
  12008
+#: src/clparse.cpp:244
12009 12009
 msgid "Set default data directory"
12010 12010
 msgstr "Estableix la carpeta de dades per defecte"
12011 12011
 
12012  
-#: src/clparse.cpp:243
  12012
+#: src/clparse.cpp:244
12013 12013
 msgid "data directory"
12014 12014
 msgstr "carpeta-dades"
12015 12015
 
12016  
-#: src/clparse.cpp:244
  12016
+#: src/clparse.cpp:245
12017 12017
 msgid "Show debug for given level"
12018 12018
 msgstr "Mostra la depuració al nivell indicat"
12019 12019
 
12020  
-#: src/clparse.cpp:244
  12020
+#: src/clparse.cpp:245
12021 12021
 msgid "debug level"
12022 12022
 msgstr "nivell de depuració"
12023 12023
 
12024  
-#: src/clparse.cpp:245
  12024
+#: src/clparse.cpp:246
12025 12025
 msgid "Log debug output to file"
12026 12026
 msgstr "Desa la sortida de depuració en un fitxer"
12027 12027
 
12028  
-#: src/clparse.cpp:245
  12028
+#: src/clparse.cpp:246
12029 12029
 msgid "file"
12030 12030
 msgstr "fitxer"
12031 12031
 
12032  
-#: src/clparse.cpp:246
  12032
+#: src/clparse.cpp:247
12033 12033
 msgid "Flush all debug output written to stderr"
12034 12034
 msgstr "Buida tota la sortida de depuració a stderr"
12035 12035
 
12036  
-#: src/clparse.cpp:247
  12036
+#: src/clparse.cpp:248
12037 12037
 msgid "Play in fullscreen mode"
12038 12038
 msgstr "Juga en mode de pantalla completa"
12039 12039
 
12040  
-#: src/clparse.cpp:248
  12040
+#: src/clparse.cpp:249
12041 12041
 msgid "Load a specific game"
12042 12042
 msgstr "Carrega una partida especifica"
12043 12043
 
12044  
-#: src/clparse.cpp:248
  12044
+#: src/clparse.cpp:249
12045 12045
 msgid "game-name"
12046 12046
 msgstr "nom-partida"
12047 12047
 
12048  
-#: src/clparse.cpp:249
  12048
+#: src/clparse.cpp:250
12049 12049
 msgid "Show this help message and exit"
12050 12050
 msgstr "Mostra aquesta ajuda i surt"
12051 12051
 
12052  
-#: src/clparse.cpp:250
  12052
+#: src/clparse.cpp:251
12053 12053
 msgid "Enable a global mod"
12054 12054
 msgstr "Habilita un mod global"
12055 12055
 
12056  
-#: src/clparse.cpp:250
12057 12056
 #: src/clparse.cpp:251
12058 12057
 #: src/clparse.cpp:252
  12058
+#: src/clparse.cpp:253
12059 12059
 msgid "mod"
12060 12060
 msgstr "mod"
12061 12061
 
12062  
-#: src/clparse.cpp:251
  12062
+#: src/clparse.cpp:252
12063 12063
 msgid "Enable a campaign only mod"
12064 12064
 msgstr "Habilita un mod només per la campanya"
12065 12065
 
12066  
-#: src/clparse.cpp:252
  12066
+#: src/clparse.cpp:253
12067 12067
 msgid "Enable a multiplay only mod"
12068 12068
 msgstr "Habilita un mod només pel mode multijug."
12069 12069
 
12070  
-#: src/clparse.cpp:253
  12070
+#: src/clparse.cpp:254
12071 12071
 msgid "Disable asserts"
12072 12072
 msgstr "Deshabilita les assercions"
12073 12073
 
12074  
-#: src/clparse.cpp:254
  12074
+#: src/clparse.cpp:255
12075 12075
 msgid "Causes a crash to test the crash handler"
12076 12076
 msgstr "Provoca una fallada per provar-ne el gestor"
12077 12077
 
12078  
-#: src/clparse.cpp:255
  12078
+#: src/clparse.cpp:256
12079 12079
 msgid "Load a saved game"
12080 12080
 msgstr "Carrega una partida desada"
12081 12081
 
12082  
-#: src/clparse.cpp:255
  12082
+#: src/clparse.cpp:256
12083 12083
 msgid "savegame"
12084 12084
 msgstr "partida-desada"
12085 12085
 
12086  
-#: src/clparse.cpp:256
  12086
+#: src/clparse.cpp:257
12087 12087
 msgid "Play in windowed mode"
12088 12088
 msgstr "Juga en mode finestra"
12089 12089
 
12090  
-#: src/clparse.cpp:257
  12090
+#: src/clparse.cpp:258
12091 12091
 msgid "Show version information and exit"
12092 12092
 msgstr "Mostra informació de la versió i surt"
12093 12093
 
12094  
-#: src/clparse.cpp:258
  12094
+#: src/clparse.cpp:259
12095 12095
 msgid "Set the resolution to use"
12096 12096
 msgstr "Estableix la resolució que es farà servir"
12097 12097
 
12098  
-#: src/clparse.cpp:258
  12098
+#: src/clparse.cpp:259
12099 12099
 msgid "WIDTHxHEIGHT"
12100 12100
 msgstr "AMPLADAxALÇADA"
12101 12101
 
12102  
-#: src/clparse.cpp:259
  12102
+#: src/clparse.cpp:260
12103 12103
 msgid "Enable shadows"
12104 12104
 msgstr "Habilita les ombres"
12105 12105
 
12106  
-#: src/clparse.cpp:260
  12106
+#: src/clparse.cpp:261
12107 12107
 msgid "Disable shadows"
12108 12108
 msgstr "Deshabilita les ombres"
12109 12109
 
12110  
-#: src/clparse.cpp:261
  12110
+#: src/clparse.cpp:262
12111 12111
 msgid "Enable sound"
12112 12112
 msgstr "Habilita el so"
12113 12113
 
12114  
-#: src/clparse.cpp:262
  12114
+#: src/clparse.cpp:263
12115 12115
 msgid "Disable sound"
12116 12116
 msgstr "Deshabilita el so"
12117 12117
 
12118  
-#: src/clparse.cpp:263
  12118
+#: src/clparse.cpp:264
12119 12119
 msgid "connect directly to IP/hostname"
12120 12120
 msgstr "Connecta directament a la IP/nom de l'amfitrió"
12121 12121
 
12122  
-#: src/clparse.cpp:263
  12122
+#: src/clparse.cpp:264
12123 12123
 msgid "host"
12124 12124
 msgstr "amfitrió"
12125 12125
 
12126  
-#: src/clparse.cpp:264
  12126
+#: src/clparse.cpp:265
12127 12127
 msgid "go directly to host screen"
12128 12128
 msgstr "Va directament a la pantalla d'amfitrió"
12129 12129
 
12130  
-#: src/clparse.cpp:265
  12130
+#: src/clparse.cpp:266
12131 12131
 msgid "Enable texture compression"
12132 12132
 msgstr "Habilita la compressió de textures"
12133 12133
 
12134  
-#: src/clparse.cpp:266
  12134
+#: src/clparse.cpp:267
12135 12135
 msgid "Disable texture compression"
12136 12136
 msgstr "Deshabilita la compressió de textures"
12137 12137
 
12138  
-#: src/clparse.cpp:267
12139  
-msgid "Only use OpenGL 1.5"
12140  
-msgstr ""
  12138
+#: src/clparse.cpp:268
  12139
+msgid "Disable the use of OpenGL shaders"
  12140
+msgstr "Deshabilita l'ús de OpenGL shaders"
  12141
+
  12142
+#: src/clparse.cpp:269
  12143
+msgid "Disable the use of OpenGL Vertex Buffer Objects"
  12144
+msgstr "Deshabilita l'ús de la memòria intermèdia d'objectes OpenGL Vertex"
12141 12145
 
12142 12146
 #: src/cmddroid.cpp:110
12143 12147
 msgid "Commander needs a higher level to command more units"
@@ -12313,34 +12317,34 @@ msgstr "Sistemes"
12313 12317
 msgid "Delete Template"
12314 12318
 msgstr "Esborra plantilla"
12315 12319
 
12316  
-#: src/display3d.cpp:656
  12320
+#: src/display3d.cpp:674
12317 12321
 msgid "Player left"
12318 12322
 msgstr "Ha marxat un jugador"
12319 12323
 
12320  
-#: src/display3d.cpp:660
  12324
+#: src/display3d.cpp:678
12321 12325
 msgid "Player dropped"
12322 12326
 msgstr "Ha caigut un jugador"
12323 12327
 
12324  
-#: src/display3d.cpp:664
12325  
-#: src/multiint.cpp:2310
  12328
+#: src/display3d.cpp:682
  12329
+#: src/multiint.cpp:2312
12326 12330
 msgid "Waiting for other players"
12327 12331
 msgstr "S'està esperant els altres jugadors"
12328 12332
 
12329  
-#: src/display3d.cpp:669
  12333
+#: src/display3d.cpp:687
12330 12334
 msgid "Out of sync"
12331 12335
 msgstr "S'ha perdut el sincronisme"
12332 12336
 
12333  
-#: src/display.cpp:1634
  12337
+#: src/display.cpp:1566
12334 12338
 msgid "Cannot Build. Oil Resource Burning."
12335 12339
 msgstr "No es pot construir. El pou de petroli està incendiat."
12336 12340
 
12337  
-#: src/display.cpp:1822
12338  
-#: src/display.cpp:2372
  12341
+#: src/display.cpp:1753
  12342
+#: src/display.cpp:2250
12339 12343
 #, c-format
12340 12344
 msgid "%s - Damage %d%% - Experience %.1f, %s"
12341 12345
 msgstr "%s - Desperfectes %d%% - Experiència %.1f, %s"
12342 12346
 
12343  
-#: src/display.cpp:1838
  12347
+#: src/display.cpp:1769
12344 12348
 #, c-format
12345 12349
 msgid "%s - Allied - Damage %d%% - Experience %d, %s"
12346 12350
 msgstr "%s - Aliat - Desperfectes %d%% - Experiència %d, %s"
@@ -12473,14 +12477,14 @@ msgstr "APRENENTATGE"
12473 12477
 #. TRANSLATORS: "Return", in this context, means "return to previous screen/menu"
12474 12478
 #: src/frontend.cpp:191
12475 12479
 #: src/frontend.cpp:253
12476  
-#: src/frontend.cpp:398
12477  
-#: src/frontend.cpp:470
12478  
-#: src/frontend.cpp:611
12479  
-#: src/frontend.cpp:757
12480  
-#: src/frontend.cpp:903
12481  
-#: src/frontend.cpp:1160
12482  
-#: src/frontend.cpp:1314
12483  
-#: src/frontend.cpp:1334
  12480
+#: src/frontend.cpp:399
  12481
+#: src/frontend.cpp:471
  12482
+#: src/frontend.cpp:612
  12483
+#: src/frontend.cpp:758
  12484
+#: src/frontend.cpp:904
  12485
+#: src/frontend.cpp:1161
  12486
+#: src/frontend.cpp:1315
  12487
+#: src/frontend.cpp:1335
12484 12488
 msgctxt "menu"
12485 12489
 msgid "Return"
12486 12490
 msgstr "Torna"
@@ -12513,319 +12517,319 @@ msgstr "UN JUGADOR"
12513 12517
 msgid "Campaign videos are missing! Get them from http://wz2100.net"
12514 12518
 msgstr "Falten els vídeos de la campanya! Obteniu-los a http://wz2100.net"
12515 12519
 
12516  
-#: src/frontend.cpp:333
  12520
+#: src/frontend.cpp:334
12517 12521
 #: src/ingameop.cpp:504
12518 12522
 msgid "Load Campaign Saved Game"
12519 12523
 msgstr "Carrega una campanya desada"
12520 12524
 
12521  
-#: src/frontend.cpp:339
  12525
+#: src/frontend.cpp:340
12522 12526
 #: src/ingameop.cpp:508
12523 12527
 msgid "Load Skirmish Saved Game"
12524 12528
 msgstr "Carrega una escaramussa desada"
12525 12529
 
12526  
-#: src/frontend.cpp:393
  12530
+#: src/frontend.cpp:394
12527 12531
 msgid "MULTI PLAYER"
12528 12532
 msgstr "JOC EN XARXA"
12529 12533
 
12530  
-#: src/frontend.cpp:395
  12534
+#: src/frontend.cpp:396
12531 12535
 msgid "Host Game"
12532 12536
 msgstr "Crea una partida"
12533 12537
 
12534  
-#: src/frontend.cpp:396
  12538
+#: src/frontend.cpp:397
12535 12539
 msgid "Join Game"
12536 12540
 msgstr "Uneix-te a una partida"
12537 12541
 
12538  
-#: src/frontend.cpp:401
  12542
+#: src/frontend.cpp:402
12539 12543
 msgid "TCP PORT 2100 MUST BE OPENED IN YOUR FIREWALL / ROUTER TO HOST GAMES!"
12540 12544
 msgstr "El vostre tallafocs/encaminador ha de tenir el port TCP 2100 obert per hostatjar partides!"
12541 12545
 
12542  
-#: src/frontend.cpp:463
12543  
-#: src/multiint.cpp:1440
  12546
+#: src/frontend.cpp:464
  12547
+#: src/multiint.cpp:1442
12544 12548
 msgid "OPTIONS"
12545 12549
 msgstr "OPCIONS"
12546 12550
 
12547  
-#: src/frontend.cpp:464
  12551
+#: src/frontend.cpp:465
12548 12552
 msgid "Game Options"
12549 12553
 msgstr "Opcions del joc"
12550 12554
 
12551  
-#: src/frontend.cpp:465
  12555
+#: src/frontend.cpp:466
12552 12556
 msgid "Graphics Options"
12553 12557
 msgstr "Opcions dels gràfics"
12554 12558
 
12555  
-#: src/frontend.cpp:466
  12559
+#: src/frontend.cpp:467
12556 12560
 msgid "Video Options"
12557 12561
 msgstr "Opcions dels vídeos"
12558 12562
 
12559  
-#: src/frontend.cpp:467
  12563
+#: src/frontend.cpp:468
12560 12564
 #: src/ingameop.cpp:268
12561 12565
 msgid "Audio Options"
12562 12566
 msgstr "Opcions de l'àudio"
12563 12567
 
12564  
-#: src/frontend.cpp:468
  12568
+#: src/frontend.cpp:469
12565 12569
 msgid "Mouse Options"
12566 12570
 msgstr "Opcions del ratolí"
12567 12571
 
12568  
-#: src/frontend.cpp:469
  12572
+#: src/frontend.cpp:470
12569 12573
 msgid "Key Mappings"
12570 12574
 msgstr "Mapatge de tecles"
12571 12575
 
12572  
-#: src/frontend.cpp:529
  12576
+#: src/frontend.cpp:530
12573 12577
 msgid "Video Playback"
12574 12578
 msgstr "Reprod. dels vídeos"
12575 12579
 
12576  
-#: src/frontend.cpp:533
12577  
-#: src/frontend.cpp:685
  12580
+#: src/frontend.cpp:534
  12581
+#: src/frontend.cpp:686
12578 12582
 msgid "1X"
12579 12583
 msgstr "1X"
12580 12584
 
12581  
-#: src/frontend.cpp:537
12582  
-#: src/frontend.cpp:675
  12585
+#: src/frontend.cpp:538
  12586
+#: src/frontend.cpp:676
12583 12587
 msgid "2X"
12584 12588
 msgstr "2X"
12585 12589
 
12586  
-#: src/frontend.cpp:541
12587  
-#: src/frontend.cpp:680
12588  
-#: src/frontend.cpp:831
12589  
-#: src/frontend.cpp:926
  12590
+#: src/frontend.cpp:542
  12591
+#: src/frontend.cpp:681
  12592
+#: src/frontend.cpp:832
  12593
+#: src/frontend.cpp:927
12590 12594
 msgid "Fullscreen"
12591 12595
 msgstr "Pant. completa"
12592 12596
 
12593  
-#: src/frontend.cpp:550
  12597
+#: src/frontend.cpp:551
12594 12598
 msgid "Scanlines"
12595 12599
 msgstr "Línies d'escaneig"
12596 12600
 
12597  
-#: src/frontend.cpp:554
12598  
-#: src/frontend.cpp:575
12599  
-#: src/frontend.cpp:583
12600  
-#: src/frontend.cpp:599
12601  
-#: src/frontend.cpp:629
12602  
-#: src/frontend.cpp:647
12603  
-#: src/frontend.cpp:665
12604  
-#: src/frontend.cpp:710
12605  
-#: src/frontend.cpp:856
12606  
-#: src/frontend.cpp:866
12607  
-#: src/frontend.cpp:896
12608  
-#: src/frontend.cpp:950
12609  
-#: src/frontend.cpp:1011
12610  
-#: src/frontend.cpp:1054
12611  
-#: src/frontend.cpp:1067
12612  
-#: src/frontend.cpp:1117
12613  
-#: src/frontend.cpp:1129
12614  
-#: src/frontend.cpp:1141
12615  
-#: src/frontend.cpp:1176
12616  
-#: src/frontend.cpp:1189
12617  
-#: src/frontend.cpp:1203
  12601
+#: src/frontend.cpp:555
  12602
+#: src/frontend.cpp:576
  12603
+#: src/frontend.cpp:584
  12604
+#: src/frontend.cpp:600
  12605
+#: src/frontend.cpp:630
  12606
+#: src/frontend.cpp:648
  12607
+#: src/frontend.cpp:666
  12608
+#: src/frontend.cpp:711
  12609
+#: src/frontend.cpp:857
  12610
+#: src/frontend.cpp:867
  12611
+#: src/frontend.cpp:897
  12612
+#: src/frontend.cpp:951
  12613
+#: src/frontend.cpp:1012
  12614
+#: src/frontend.cpp:1055
  12615
+#: src/frontend.cpp:1068
  12616
+#: src/frontend.cpp:1118
  12617
+#: src/frontend.cpp:1130
  12618
+#: src/frontend.cpp:1142
  12619
+#: src/frontend.cpp:1177
  12620
+#: src/frontend.cpp:1190
  12621
+#: src/frontend.cpp:1204
12618 12622
 msgid "Off"
12619 12623
 msgstr "Inactiu"
12620 12624
 
12621  
-#: src/frontend.cpp:558
12622  
-#: src/frontend.cpp:700
  12625
+#: src/frontend.cpp:559
  12626
+#: src/frontend.cpp:701
12623 12627
 msgid "50%"
12624 12628
 msgstr "50%"
12625 12629
 
12626  
-#: src/frontend.cpp:562
12627  
-#: src/frontend.cpp:705
  12630
+#: src/frontend.cpp:563
  12631
+#: src/frontend.cpp:706
12628 12632
 #: src/multiplay.cpp:1981
12629 12633
 msgid "Black"
12630 12634
 msgstr "Negre"
12631 12635
 
12632  
-#: src/frontend.cpp:568
  12636
+#: src/frontend.cpp:569
12633 12637
 msgid "Screen Shake"
12634 12638
 msgstr "Tremolor de pant."
12635 12639
 
12636  
-#: src/frontend.cpp:571
12637  
-#: src/frontend.cpp:587
12638  
-#: src/frontend.cpp:595
12639  
-#: src/frontend.cpp:634
12640  
-#: src/frontend.cpp:652
12641  
-#: src/frontend.cpp:661
12642  
-#: src/frontend.cpp:852
12643  
-#: src/frontend.cpp:892
12644  
-#: src/frontend.cpp:1016
12645  
-#: src/frontend.cpp:1050
12646  
-#: src/frontend.cpp:1072
12647  
-#: src/frontend.cpp:1113
12648  
-#: src/frontend.cpp:1125
12649  
-#: src/frontend.cpp:1137
12650  
-#: src/frontend.cpp:1181
12651  
-#: src/frontend.cpp:1194
12652  
-#: src/frontend.cpp:1208
  12640
+#: src/frontend.cpp:572
  12641
+#: src/frontend.cpp:588
  12642
+#: src/frontend.cpp:596
  12643
+#: src/frontend.cpp:635
  12644
+#: src/frontend.cpp:653
  12645
+#: src/frontend.cpp:662
  12646
+#: src/frontend.cpp:853
  12647
+#: src/frontend.cpp:893
  12648
+#: src/frontend.cpp:1017
  12649
+#: src/frontend.cpp:1051
  12650
+#: src/frontend.cpp:1073
  12651
+#: src/frontend.cpp:1114
  12652
+#: src/frontend.cpp:1126
  12653
+#: src/frontend.cpp:1138
  12654
+#: src/frontend.cpp:1182
  12655
+#: src/frontend.cpp:1195
  12656
+#: src/frontend.cpp:1209
12653 12657
 msgid "On"
12654 12658
 msgstr "Actiu"
12655 12659
 
12656  
-#: src/frontend.cpp:580
  12660
+#: src/frontend.cpp:581
12657 12661
 msgid "Subtitles"
12658 12662
 msgstr "Subtitols"
12659 12663
 
12660  
-#: src/frontend.cpp:592
  12664
+#: src/frontend.cpp:593
12661 12665
 msgid "Shadows"
12662 12666
 msgstr "Ombres"
12663 12667
 
12664  
-#: src/frontend.cpp:603
12665  
-#: src/frontend.cpp:1341
  12668
+#: src/frontend.cpp:604
  12669
+#: src/frontend.cpp:1342
12666 12670
 msgid "Radar"
12667 12671
 msgstr "Radar"
12668 12672
 
12669  
-#: src/frontend.cpp:604
12670  
-#: src/frontend.cpp:717
12671  
-#: src/frontend.cpp:1342
  12673
+#: src/frontend.cpp:605
  12674
+#: src/frontend.cpp:718
  12675
+#: src/frontend.cpp:1343
12672 12676
 msgid "Rotating"
12673 12677
 msgstr "Giratori"
12674 12678
 
12675  
-#: src/frontend.cpp:604
12676  
-#: src/frontend.cpp:717
12677  
-#: src/frontend.cpp:1342
  12679
+#: src/frontend.cpp:605
  12680
+#: src/frontend.cpp:718
  12681
+#: src/frontend.cpp:1343
12678 12682
 msgid "Fixed"
12679 12683
 msgstr "Fixe"
12680 12684
 
12681  
-#: src/frontend.cpp:607
  12685
+#: src/frontend.cpp:608
12682 12686
 msgid "GRAPHICS OPTIONS"
12683 12687
 msgstr "OPCIONS DELS GRÀFICS"
12684 12688
 
12685  
-#: src/frontend.cpp:745
  12689
+#: src/frontend.cpp:746
12686 12690
 #: src/ingameop.cpp:168
12687 12691
 msgid "Voice Volume"
12688 12692
 msgstr "Volum veu"
12689 12693
 
12690  
-#: src/frontend.cpp:749
  12694
+#: src/frontend.cpp:750
12691 12695
 #: src/ingameop.cpp:173
12692 12696
 msgid "FX Volume"
12693 12697
 msgstr "Volum efectes"
12694 12698
 
12695  
-#: src/frontend.cpp:753
  12699
+#: src/frontend.cpp:754
12696 12700
 #: src/ingameop.cpp:178
12697 12701
 msgid "Music Volume"
12698 12702
 msgstr "Volum música"
12699 12703
 
12700  
-#: src/frontend.cpp:760
  12704
+#: src/frontend.cpp:761
12701 12705
 msgid "AUDIO OPTIONS"
12702 12706
 msgstr "OPCIONS DE L'ÀUDIO"
12703 12707
 
12704  
-#: src/frontend.cpp:824
  12708
+#: src/frontend.cpp:825
12705 12709
 msgid "* Takes effect on game restart"
12706 12710
 msgstr "* Té efecte quan reinicieu"
12707 12711
 
12708  
-#: src/frontend.cpp:827
  12712
+#: src/frontend.cpp:828
12709 12713
 msgid "Graphics Mode*"
12710 12714
 msgstr "Mode gràfic*"
12711 12715
 
12712  
-#: src/frontend.cpp:835
12713  
-#: src/frontend.cpp:921
  12716
+#: src/frontend.cpp:836
  12717
+#: src/frontend.cpp:922
12714 12718
 msgid "Windowed"
12715 12719
 msgstr "Finestra"
12716 12720
 
12717  
-#: src/frontend.cpp:839
  12721
+#: src/frontend.cpp:840
12718 12722
 msgid "Resolution*"
12719 12723
 msgstr "Resolució*"
12720 12724
 
12721  
-#: src/frontend.cpp:844
  12725
+#: src/frontend.cpp:845
12722 12726
 msgid "Texture size"
12723 12727
 msgstr "Mida de la textura"
12724 12728
 
12725  
-#: src/frontend.cpp:848
  12729
+#: src/frontend.cpp:849
12726 12730
 msgid "Vertical sync"
12727 12731
 msgstr "Sincro. vertical"
12728 12732
 
12729  
-#: src/frontend.cpp:883
12730  
-#: src/frontend.cpp:956
  12733
+#: src/frontend.cpp:884
  12734
+#: src/frontend.cpp:957
12731 12735
 msgid "Unsupported"
12732 12736
 msgstr "No és compatible"
12733 12737
 
12734  
-#: src/frontend.cpp:888
  12738
+#: src/frontend.cpp:889
12735 12739
 msgid "Shaders"
12736 12740
 msgstr "Shaders"
12737 12741
 
12738  
-#: src/frontend.cpp:900
  12742
+#: src/frontend.cpp:901
12739 12743
 msgid "VIDEO OPTIONS"
12740 12744
 msgstr "OPCIONS DE VIDEO"
12741 12745
 
12742  
-#: src/frontend.cpp:1110
  12746
+#: src/frontend.cpp:1111
12743 12747
 msgid "Reverse Rotation"
12744 12748
 msgstr "Rotació inversa"
12745 12749
 
12746  
-#: src/frontend.cpp:1121
  12750
+#: src/frontend.cpp:1122
12747 12751
 msgid "Trap Cursor"
12748 12752
 msgstr "Captura el cursor"
12749 12753
 
12750  
-#: src/frontend.cpp:1134
  12754
+#: src/frontend.cpp:1135
12751 12755
 msgid "Switch Mouse Buttons"
12752 12756
 msgstr "Intercanvia els botons"
12753 12757
 
12754  
-#: src/frontend.cpp:1146
  12758
+#: src/frontend.cpp:1147
12755 12759
 msgid "Rotate Screen"
12756 12760
 msgstr "Rota la pantalla"
12757 12761
 
12758  
-#: src/frontend.cpp:1149
12759  
-#: src/frontend.cpp:1222
  12762
+#: src/frontend.cpp:1150
  12763
+#: src/frontend.cpp:1223
12760 12764
 msgid "Middle Mouse"
12761 12765
 msgstr "Botó del mig"
12762 12766
 
12763  
-#: src/frontend.cpp:1153
12764  
-#: src/frontend.cpp:1217
  12767
+#: src/frontend.cpp:1154
  12768
+#: src/frontend.cpp:1218
12765 12769
 msgid "Right Mouse"
12766 12770
 msgstr "Botó dret"
12767 12771
 
12768  
-#: src/frontend.cpp:1157
  12772
+#: src/frontend.cpp:1158
12769 12773
 msgid "MOUSE OPTIONS"
12770 12774
 msgstr "OPCIONS DEL RATOLÍ"
12771 12775
 
12772  
-#: src/frontend.cpp:1257
12773  
-#: src/frontend.cpp:1335
  12776
+#: src/frontend.cpp:1258
  12777
+#: src/frontend.cpp:1336
12774 12778
 msgid "Language"
12775 12779
 msgstr "Idioma"
12776 12780
 
12777  
-#: src/frontend.cpp:1261
12778  
-#: src/frontend.cpp:1339
  12781
+#: src/frontend.cpp:1262
  12782
+#: src/frontend.cpp:1340
12779 12783
 msgid "Difficulty"
12780 12784
 msgstr "Dificultat"
12781 12785
 
12782  
-#: src/frontend.cpp:1265
12783  
-#: src/frontend.cpp:1346
12784  
-#: src/frontend.cpp:1378
  12786
+#: src/frontend.cpp:1266
  12787
+#: src/frontend.cpp:1347
  12788
+#: src/frontend.cpp:1379
12785 12789
 #: src/multiint.cpp:214
12786 12790
 msgid "Easy"
12787 12791
 msgstr "Fàcil"
12788 12792
 
12789  
-#: src/frontend.cpp:1268
12790  
-#: src/frontend.cpp:1349
12791  
-#: src/frontend.cpp:1370
  12793
+#: src/frontend.cpp:1269
  12794
+#: src/frontend.cpp:1350
  12795
+#: src/frontend.cpp:1371
12792 12796
 msgid "Normal"
12793 12797
 msgstr "Normal"
12794 12798
 
12795  
-#: src/frontend.cpp:1272
12796  
-#: src/frontend.cpp:1352
12797  
-#: src/frontend.cpp:1374
  12799
+#: src/frontend.cpp:1273
  12800
+#: src/frontend.cpp:1353
  12801
+#: src/frontend.cpp:1375
12798 12802
 #: src/multiint.cpp:214
12799 12803
 msgid "Hard"
12800 12804
 msgstr "Difícil"
12801 12805
 
12802  
-#: src/frontend.cpp:1277
12803  
-#: src/frontend.cpp:1340
  12806
+#: src/frontend.cpp:1278
  12807
+#: src/frontend.cpp:1341
12804 12808
 msgid "Scroll Speed"
12805 12809
 msgstr "Veloc. desplaçament"
12806 12810
 
12807  
-#: src/frontend.cpp:1281
12808  
-#: src/frontend.cpp:1336
  12811
+#: src/frontend.cpp:1282
  12812
+#: src/frontend.cpp:1337
12809 12813
 msgid "Unit Colour:"
12810 12814
 msgstr "Color de les unitats:"
12811 12815
 
12812  
-#: src/frontend.cpp:1301
12813  
-#: src/frontend.cpp:1337
  12816
+#: src/frontend.cpp:1302
  12817
+#: src/frontend.cpp:1338
12814 12818
 msgid "Campaign"
12815 12819
 msgstr "Campanya"
12816 12820
 
12817  
-#: src/frontend.cpp:1311
12818  
-#: src/frontend.cpp:1338
  12821
+#: src/frontend.cpp:1312
  12822
+#: src/frontend.cpp:1339
12819 12823
 msgid "Skirmish/Multiplayer"
12820 12824
 msgstr "Escaramussa/multijugador"
12821 12825
 
12822  
-#: src/frontend.cpp:1317
12823  
-#: src/frontend.cpp:1333
  12826
+#: src/frontend.cpp:1318
  12827
+#: src/frontend.cpp:1334
12824 12828
 msgid "GAME OPTIONS"
12825 12829
 msgstr "OPCIONS DE JOC"
12826 12830
 
12827  
-#: src/frontend.cpp:1478
12828  
-#: src/multiint.cpp:2578
  12831
+#: src/frontend.cpp:1479
  12832
+#: src/multiint.cpp:2580
12829 12833
 msgid "Mod: "
12830 12834
 msgstr "Mod:"
12831 12835
 
@@ -12884,7 +12888,7 @@ msgid "Build (F3)"
12884 12888
 msgstr "Construcció (F3)"
12885 12889
 
12886 12890
 #: src/hci.cpp:3431
12887  
-#: src/multiint.cpp:1550
  12891
+#: src/multiint.cpp:1552
12888 12892
 #: src/multimenu.cpp:804
12889 12893
 msgid "Power"
12890 12894
 msgstr "Energia"
@@ -13027,7 +13031,7 @@ msgstr "Carrega una part."
13027 13031
 
13028 13032
 #: src/ingameop.cpp:277
13029 13033
 #: src/ingameop.cpp:284
13030  
-#: src/mission.cpp:2600
  13034
+#: src/mission.cpp:2551
13031 13035
 msgid "Save Game"
13032 13036
 msgstr "Desa la partida"
13033 13037
 
@@ -13481,7 +13485,7 @@ msgstr "MAPATGE DE TECLES"
13481 13485
 #: src/keyedit.cpp:378
13482 13486
 #: src/multiint.cpp:761
13483 13487
 #: src/multiint.cpp:1230
13484  
-#: src/multiint.cpp:1636
  13488
+#: src/multiint.cpp:1638
13485 13489
 msgid "Return To Previous Screen"
13486 13490
 msgstr "Torna a la pantalla anterior"
13487 13491
 
@@ -14006,42 +14010,42 @@ msgstr "Commuta el mode de conducció"
14006 14010
 msgid "Could not save game!"
14007 14011
 msgstr "No s'ha pogut desar el joc!"
14008 14012
 
14009  
-#: src/mission.cpp:2039
  14013
+#: src/mission.cpp:1984
14010 14014
 msgid "Load Transport"
14011 14015
 msgstr "Carrega el transport"
14012 14016
 
14013  
-#: src/mission.cpp:2427
  14017
+#: src/mission.cpp:2378
14014 14018
 msgid "OBJECTIVE ACHIEVED by cheating!"
14015 14019
 msgstr "HEU ASSOLIT L'OBJECTIU fent trampes!"
14016 14020
 
14017  
-#: src/mission.cpp:2427
  14021
+#: src/mission.cpp:2378
14018 14022
 msgid "OBJECTIVE ACHIEVED"
14019 14023
 msgstr "HEU ASSOLIT L'OBJECTIU"
14020 14024
 
14021  
-#: src/mission.cpp:2433
  14025
+#: src/mission.cpp:2384
14022 14026
 msgid "OBJECTIVE FAILED--and you cheated!"
14023 14027
 msgstr "HEU FRACASSAT -- i heu fet trampes!"
14024 14028
 
14025  
-#: src/mission.cpp:2433
  14029
+#: src/mission.cpp:2384
14026 14030
 msgid "OBJECTIVE FAILED"
14027 14031
 msgstr "HEU FRACASSAT"
14028 14032
 
14029  
-#: src/mission.cpp:2458
14030  
-#: src/mission.cpp:2502
14031  
-#: src/mission.cpp:2614
  14033
+#: src/mission.cpp:2409
  14034
+#: src/mission.cpp:2453
  14035
+#: src/mission.cpp:2564
14032 14036
 msgid "Quit To Main Menu"
14033 14037
 msgstr "Torna al menú principal"
14034 14038
 
14035  
-#: src/mission.cpp:2466
  14039
+#: src/mission.cpp:2417
14036 14040
 msgid "Continue Game"
14037 14041
 msgstr "Continua jugant"
14038 14042
 
14039  
-#: src/mission.cpp:2496
14040  
-#: src/mission.cpp:2597
  14043
+#: src/mission.cpp:2447
  14044
+#: src/mission.cpp:2548
14041 14045
 msgid "Load Saved Game"
14042 14046
 msgstr "Carrega una partida desada"
14043 14047
 
14044  
-#: src/mission.cpp:2565
  14048
+#: src/mission.cpp:2516
14045 14049
 msgid "GAME SAVED :"
14046 14050
 msgstr "S'HA DESAT LA PARTIDA:"
14047 14051
 
@@ -14228,280 +14232,290 @@ msgstr "Ciborgs deshabilitats"
14228 14232
 msgid "VTOLs disabled."
14229 14233
 msgstr "Convertiplans deshabilitats."
14230 14234
 
14231  
-#: src/multiint.cpp:1445
14232  
-#: src/multiint.cpp:1454
  14235
+#: src/multiint.cpp:1399
  14236
+#, fuzzy
  14237
+msgid "Satellite Uplink disabled."
  14238
+msgstr "Centre de connexió del satèl·lit"
  14239
+
  14240
+#: src/multiint.cpp:1400
  14241
+#, fuzzy
  14242
+msgid "Laser Satellite disabled."
  14243
+msgstr "Comand. de làser per satèl·lit"
  14244
+
  14245
+#: src/multiint.cpp:1447
  14246
+#: src/multiint.cpp:1456
14233 14247
 msgid "Select Game Name"
14234 14248
 msgstr "Selecciona el nom de la partida"
14235 14249
 
14236  
-#: src/multiint.cpp:1446
  14250
+#: src/multiint.cpp:1448
14237 14251
 msgid "One-Player Skirmish"
14238 14252
 msgstr "Batussa d'un jugador"
14239 14253
 
14240  
-#: src/multiint.cpp:1457
  14254
+#: src/multiint.cpp:1459
14241 14255
 msgid "Select Map"
14242 14256
 msgstr "Selecciona el mapa"
14243 14257
 
14244  
-#: src/multiint.cpp:1468
  14258
+#: src/multiint.cpp:1470
14245 14259
 msgid "Password is already set!"
14246 14260
 msgstr "Ja heu posat la contrasenya!"
14247 14261
 
14248  
-#: src/multiint.cpp:1476
  14262
+#: src/multiint.cpp:1478
14249 14263
 msgid "Click to set Password"
14250 14264
 msgstr "Clica per posar una contrasenya"
14251 14265
 
14252  
-#: src/multiint.cpp:1481
14253  
-#: src/multiint.cpp:1482
  14266
+#: src/multiint.cpp:1483
  14267
+#: src/multiint.cpp:1484
14254 14268
 msgid "Scavengers"
14255 14269
 msgstr "Carronyaires"
14256 14270
 
14257  
-#: src/multiint.cpp:1484
  14271
+#: src/multiint.cpp:1486
14258 14272
 msgid "No Scavengers"
14259 14273
 msgstr "Sense carronyaires"
14260 14274
 
14261  
-#: src/multiint.cpp:1514
  14275
+#: src/multiint.cpp:1516
14262 14276
 msgid "Select Player Name"
14263 14277
 msgstr "Selecciona el nom del jugador"
14264 14278
 
14265  
-#: src/multiint.cpp:1517
  14279
+#: src/multiint.cpp:1519
14266 14280
 #: src/multimenu.cpp:797
14267 14281
 msgid "Alliances"
14268 14282
 msgstr "Aliances"
14269 14283
 
14270  
-#: src/multiint.cpp:1520
  14284
+#: src/multiint.cpp:1522
14271 14285
 msgid "No Alliances"
14272 14286
 msgstr "Sense aliances"
14273 14287
 
14274  
-#: src/multiint.cpp:1522
  14288
+#: src/multiint.cpp:1524
14275 14289
 msgid "Allow Alliances"
14276 14290
 msgstr "Permet aliances"
14277 14291
 
14278  
-#: src/multiint.cpp:1526
  14292
+#: src/multiint.cpp:1528
14279 14293
 msgid "Locked Teams"
14280 14294
 msgstr "Equips tancats"
14281 14295
 
14282  
-#: src/multiint.cpp:1552
  14296
+#: src/multiint.cpp:1554
14283 14297
 msgid "Low Power Levels"
14284 14298
 msgstr "Nivell baix d'energia"
14285 14299
 
14286  
-#: src/multiint.cpp:1554
  14300
+#: src/multiint.cpp:1556
14287 14301
 msgid "Medium Power Levels"
14288 14302
 msgstr "Nivell mig d'energia"
14289 14303
 
14290  
-#: src/multiint.cpp:1556
  14304
+#: src/multiint.cpp:1558
14291 14305
 msgid "High Power Levels"
14292 14306
 msgstr "Nivell alt d'energia"
14293 14307
 
14294  
-#: src/multiint.cpp:1588
  14308
+#: src/multiint.cpp:1590
14295 14309
 msgid "Base"
14296 14310
 msgstr "Base"
14297 14311
 
14298  
-#: src/multiint.cpp:1590
  14312
+#: src/multiint.cpp:1592
14299 14313
 msgid "Start with No Bases"
14300 14314
 msgstr "Comença sense bases"
14301 14315
 
14302  
-#: src/multiint.cpp:1592
  14316
+#: src/multiint.cpp:1594
14303 14317
 msgid "Start with Bases"
14304 14318
 msgstr "Comença amb bases"
14305 14319
 
14306  
-#: src/multiint.cpp:1594
  14320
+#: src/multiint.cpp:1596
14307 14321
 msgid "Start with Advanced Bases"
14308 14322
 msgstr "Comença amb bases avançades"
14309 14323
 
14310  
-#: src/multiint.cpp:1626
  14324
+#: src/multiint.cpp:1628
14311 14325
 msgid "Map Preview"
14312 14326
 msgstr "Mostra el mapa"
14313 14327
 
14314  
-#: src/multiint.cpp:1628
  14328
+#: src/multiint.cpp:1630
14315 14329
 msgid "Click to see Map"
14316 14330
 msgstr "Feu clic per veure el mapa"
14317 14331
 
14318  
-#: src/multiint.cpp:1641
14319 14332
 #: src/multiint.cpp:1643
  14333
+#: src/multiint.cpp:1645
14320 14334
 msgid "Start Hosting Game"
14321 14335
 msgstr "Comença a hostatjar la partida"
14322 14336
 
14323  
-#: src/multiint.cpp:1650
14324  
-#: src/multiint.cpp:1654
  14337
+#: src/multiint.cpp:1652
  14338
+#: src/multiint.cpp:1656
14325 14339
 msgid "Show Structure Limits"
14326 14340
 msgstr "Mostra els límits d'estructures"
14327 14341
 
14328  
-#: src/multiint.cpp:1650
14329  
-#: src/multiint.cpp:1654
  14342
+#: src/multiint.cpp:1652
  14343
+#: src/multiint.cpp:1656
14330 14344
 msgid "Set Structure Limits"
14331 14345
 msgstr "Configura els límits d'estructures"
14332 14346
 
14333  
-#: src/multiint.cpp:1731
  14347
+#: src/multiint.cpp:1733
14334 14348
 msgid "DIFFICULTY"
14335 14349
 msgstr "DIFICULTAT"
14336 14350
 
14337  
-#: src/multiint.cpp:1745
  14351
+#: src/multiint.cpp:1747
14338 14352
 msgid "Less aggressive"
14339 14353
 msgstr "Poc agressiu"
14340 14354
 
14341  
-#: src/multiint.cpp:1746
  14355
+#: src/multiint.cpp:1748
14342 14356
 msgid "Plays nice"
14343 14357
 msgstr "Juga bé"
14344 14358
 
14345  
-#: src/multiint.cpp:1747
  14359
+#: src/multiint.cpp:1749
14346 14360
 msgid "No holds barred"
14347 14361
 msgstr "Sense limitacions"
14348 14362
 
14349  
-#: src/multiint.cpp:1748
  14363
+#: src/multiint.cpp:1750
14350 14364
 msgid "Starts with advantages"
14351 14365
 msgstr "Comença amb avançantatges"
14352 14366
 
14353  
-#: src/multiint.cpp:1776
  14367
+#: src/multiint.cpp:1778
14354 14368
 msgid "CHOOSE AI"
14355 14369
 msgstr "ESCULL IA"
14356 14370
 
14357  
-#: src/multiint.cpp:1792
  14371
+#: src/multiint.cpp:1794
14358 14372
 msgid "Allow human players to join in this slot"
14359 14373
 msgstr "Permet a jugadors humans unir-se en aquest espai"
14360 14374
 
14361  
-#: src/multiint.cpp:1800
  14375
+#: src/multiint.cpp:1802
14362 14376
 msgid "Leave this slot unused"
14363 14377
 msgstr "Deixa buit aquest espai"
14364 14378
 
14365  
-#: src/multiint.cpp:2252
  14379
+#: src/multiint.cpp:2254
14366 14380
 msgid "Team"
14367 14381
 msgstr "Equip"
14368 14382
 
14369  
-#: src/multiint.cpp:2295
  14383
+#: src/multiint.cpp:2297
14370 14384
 msgid "You cannot change difficulty in a challenge"
14371 14385
 msgstr "No podeu canviar la dificultat en un desafiament"
14372 14386
 
14373  
-#: src/multiint.cpp:2295
  14387
+#: src/multiint.cpp:2297
14374 14388
 msgid "Click to change difficulty"
14375 14389
 msgstr "Feu clic per canviar la dificultat"
14376 14390
 
14377  
-#: src/multiint.cpp:2310
  14391
+#: src/multiint.cpp:2312
14378 14392
 msgid "Waiting for player"
14379 14393
 msgstr "S'està esperant el jugador"
14380 14394
 
14381  
-#: src/multiint.cpp:2310
  14395
+#: src/multiint.cpp:2312
14382 14396
 msgid "Player is ready"
14383 14397
 msgstr "El jugador està preparat"
14384 14398
 
14385  
-#: src/multiint.cpp:2310
  14399
+#: src/multiint.cpp:2312
14386 14400
 msgid "Click when ready"
14387 14401
 msgstr "Feu clic quan estigueu preparat"
14388 14402
 
14389  
-#: src/multiint.cpp:2317
  14403
+#: src/multiint.cpp:2319
14390 14404
 msgid "READY?"
14391 14405
 msgstr "PREPARAT?"
14392 14406
 
14393  
-#: src/multiint.cpp:2361
  14407
+#: src/multiint.cpp:2363
14394 14408
 msgid "PLAYERS"
14395 14409
 msgstr "JUGADORS"
14396 14410
 
14397  
-#: src/multiint.cpp:2396
  14411
+#: src/multiint.cpp:2398
14398 14412
 msgid "Click to change to this slot"
14399 14413
 msgstr "Feu clic per canviar aquest espai"
14400 14414
 
14401  
-#: src/multiint.cpp:2424
  14415
+#: src/multiint.cpp:2426
14402 14416
 msgid "Choose Team"
14403 14417
 msgstr "Escolliu equip"
14404 14418
 
14405  
-#: src/multiint.cpp:2454
  14419
+#: src/multiint.cpp:2456
14406 14420
 msgid "Click to change player colour"
14407 14421
 msgstr "Feu clic per canviar el color del jugador"
14408 14422
 
14409  
-#: src/multiint.cpp:2482
  14423
+#: src/multiint.cpp:2484
14410 14424
 msgid "Click to change player position"
14411 14425
 msgstr "Feu clic per canviar la posició del jugador"
14412 14426
 
14413  
-#: src/multiint.cpp:2486
  14427
+#: src/multiint.cpp:2488
14414 14428
 msgid "Click to change AI"
14415 14429
 msgstr "Feu clic per canviar la IA"
14416 14430
 
14417  
-#: src/multiint.cpp:2551
  14431
+#: src/multiint.cpp:2553
14418 14432
 msgid "CHAT"
14419 14433
 msgstr "XAT"
14420 14434
 
14421  
-#: src/multiint.cpp:2583
  14435
+#: src/multiint.cpp:2585
14422 14436
 msgid "All players need to have the same mods to join your game."
14423 14437
 msgstr "Tots els jugadors han de tenir els mateixos modificadors per unir-se a la partida."
14424 14438
 
14425  
-#: src/multiint.cpp:2624
  14439
+#: src/multiint.cpp:2626
14426 14440
 msgid "Connecting to the lobby server..."
14427 14441
 msgstr "S'està connectant al servidor de sales..."
14428 14442
 
14429  
-#: src/multiint.cpp:2770
  14443
+#: src/multiint.cpp:2772
14430 14444
 #, c-format
14431 14445
 msgid "*** password [%s] is now required! ***"
14432 14446
 msgstr "*** ara cal la contrassenya [%s] ***"
14433 14447
 
14434  
-#: src/multiint.cpp:2778
  14448
+#: src/multiint.cpp:2780
14435 14449
 msgid "*** password is NOT required! ***"
14436 14450
 msgstr "*** ara NO cal contrassenya! ***"
14437 14451
 
14438  
-#: src/multiint.cpp:2994
  14452
+#: src/multiint.cpp:2996
14439 14453
 msgid "Sorry! Failed to host the game."
14440 14454
 msgstr "Ho lamento! No s'ha pogut crear la partida."
14441 14455
 
14442  
-#: src/multiint.cpp:3116
  14456
+#: src/multiint.cpp:3118
14443 14457
 msgid "'Locked Teams' mode enabled"
14444 14458
 msgstr "S'ha habilitat el mode «equips tancats»"
14445 14459
 
14446  
-#: src/multiint.cpp:3144
14447  
-#: src/multiint.cpp:3213
  14460
+#: src/multiint.cpp:3146
  14461
+#: src/multiint.cpp:3215
14448 14462
 #: src/multimenu.cpp:1492
14449 14463
 #, c-format
14450 14464
 msgid "The host has kicked %s from the game!"
14451 14465
 msgstr "L'amfitrió ha fet fora %s de la partida!"
14452 14466
 
14453  
-#: src/multiint.cpp:3279
  14467
+#: src/multiint.cpp:3282
14454 14468
 msgid "Host is Starting Game"
14455 14469
 msgstr "L'amfitrió està iniciant la partida"
14456 14470
 
14457  
-#: src/multiint.cpp:3882
  14471
+#: src/multiint.cpp:3885
14458 14472
 msgid "Can't connect to lobby server!"
14459 14473
 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor de sales!"
14460 14474
 
14461  
-#: src/multiint.cpp:3974
  14475
+#: src/multiint.cpp:3977
14462 14476
 #, c-format
14463 14477
 msgid "Mods: %s"
14464 14478
 msgstr "Modificadors: %s"