Skip to content

Webperf-se/Do-It-Yourself

master
Switch branches/tags
Code

Webperf – Do It Yourself

Detta är ett projekt med kodexempel som förhoppningsvis underlättar för dig när du vill hålla kolla på en webbplats.

Webperf.se är en webbplats som visar en topplista över svenska webbplatser, främst inom offentlig sektor, och baserar omdömet på ett antal tester. Testerna är öppna för vem som helst att använda om än ibland med vissa förkunskapskrav.

För installation lokalt

Behövs för högre prestanda, köra mot intranät, känsliga data, etc.

Se till att du har:

  • Python 3.6+
  • Anaconda
  • Jupyter (kan installeras när du startar Anaconda)

Beroenden

Kör följande i din terminal:

  • pip install beautifulsoup4
  • pip install requests
  • pip install pandas
  • pip install matplotlib

Extern dokumentation

Intro till datakällorna

Chrome UX report (Crux)

Kolla följande guide för att komma igång:

About

Jupyter nootebooks for DIY tasks in webperf and web analytics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published