Skip to content

Documentatie en schema file om een sync met de verkeersborden applicatie op te zetten

Notifications You must be signed in to change notification settings

WegenenVerkeer/verkeersborden-sync

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

20 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

verkeersborden-sync

Documentatie en schema file om een sync vanuit een externe applicatie (EXT) met de verkeersborden applicatie (VKB) op te zetten.

EXT is master

De sync van EXT naar VKB, waarbij EXT de eigenaar van de data is, is op dit moment een PUSH vanuit de externe applicatie naar VKB. Hierbij worden de opstellingen die in VKB bestaan overschreven met deze in de import.

Setup

Voor er gestart kan worden met het testen, met er langs de kant van VKB wel wat setup gebeuren.

Stuur daarvoor de naam van de organisatie (gemeente/provincie/...) en applicatie door via email. Deze zal dan in VKB gemarkeerd worden als een extern beheerde organisatie, waardoor er in VKB geen wijzigingen op de opstellingen van deze organisatie kunnen gebeuren, wat ons toelaat om een enkel richting sync te gebruiken.

Dan moet er een certificaat aangemaakt en geregistreerd worden.

Transactie-sleutel opvragen:

POST /rest/verkeersborden/opstelling/transactie
Accept: application/vnd.awv.wdb-v3.0+json

Dit geeft een sleutel (string) terug die in de volgende call gebruikt kan worden. Deze sleutel kan maar 1 keer gebruikt worden om een file op te laden. U moet iedere keer een nieuwe sleutel opvragen.

Opladen zip-file:

POST /rest/verkeersborden/opstelling/upload/{sleutel}
Content-Type: multipart/form-data

zip-file zit in field met naam zipFile

Formaat van zip-file: export.xml en svg files. Zie Export-awv.xsd voor schema van export.xml (met uitleg) en Coordinaten.md voor meer uitleg over het coordinaten systeem van de voorstelling en opstelling.

Opstellingen kunnen simpel verwijderd worden door teverwijderen op true te zetten.

Dit is een voorbeeld van een zip-file.

Dit doet een upload van de data en start een import in de achtergrond.

Opvragen status van import:

GET /rest/audit/transactions/{sleutel}
Accept: application/vnd.awv.wdb-v3.0+json

Geeft JSON terug

{
  "transactionResult": "",
  "errorTrace": "",
  "creationDate": "",
  "ldapId": "",
  "transactionId": "",
  "transactionType": "",
  "transactionName": "",
  "transactionStatus": "SUCCESS | EXECUTING | FAILED",
  "details": [
   {
    "identifier": "",
    "status": "WAITING | SUCCESS | INPROGRESS | FAIL | SKIPPED",
    "error": "",
    "warning": ""
   }
  ]
}

Details is een array van de opstellingen in de XML file. Identifier is dan de uid uit de XML file. Error en warning zijn optioneel en geven de reden van de fout of waarschuwing weer. Status gaat van WAITING naar SKIPPED of INPROGRESS en dan naar SUCCESS of FAIL.

Omdat het opladen een asynchrone operatie is, kan het zijn dat deze call na het starten van het opladen van de file een 404 http-status teruggeeft. Probeer dan later opnieuw. Als de service grote load heeft, kan dit potentieel lang duren.

Buiten de 404 http-status krijg je ook nog een json terug met deze vorm:

{
  "error": "Er bestaat geen transactie met transactie ID xxxxxxxxxx"
}

About

Documentatie en schema file om een sync met de verkeersborden applicatie op te zetten

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published