Skip to content
Permalink
Browse files
first commit
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxxx;'''''''''''''''''''''''''':xxxx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxx;'''......            ........''':xxx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0x;''....       .................       ......'':x0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXxd;'...    ...',;:cllodxxxxxxkkkkkkkxxxxxddollc:;,'..    ....':dxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNxl'...   ..';cldkkOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOOkxdlc;,..   ....'lxNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWNx'.    ..,:lxkO0000OOOOOOOOOOOOOOkkkkkxloodkkkkOOOOOOOOOOOOOO00OOkxo:,..     .xNWMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWk'.   ..;ldkO0000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkd....cxkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000Okdl;..   . .xWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWXx'.   .,cdk000000OOOOOOOOkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdcooodxxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOOOOO00000kdc,.   ..'dXWMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWk'.   .,cxO00000OOOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxxxxddl:,..';codxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOO00000Oxc'.   ..'xWMMMMMMMM
MMMMMMMX;..  ..:dO000000OOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxddl:,... ... ..';coddxxxxxxxxxkkkkkkkOOOOOOO000000Od:..  ..,XMMMMMMM
MMMMMNx.  .,lk0000000OOOOOOkkkkkkkkxxxxxdl,,,'... ..................'',,;oxxxxxxxkkkkkkkOOOOOO0000000kl,.  ..dNMMMMM
MMMMk'.  .,oOK000000OOOOOOkkkkkkkxxxxxxd:,.   .....................   .;ldxxxxxxkkkkkkOOOOOO00000KKKOo,.  ...xMMMM
MMWx'  .'ck0000000OOOOOOkkkkkkkxxxxxddddc'                .,oxxxxkkkOOOOOO00000000KKKKKKKKOc'.  ..xWMM
MWo.  .,d0K00000OOOOOOkkkkkkxxxxxxd:..:ddl.               .'dkx,.'okOOOOOO00000000000KKKKKKKKx,.  ..oWM
Md.  .;k0K000Oo;;:::;,,,;;;;'',;,,,. .,,.         ..   .....  ';;. ';:::;,;:::;;;;::::;:kKKKKKKO:.  ..dM
x.  .:OKK0000Oc ...  . .  .    .  ........ .'''.','. ',,''''.  ..  ....  ...  ...  xKKKKKKKO:.  .'x
;  .;OKK00000kl'..........................  .,;;::;. .:c:;:c:. .;c:;:;'. .''''''''''''''''''''''''',kKKKKKXXXO:.  .;
. .,xKK000000Oc               ..';;,;, .::;,;;;. ,;;,;'..               kKKKKKXXXKk,. ..
  .:0KK000000Oc ...  ...  ...  ..'.  .....'.. .''..'... .''.....  .'  ..'.  ..'.  .''  xKKKKXXXXXKc.  .
 .'d0KK00000OOc ...   ..  .'.  ..'.  .....''. .'...'... .''.....  .'  ...  .'.  .''  xKKKKXXXXXKd'. .
 .,xKK0000000Oc           .   ........ ......... ........        .      kKKKXXXXXXXk,. .
 .,x0K0000000Oc ....  ....  .'..  ...  ........ .''. ..'. ........ .'..  ....  .'.. ....  kXKXXXXXXXXk,. .
 .,d0K000000OOc  ..   ..  ....  ...  ......'. ... ..... .''.....  ..  ....  ...  ..  kXXXXXXXXXXx,. .
 .'c0K0000000Oc  .'   ''  ..'.  .'.  ......,. ..   .. .,,.....  ''  ...'  .'.  ''  kXXXXXXXXXKl'. .
. .,kK00000KKKo  .'   ,'  .'.  .,.  .....',. ...';:... .,;'....  ''  ...'  .'.  ''  kXXXXXXXXXO;. ..
' ..:OKKKXXXXKo                ..... ...,;:'.  .....                kXXXXXXXXKc'. .,
l. .'oKXXXXXX0;  .   .   .   . .................'''................ .   .   .   .  .oKXXXXXXKo'. ..c
Wc. .'oKXXXXXKxdddooddddoodddddoodddoooo::::::::::::::::::::::;:::::::::::::ooooddddooddddoodddddoodddOKXXXXXKo'. ..cW
MN:. .'l0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0l'. ..:XM
MMNl.  .;xXXXXXXXKdlc;oc;;k0l;dl;llkK0o;c:,:cc::;xd;lOc;llc,lco;clo0K0l;dx;cOkooooko;dkcoolodo;llxKXXXXXXXXx;. ...lNMM
MMMMx'. .'cOXXXXXXKKl.00l.xk:.Ol.olOKX0c,c.,ockl.do.d0l.k0l.x0k.;:xKKKd.od.lx'dKKo'c.k0:kl,:oo.llkXXXXXXXkc'. ...lMMMM
MMMMM0:.. .,lOXXXXXKc.k0c.ox;.xc.c:dKXX0:':.;k0:.lc.lO:.k0:.oKk.';l0KKl.cl.:k:lxxccd,oxcOoo:,:.:coKXXXXOl,. ..':0MMMMM
MMMMMMMk;.. .'ckKXXKkk0Kkk0KOkOkxkk0XXXXKOK00KKkxOOxk0kxO0kxkKOxxkkKKKkxOOxkKKOkkOXX0kkKXOkk0Okkk0XXKxc'. ...,OMMMMMMM
MMMMMMMM0l'.. ..;oOXNNNXXXXXXXXXXXXXXX0c,,,:ocdo:co:k:l;oc:lccoddl,cocoldl:lo0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOo;.. ..'':0MMMMMMMM
MMMMMMMMMM0d:'.  ..;oOKXNNNXXXXXXXXXXXXO'..cc..c;;c.c.l'o:;,:,dc;k,oO;do:;;,lKXXXXXXXXXXXXXXNXKOo;..  ..';d0MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM0ccoc.. ..,lx0KXNNXNXXXXXXXX00OKO0kOOkOkKkOkOk0000OOOKkOK0OO0O00KXXXXXXXXXXXNXKOxl,.. .'cdx::0MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWNX0kl,.. ..,cok0KXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNXK0kdc,.. ..;ok00XNNMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKOxl,.. ...,:lxk0KXXNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXNXXXXXNXXNNNNNNNXXK0kxl:,... ..;ok0KKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKKOko:'.. ...,;cloxkOO0KKXXNNXNXXXNNXXNNNXXXKK00Okxolc;,... ..,cdk0KXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKX0kkdl:,... .....',,;;;:cccccccccccc:;;,,'..... ...,:lxk0KKXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNN0KXKOOkxoc:;''......       ......',;:ldkOO0KXXKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXNXXXO00OOOOkkkkkkkkkkkkkOOOO00KKXXXXXNWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 • Loading branch information
Bryan Hirsch committed Dec 19, 2012
0 parents commit 493637c457bf8ac3439feff6d4a391f4f6a9a9dd
Showing with 55 additions and 0 deletions.
 1. +55 −0 hello-world.txt
@@ -0,0 +1,55 @@
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxxx;'''''''''''''''''''''''''':xxxx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxx;'''...... ........''':xxx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0x;''.... ................. ......'':x0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXxd;'... ...',;:cllodxxxxxxkkkkkkkxxxxxddollc:;,'.. ....':dxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNxl'... ..';cldkkOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOOkxdlc;,.. ....'lxNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWNx'. ..,:lxkO0000OOOOOOOOOOOOOOkkkkkxloodkkkkOOOOOOOOOOOOOO00OOkxo:,.. .xNWMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWk'. ..;ldkO0000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkd....cxkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000Okdl;.. . .xWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWXx'. .,cdk000000OOOOOOOOkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdcooodxxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOOOOO00000kdc,. ..'dXWMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWk'. .,cxO00000OOOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxxxxddl:,..';codxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOO00000Oxc'. ..'xWMMMMMMMM
MMMMMMMX;.. ..:dO000000OOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxddl:,... ... ..';coddxxxxxxxxxkkkkkkkOOOOOOO000000Od:.. ..,XMMMMMMM
MMMMMNx. .,lk0000000OOOOOOkkkkkkkkxxxxxdl,,,'... ..................'',,;oxxxxxxxkkkkkkkOOOOOO0000000kl,. ..dNMMMMM
MMMMk'. .,oOK000000OOOOOOkkkkkkkxxxxxxd:,. ..................... .;ldxxxxxxkkkkkkOOOOOO00000KKKOo,. ...xMMMM
MMWx' .'ck0000000OOOOOOkkkkkkkxxxxxddddc' .,oxxxxkkkOOOOOO00000000KKKKKKKKOc'. ..xWMM
MWo. .,d0K00000OOOOOOkkkkkkxxxxxxd:..:ddl. .'dkx,.'okOOOOOO00000000000KKKKKKKKx,. ..oWM
Md. .;k0K000Oo;;:::;,,,;;;;'',;,,,. .,,. .. ..... ';;. ';:::;,;:::;;;;::::;:kKKKKKKO:. ..dM
x. .:OKK0000Oc ... . . . . ........ .'''.','. ',,''''. .. .... ... ... xKKKKKKKO:. .'x
; .;OKK00000kl'.......................... .,;;::;. .:c:;:c:. .;c:;:;'. .''''''''''''''''''''''''',kKKKKKXXXO:. .;
. .,xKK000000Oc ..';;,;, .::;,;;;. ,;;,;'.. kKKKKKXXXKk,. ..
.:0KK000000Oc ... ... ... ..'. .....'.. .''..'... .''..... .' ..'. ..'. .'' xKKKKXXXXXKc. .
.'d0KK00000OOc ... .. .'. ..'. .....''. .'...'... .''..... .' ... .'. .'' xKKKKXXXXXKd'. .
.,xKK0000000Oc . ........ ......... ........ . kKKKXXXXXXXk,. .
.,x0K0000000Oc .... .... .'.. ... ........ .''. ..'. ........ .'.. .... .'.. .... kXKXXXXXXXXk,. .
.,d0K000000OOc .. .. .... ... ......'. ... ..... .''..... .. .... ... .. kXXXXXXXXXXx,. .
.'c0K0000000Oc .' '' ..'. .'. ......,. .. .. .,,..... '' ...' .'. '' kXXXXXXXXXKl'. .
. .,kK00000KKKo .' ,' .'. .,. .....',. ...';:... .,;'.... '' ...' .'. '' kXXXXXXXXXO;. ..
' ..:OKKKXXXXKo ..... ...,;:'. ..... kXXXXXXXXKc'. .,
l. .'oKXXXXXX0; . . . . .................'''................ . . . . .oKXXXXXXKo'. ..c
Wc. .'oKXXXXXKxdddooddddoodddddoodddoooo::::::::::::::::::::::;:::::::::::::ooooddddooddddoodddddoodddOKXXXXXKo'. ..cW
MN:. .'l0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0l'. ..:XM
MMNl. .;xXXXXXXXKdlc;oc;;k0l;dl;llkK0o;c:,:cc::;xd;lOc;llc,lco;clo0K0l;dx;cOkooooko;dkcoolodo;llxKXXXXXXXXx;. ...lNMM
MMMMx'. .'cOXXXXXXKKl.00l.xk:.Ol.olOKX0c,c.,ockl.do.d0l.k0l.x0k.;:xKKKd.od.lx'dKKo'c.k0:kl,:oo.llkXXXXXXXkc'. ...lMMMM
MMMMM0:.. .,lOXXXXXKc.k0c.ox;.xc.c:dKXX0:':.;k0:.lc.lO:.k0:.oKk.';l0KKl.cl.:k:lxxccd,oxcOoo:,:.:coKXXXXOl,. ..':0MMMMM
MMMMMMMk;.. .'ckKXXKkk0Kkk0KOkOkxkk0XXXXKOK00KKkxOOxk0kxO0kxkKOxxkkKKKkxOOxkKKOkkOXX0kkKXOkk0Okkk0XXKxc'. ...,OMMMMMMM
MMMMMMMM0l'.. ..;oOXNNNXXXXXXXXXXXXXXX0c,,,:ocdo:co:k:l;oc:lccoddl,cocoldl:lo0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOo;.. ..'':0MMMMMMMM
MMMMMMMMMM0d:'. ..;oOKXNNNXXXXXXXXXXXXO'..cc..c;;c.c.l'o:;,:,dc;k,oO;do:;;,lKXXXXXXXXXXXXXXNXKOo;.. ..';d0MMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMM0ccoc.. ..,lx0KXNNXNXXXXXXXX00OKO0kOOkOkKkOkOk0000OOOKkOK0OO0O00KXXXXXXXXXXXNXKOxl,.. .'cdx::0MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWNX0kl,.. ..,cok0KXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNXK0kdc,.. ..;ok00XNNMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKOxl,.. ...,:lxk0KXXNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXNXXXXXNXXNNNNNNNXXK0kxl:,... ..;ok0KKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKKOko:'.. ...,;cloxkOO0KKXXNNXNXXXNNXXNNNXXXKK00Okxolc;,... ..,cdk0KXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKX0kkdl:,... .....',,;;;:cccccccccccc:;;,,'..... ...,:lxk0KKXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNN0KXKOOkxoc:;''...... ......',;:ldkOO0KXXKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXNXXXO00OOOOkkkkkkkkkkkkkOOOO00KKXXXXXNWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

0 comments on commit 493637c

Please sign in to comment.