Skip to content
Commits on Sep 4, 2015
 1. @rustypickens

  Added Readme.md

  rustypickens committed Sep 3, 2015
Commits on Aug 28, 2015
 1. @bkautter
Commits on Nov 29, 2012
 1. @welschp

  Update README.md

  Added details on the search feature.
  welschp committed Nov 29, 2012
Commits on Nov 28, 2012
 1. Open source update 2.0.1

   	modified:  AndroidManifest.xml
   	modified:  assets/airshipconfig.properties
   	new file:  libs/urbanairship-lib-2.0.2.jar
  Bryan Hirsch committed Nov 28, 2012
Commits on Sep 13, 2012
 1. @welschp

  Merge pull request #4 from jcromartie/master

  fixed submodules
  welschp committed Sep 13, 2012
Commits on Sep 11, 2012
 1. @jcromartie
Commits on Sep 3, 2012
 1. @WH-NewMedia

  Add wh-app-android files.

  WH-NewMedia committed with Bryan Hirsch Sep 3, 2012
 2. @WH-NewMedia

  first commit

  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxxx;'''''''''''''''''''''''''':xxxx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxx;'''......            ........''':xxx0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0x;''....       .................       ......'':x0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXxd;'...    ...',;:cllodxxxxxxkkkkkkkxxxxxddollc:;,'..    ....':dxXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNxl'...   ..';cldkkOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOOkxdlc;,..   ....'lxNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMWNx'.    ..,:lxkO0000OOOOOOOOOOOOOOkkkkkxloodkkkkOOOOOOOOOOOOOO00OOkxo:,..     .xNWMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMWk'.   ..;ldkO0000OOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkd....cxkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000Okdl;..   . .xWMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMWXx'.   .,cdk000000OOOOOOOOkkkkkkkkkkxxxxxxxxxdcooodxxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOOOOO00000kdc,.   ..'dXWMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMWk'.   .,cxO00000OOOOOOOOkkkkkkkkkxxxxxxxxxddl:,..';codxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOO00000Oxc'.   ..'xWMMMMMMMM
  MMMMMMMX;..  ..:dO000000OOOOOOOkkkkkkkkxxxxxxxxddl:,... ... ..';coddxxxxxxxxxkkkkkkkOOOOOOO000000Od:..  ..,XMMMMMMM
  MMMMMNx.  .,lk0000000OOOOOOkkkkkkkkxxxxxdl,,,'... ..................'',,;oxxxxxxxkkkkkkkOOOOOO0000000kl,.  ..dNMMMMM
  MMMMk'.  .,oOK000000OOOOOOkkkkkkkxxxxxxd:,.   .....................   .;ldxxxxxxkkkkkkOOOOOO00000KKKOo,.  ...xMMMM
  MMWx'  .'ck0000000OOOOOOkkkkkkkxxxxxddddc'                .,oxxxxkkkOOOOOO00000000KKKKKKKKOc'.  ..xWMM
  MWo.  .,d0K00000OOOOOOkkkkkkxxxxxxd:..:ddl.               .'dkx,.'okOOOOOO00000000000KKKKKKKKx,.  ..oWM
  Md.  .;k0K000Oo;;:::;,,,;;;;'',;,,,. .,,.         ..   .....  ';;. ';:::;,;:::;;;;::::;:kKKKKKKO:.  ..dM
  x.  .:OKK0000Oc ...  . .  .    .  ........ .'''.','. ',,''''.  ..  ....  ...  ...  xKKKKKKKO:.  .'x
  ;  .;OKK00000kl'..........................  .,;;::;. .:c:;:c:. .;c:;:;'. .''''''''''''''''''''''''',kKKKKKXXXO:.  .;
  . .,xKK000000Oc               ..';;,;, .::;,;;;. ,;;,;'..               kKKKKKXXXKk,. ..
   .:0KK000000Oc ...  ...  ...  ..'.  .....'.. .''..'... .''.....  .'  ..'.  ..'.  .''  xKKKKXXXXXKc.  .
   .'d0KK00000OOc ...   ..  .'.  ..'.  .....''. .'...'... .''.....  .'  ...  .'.  .''  xKKKKXXXXXKd'. .
   .,xKK0000000Oc           .   ........ ......... ........        .      kKKKXXXXXXXk,. .
   .,x0K0000000Oc ....  ....  .'..  ...  ........ .''. ..'. ........ .'..  ....  .'.. ....  kXKXXXXXXXXk,. .
   .,d0K000000OOc  ..   ..  ....  ...  ......'. ... ..... .''.....  ..  ....  ...  ..  kXXXXXXXXXXx,. .
   .'c0K0000000Oc  .'   ''  ..'.  .'.  ......,. ..   .. .,,.....  ''  ...'  .'.  ''  kXXXXXXXXXKl'. .
  . .,kK00000KKKo  .'   ,'  .'.  .,.  .....',. ...';:... .,;'....  ''  ...'  .'.  ''  kXXXXXXXXXO;. ..
  ' ..:OKKKXXXXKo                ..... ...,;:'.  .....                kXXXXXXXXKc'. .,
  l. .'oKXXXXXX0;  .   .   .   . .................'''................ .   .   .   .  .oKXXXXXXKo'. ..c
  Wc. .'oKXXXXXKxdddooddddoodddddoodddoooo::::::::::::::::::::::;:::::::::::::ooooddddooddddoodddddoodddOKXXXXXKo'. ..cW
  MN:. .'l0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0l'. ..:XM
  MMNl.  .;xXXXXXXXKdlc;oc;;k0l;dl;llkK0o;c:,:cc::;xd;lOc;llc,lco;clo0K0l;dx;cOkooooko;dkcoolodo;llxKXXXXXXXXx;. ...lNMM
  MMMMx'. .'cOXXXXXXKKl.00l.xk:.Ol.olOKX0c,c.,ockl.do.d0l.k0l.x0k.;:xKKKd.od.lx'dKKo'c.k0:kl,:oo.llkXXXXXXXkc'. ...lMMMM
  MMMMM0:.. .,lOXXXXXKc.k0c.ox;.xc.c:dKXX0:':.;k0:.lc.lO:.k0:.oKk.';l0KKl.cl.:k:lxxccd,oxcOoo:,:.:coKXXXXOl,. ..':0MMMMM
  MMMMMMMk;.. .'ckKXXKkk0Kkk0KOkOkxkk0XXXXKOK00KKkxOOxk0kxO0kxkKOxxkkKKKkxOOxkKKOkkOXX0kkKXOkk0Okkk0XXKxc'. ...,OMMMMMMM
  MMMMMMMM0l'.. ..;oOXNNNXXXXXXXXXXXXXXX0c,,,:ocdo:co:k:l;oc:lccoddl,cocoldl:lo0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOo;.. ..'':0MMMMMMMM
  MMMMMMMMMM0d:'.  ..;oOKXNNNXXXXXXXXXXXXO'..cc..c;;c.c.l'o:;,:,dc;k,oO;do:;;,lKXXXXXXXXXXXXXXNXKOo;..  ..';d0MMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMM0ccoc.. ..,lx0KXNNXNXXXXXXXX00OKO0kOOkOkKkOkOk0000OOOKkOK0OO0O00KXXXXXXXXXXXNXKOxl,.. .'cdx::0MMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMWNX0kl,.. ..,cok0KXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNXK0kdc,.. ..;ok00XNNMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXKOxl,.. ...,:lxk0KXXNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXNXXXXXNXXNNNNNNNXXK0kxl:,... ..;ok0KKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKKOko:'.. ...,;cloxkOO0KKXXNNXNXXXNNXXNNNXXXKK00Okxolc;,... ..,cdk0KXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKX0kkdl:,... .....',,;;;:cccccccccccc:;;,,'..... ...,:lxk0KKXXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNN0KXKOOkxoc:;''......       ......',;:ldkOO0KXXKXNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXNXXXO00OOOOkkkkkkkkkkkkkOOOO00KKXXXXXNWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  WH-NewMedia committed with Bryan Hirsch Sep 3, 2012
Something went wrong with that request. Please try again.