Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Zastosowanie R w Power BI

Dawid Detko, Predica

Opis warsztatu

Bardzo często potrzebujemy narzędzia, z którego ma korzystać ktoś co nie zna języków skryptowych, nie używa R Studio, czy notebooków. Możliwosć taką daje obecnie najbardziej popularny produkt na świecie to tzw Self-BI, czyli PowerBI firmy Microsoft. Produkt ten jest w pełni darmowy i daje możliwość zarówno pobierania danych ze skryptów w języku R, jak i tworzyć wizualizacje przy użyciu tego języka.

Plan warsztatu

  1. Przedstawienie PowerBI (w krótki i przystępny sposób)
  2. Język R źródłem danych
  3. Łączenie źródeł danych z języka R i innych źródeł
  4. Wizualizacje w języku R

Wymagane pakiety

Narzędzie PowerBI Desktop (darmowe), pakiety ggplot2, caret, lattice.

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowa znajomość R

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

PowerBI Desktop, R Studio

Język warsztatu

polski