Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

MicrosoftML - State of the art Machine Learning Microsoft

Łukasz Grala, Politechnika Poznańska Wydział Informatyki / TIDK - Data Scientist as a Services

Opis warsztatu

Firma Microsoft kupiła firmę Revolution i od tego momentu oferuje produkt R Server. Najnowsza odsłona tego produktu R Server 9.0 dostępna na różne platformy SQL Server (Windows i Linux), Hadoop, Teradata, Spark zawiera między innymi nową bibliotekę MicrosoftML. Biblioteka ta jest podsumowaniem pracy naukowej Microsoft Research w zakresie Machine Learningu. Są tam między innymi wydajne algorytmy do klasyfikacji, szukania anomalii, czy regresji. Dostępne są tam również algorytmy Deep Learning wykorzystujące GPU.

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie do R Server
  2. Algorytmy w MicrosoftML
  3. Przykładowe scenariusze
  4. Demonstracja Deep Learning z GPU

Wymagane pakiety

MicrosoftML (R Server - może być zainstalowany trial, lub wersja developer z SQL Server - Linux lub Windows)

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawy języka R, znajomość podstawowych klas problemów i algorytmów uczenia maszynowego

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

Instalacja R Server 9. W razie wybrania mojego warsztatu przygotuje do tego stosowny manual.

Język warsztatu

polski