Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Machine Learning w R przy użyciu H2O

Michał Maj, Appsilon Data Science, trigeR

Opis warsztatu

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z platformą H2O oraz dostępnymi algorytmami uczenia maszynowego jak np. Generalized linear model (GLM), Gradient Boosted Machines (GBM), Deep Neural Networks (DNN), K-means, Ensemble Methods.

Plan warsztatu

  1. Wprowadzenie - czym jest H2O i jak działa?
  2. Przygotowanie i transformacje danych w H2O
  3. Przegląd algorytmów + przykłady
  4. Tuningowanie parametrów modelu
  5. Ensemble Methods
  6. Podsumowanie i dalsze wskazówki

Wymagane pakiety

h2o, gridExtra, tidyverse

Wymagane od uczestników umiejętności i wiedza

Podstawowa znajomość języka R. Mile widziana (choć niekonieczna) podstawowa wiedza z zakresu algorytmów uczenia maszynowego.

Wymagania wstępne do wykonania przed warsztatem

R, RStudio, wymagane pakiety, pobranie danych i skryptów https://github.com/maju116/WhyR_conf_H2O (w folderze 'data' należy rozpakować poszczególne pliki)

Język warsztatu

polski