A small libary that tests your code.
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
lib
tests
.gitignore
index.php
readme.md

readme.md

PHPbench

Welkom bij PHPbench. Dit is een kleine libary voor het testen van de snelheid van je code en het optimaliseren van je code. Momenteel worden alleen nog snelheidstesten uitgevoerd, maar het plan is om ook oude en foutieve gebruiken te melden zodat deze aangepast kunnen worden.

Installatie

De installatie van PHPbench is heel simpel, zeg maar eigenlijk is er niet. Het gaat alleen om het downloaden van deze bestanden. Pak deze map uit op je localhost en ga dan naar http://localhost/phpbench/ en dan zul je de homepagina zien.

Om PHPbench te downloaden kun je het beste GIT gebruiken:

cd path/to/localhost
git clone http://github.com/WouterJ/PHPbench.git

Als dit lukt ben je klaar om te beginnen.

License

PHPbench staat onder een Creative Commons Unported License.