Config CS:GO
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitattributes Initial commit Jun 22, 2017
README.md Update README.md Nov 29, 2017
autoexec.cfg Update autoexec.cfg Nov 29, 2017

README.md

CS-GO-Config

Config CS:GO, który możesz wykorzystać jako przykład. Każdą z komend możesz swobodnie edytować jak i usunąć z autoexec.

Ostatnia Aktualizacja - 2017/11/29

Instalacja

  1. Pobierz plik klikając Clone or Download
  2. Wrzuć plik autoexec.cfg do folderu steamapps/common/Counter-Strike Global Offensive/csgo/CFG

Uwagi

Pamiętaj, aby nie otwierać pliku autoexec poprzez Word i upewnij się, że plik nie ma w nazwie dwa razy .cfg. W obu przypadkach config nie będzie działał.

Inne

Jeśli szukasz przydatnych komend, które możesz wykorzystać w swoim configu sprawdź - http://sniper13.pl/csgo-komendy-lista-przydatnych-komend-w-csgo/ oraz http://sniper13.pl/csgo-przydatne-bindy/

W razie problemów możesz otworzyć Issue na GitHub.

http://sniper13.pl/
https://facebook.com/sniper13g/
https://twitter.com/sniper13g