Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'mk-master' into develop

 • Loading branch information
xeltica xeltica
xeltica authored and xeltica committed Oct 15, 2019
2 parents 8ecb27a + 16d59e9 commit f14c74dc9cbb98bf2ee6609e952aee85eacafa8d
Showing with 910 additions and 459 deletions.
 1. +1 −1 .node-version
 2. +17 −0 CHANGELOG.md
 3. +1 −1 Dockerfile
 4. +106 −0 locales/cs-CZ.yml
 5. +1 −0 locales/da-DK.yml
 6. +10 −2 locales/en-US.yml
 7. +2 −0 locales/fr-FR.yml
 8. +4 −0 locales/ja-JP.yml
 9. +1 −0 locales/ja-KS.yml
 10. +16 −8 locales/ko-KR.yml
 11. +56 −0 locales/nl-NL.yml
 12. +1 −0 locales/pl-PL.yml
 13. +7 −0 locales/zh-CN.yml
 14. +28 −27 package.json
 15. +8 −2 src/client/app/common/scripts/note-mixin.ts
 16. +6 −0 src/client/app/common/scripts/post-form.ts
 17. +1 −1 src/client/app/common/views/components/connect-failed.vue
 18. +4 −1 src/client/app/common/views/components/media-image.vue
 19. +1 −10 src/client/app/common/views/components/reaction-picker.vue
 20. +12 −0 src/client/app/common/views/components/settings/settings.vue
 21. +18 −1 src/client/app/common/views/components/ui/input.vue
 22. +6 −2 src/client/app/common/views/components/user-list.vue
 23. +4 −1 src/client/app/common/views/deck/deck.user-column.vue
 24. +73 −65 src/client/app/common/views/pages/explore.vue
 25. +4 −1 src/client/app/desktop/views/components/drive.file.vue
 26. +5 −2 src/client/app/desktop/views/components/media-video.vue
 27. +9 −2 src/client/app/desktop/views/components/ui-container.vue
 28. +4 −1 src/client/app/desktop/views/home/user/user.header.vue
 29. +1 −2 src/client/app/mobile/views/components/drive.file-detail.vue
 30. +3 −2 src/client/app/mobile/views/components/ui-container.vue
 31. +1 −0 src/client/app/store.ts
 32. BIN src/client/assets/fedi.jpg
 33. +9 −6 src/server/activitypub.ts
 34. +1 −3 src/server/file/send-drive-file.ts
 35. +3 −1 src/services/push-notification.ts
 36. +486 −317 yarn.lock
@@ -1 +1 @@
v12.11.0
v12.11.1
@@ -1,6 +1,23 @@
ChangeLog
=========

11.34.0 (2019/10/14)
--------------------
### ✨Improvements
* みつけるに連合分を表示するように
* リアクションピッカーをカスタマイズできるように
* inputで不正な値を入力したときにメッセージを表示するように
* ドライブファイルダウンロードURLにdownloadを付けないように
* web-pushでProxyを使用するように

### 🐛Fixes
* 投稿本文が合字を含んで8192文字の場合に制限をパスしても投稿できない問題を修正
* meta.maxNoteTextLengthをnote.textの最大サイズより大きく設定できる問題を修正
* ページ移動等してもメニュー等が閉じずに残ってしまう問題を修正
* ページ移動してもメディアビューワーが残ってしまう問題を修正
* APに関する問題の修正
* オフライン時に大室櫻子が出てこない問題を修正

11.33.0 (2019/09/27)
--------------------
### ✨Improvements
@@ -1,4 +1,4 @@
FROM node:12.11.0-alpine AS base
FROM node:12.11.1-alpine AS base

ENV NODE_ENV=production

@@ -31,6 +31,7 @@ common:
signup: "Registrovat"
signout: "Odhlásit"
reload-to-apply-the-setting: "Pro uplatnění tohoto nastavení musíte znovu načíst tuto stránku. Chcete ji načíst teď?"
fetching-as-ap-object: "Načítám data z Fediversu..."
delete-confirm: "Opravdu chcete smazat tento příspěvek?"
signin-required: "Přihlašte se, prosím"
notification-type: "Typy oznámení"
@@ -101,6 +102,9 @@ common:
"read:reactions": "Prohlížet reakce"
"write:reactions": "Narabět s reakcemi"
"write:votes": "Hlasovat"
"read:pages": "Zhlédnutí stránky"
"write:pages": "Upravit stránky"
"write:user-groups": "Upravit uživatelskou skupinu"
empty-timeline-info:
follow-users-to-make-your-timeline: "Poznámky sledujících se zobrazí ve vaší časové ose"
explore: "Najít uživatele"
@@ -115,10 +119,12 @@ common:
renote: "Renotovat"
posting: "Posílání"
attach-media-from-local: "Nahrát soubor z vašeho zařízení"
attach-media-from-drive: "Přiložit soubory z vašeho Drivu"
insert-a-kao: "v('ω')v"
create-poll: "Vytvořit anketu"
text-remain: "zbývá ještě {} znaků"
recent-tags: "Nejnovější"
local-only-message: "Publikovat zprávu pouze lokálně"
click-to-tagging: "Klikni pro otágování"
visibility: "Viditelnost"
geolocation-alert: "Vaše zařízení nedalo k dispozici lokaci"
@@ -187,6 +193,7 @@ common:
other: "Ostatní"
appearance: "Vzhled"
behavior: "Chování"
reactions: "Reakce"
fetch-on-scroll: "Nekonečné načítaní posuvem"
fetch-on-scroll-desc: "Pokud budete rolovat dolů po stránce, automaticky bude načten další obsah."
note-visibility: "Viditelnost příspěvku"
@@ -195,6 +202,8 @@ common:
web-search-engine: "Webové vyhledávače"
web-search-engine-desc: "Například: https://www.google.com/?#q={{query}}"
paste: "Vložit"
pasted-file-name-desc: "Například: \"rrrr-MM-dd HH-mm-ss [{{number}}]\"\"2018-03-20 21-30-24 1\""
paste-dialog: "Upravit název vloženého souboru"
keep-cw: "Zachovat varování o obsahu"
keep-cw-desc: "Při odpovědi na příspěvek bude varování o obsahu nastaveno stejně jako původní příspěvek."
i-like-sushi: "Mam radši sushi (než puding)"
@@ -383,6 +392,7 @@ common/views/components/games/reversi/reversi.game.vue:
surrender: "Vzdát se"
surrendered: "Vzdaním se"
looped-map: "Zacyklená mapa"
can-put-everywhere: "Lze položit kamkoliv"
common/views/components/games/reversi/reversi.index.vue:
title: "Misskey Reversi"
sub-title: "Hrajte Reversi s Vašimi kamarády!"
@@ -432,6 +442,7 @@ common/views/components/connect-failed.troubleshooter.vue:
no-server: "Nelze se připojit k serveru Misskey"
success: "Úspěšně se podařilo spojit s Misskey serverem"
flush: "Vyčistit mezipaměť"
set-version: "Vyberte verzi"
common/views/components/media-banner.vue:
sensitive: "Choulostivý obsah"
click-to-show: "Klikněte pro zobrazení"
@@ -485,6 +496,7 @@ common/views/components/messaging.vue:
group: "Skupina"
start-with-user: "Zahájit konverzaci s uživatelem"
start-with-group: "Zahájit skupinovou konverzaci"
select-group: "Vybrat skupinu"
common/views/components/messaging-room.vue:
new-message: "Máte novou zprávu"
common/views/components/messaging-room.form.vue:
@@ -556,6 +568,7 @@ common/views/components/poll-editor.vue:
deadline-date: "Termín ukončení"
deadline-time: "Doba trvání"
interval: "Trvání"
unit: "Jednotka"
second: "Sekunda"
minute: "Minuta"
hour: "Hodina"
@@ -574,6 +587,12 @@ common/views/components/emoji-picker.vue:
symbols: "Symboly"
flags: "Vlajky"
common/views/components/settings/app-type.vue:
title: "Režim"
intro: "Můžete vybrat zdali chcete použít stolní, nebo mobilní vzhled."
choices:
auto: "Vybrat vzhled automaticky"
desktop: "Vždy použít stolní vzhled"
mobile: "Vždy použít mobilní vzhled"
info: "Pro aktivování změn musíte znovu načíst stránky."
common/views/components/signin.vue:
username: "Přezdívka"
@@ -585,6 +604,7 @@ common/views/components/signin.vue:
signin-with-github: "Přihlásit se pomocí účtu GitHub"
signin-with-discord: "Přihlásit se pomocí účtu Discord"
login-failed: "Nelze se přihlásit. Zkontrolujte prosím své uživatelské jméno a heslo."
enter-2fa-code: "Vložte Váš verifikační kód"
common/views/components/signup.vue:
invitation-code: "Kód pozvánky"
invitation-info: "Pokud máte pozvánku, prosím kontaktujte <a href=\"{}\">administrátora</a>."
@@ -606,6 +626,7 @@ common/views/components/signup.vue:
password-matched: "OK"
password-not-matched: "Neshodují se"
recaptcha: "Potvrzení"
agree-to: "Souhlasím s {0}."
tos: "Podmínky užívání"
create: "Vytvořit účet"
some-error: "Pokus o vytvoření účtu selhal. Prosím zkuste to znovu."
@@ -622,8 +643,10 @@ common/views/components/notification-settings.vue:
mark-as-read-all-unread-notes: "Označit všechny příspěvky za přečtené"
mark-as-read-all-talk-messages: "Označit všechny zprávy za přečtené"
common/views/components/integration-settings.vue:
title: "Integrace"
connect: "Připojit"
disconnect: "Odpojit"
connected-to: "Jste připojen k tomuto GitHub účtu"
common/views/components/github-setting.vue:
description: "Jakmile spojíte Váš GitHub účet s Vaším Misskey účtem, uvidíte informace o Vašem GitHub účtu na Vašem profilu a budete se moci přihlásit skrze GitHub."
connected-to: "Je připojen k tomuto GitHub účtu"
@@ -643,6 +666,8 @@ common/views/components/uploader.vue:
common/views/components/visibility-chooser.vue:
public: "Veřejné"
home: "Domů"
home-desc: "Poslat pouze na domovskou časovou osu"
specified: "Přímá"
specified-desc: "Poslat pouze zmíněným uživatelům"
local-public: "Veřejná (pouze místní)"
local-public-desc: "Nepublikovat na vzdálených serverech"
@@ -727,12 +752,14 @@ common/views/components/user-groups.vue:
group-name: "Název skupiny"
owned-groups: "Moje skupiny"
invites: "Pozvat"
accept-invite: "Přidat se"
reject-invite: "Odmítnout"
common/views/widgets/broadcast.vue:
fetching: "Načítám"
no-broadcasts: "Žádná nová oznámení"
have-a-nice-day: "Přejeme Vám příjemný den!"
next: "Další"
prev: "Předchozí"
common/views/widgets/calendar.vue:
year: "Rok {}"
month: "{},"
@@ -741,6 +768,7 @@ common/views/widgets/calendar.vue:
this-month: "Měsíc:"
this-year: "Rok:"
common/views/widgets/photo-stream.vue:
title: "Foto stream"
no-photos: "Žádné obrázky"
common/views/widgets/posts-monitor.vue:
title: "Grafy příspěvků"
@@ -756,6 +784,8 @@ common/views/widgets/memo.vue:
save: "Uložit"
common/views/widgets/slideshow.vue:
no-image: "V této složce nebyly nalezeny žádné fotky."
common/views/widgets/tips.vue:
tips-line23: "Ai-chan kawaii!"
common/views/pages/not-found.vue:
page-not-found: "Stránka nenalezena"
common/views/pages/follow.vue:
@@ -827,6 +857,7 @@ desktop/views/components/drive.folder.vue:
input-new-folder-name: "Zadejte nové jméno"
else-folders: "Ostatní"
desktop/views/components/drive.vue:
search: "Vyhledávání"
empty-drive-description: "Klikněte pravým tlačítkem myši pro otevření menu, nebo sem přetáhněte soubor pro nahrání."
empty-folder: "Tato složka je prázdná"
unable-to-process: "Operace nemohla být dokončena."
@@ -842,17 +873,21 @@ desktop/views/components/drive.vue:
url-upload: "Nahrát z URL"
desktop/views/components/media-video.vue:
click-to-show: "Klikněte pro zobrazení"
desktop/views/components/followers.vue:
empty: "Vypadá to že Vás nikdo nesleduje."
desktop/views/components/game-window.vue:
game: "Reversi"
desktop/views/components/home.vue:
done: "Hotovo"
add-widget: "Přidat widget:"
add: "Přidat"
desktop/views/input-dialog.vue:
cancel: "Zrušit"
ok: "OK"
desktop/views/components/note-detail.vue:
private: "Tento příspěvek je soukromý"
deleted: "Tento příspěvek byl odstraněn"
location: "Lokace"
renote: "Renotovat"
add-reaction: "Přidat reakci"
undo-reaction: "Odebrat reakci"
@@ -867,6 +902,8 @@ desktop/views/components/note.vue:
desktop/views/components/notes.vue:
error: "Načítání selhalo."
retry: "Opakovat"
desktop/views/components/notifications.vue:
empty: "Žádné nové notifikace!"
desktop/views/components/post-form.vue:
posted: "Odesláno!"
replied: "Odpověděno!"
@@ -891,10 +928,29 @@ desktop/views/components/renote-form-window.vue:
desktop/views/components/settings.2fa.vue:
detail: "Více…"
url: "https://www.google.cz/landing/2step/"
register: "Přidat zařízení"
already-registered: "Toto zařízení je již připojené"
unregister: "Odebrat"
enter-password: "Prosím zadejte heslo"
authenticator: "Nejprve musíte nainstalovat Google Authenticator na Vašem zařízení:"
howtoinstall: "Jak nainstalovat"
token: "Token"
scan: "Poté naskenujte QR kód:"
done: "Prosím vložte kód zobrazený na Vašem zařízení:"
submit: "Uložit"
success: "Nastavení uloženo!"
failed: "Nepodařilo se spárovat. Prosím zkontrolujte správnost bezpečnostního kódu."
totp-header: "Ověřovací aplikace"
security-key-header: "Bezpečnostní klíč"
last-used: "Naposledy použito:"
activate-key: "Klikněte pro aktivaci bezpečnostního klíče"
security-key-name: "Název klíče"
key-unregistered: "Bezpečnostní klíč byl odstraněn"
common/views/components/media-image.vue:
sensitive: "NSFW"
click-to-show: "Klikněte pro zobrazení"
common/views/components/api-settings.vue:
caution: "Nepoužívejte tento kód v žádné jiné aplikace nebo ho sdílejte s ostatními (jinak můžete ohrozit svojí bezpečnost)."
token: "Token:"
enter-password: "Prosím zadejte heslo"
console:
@@ -976,38 +1032,82 @@ admin/views/index.vue:
announcements: "Oznámení"
queue: "Fronta úloh"
logs: "Logy"
db: "Databáze"
back-to-misskey: "Zpět na Misskey"
admin/views/db.vue:
tables: "Tabulky"
vacuum: "Vysavač"
vacuum-info: "Uklidí databázi. Neohrozí data a sníží využití disku. Tohle se děje automaticky a opakovaně."
vacuum-exclamation: "Vysavač může dočasně přetížit databázi a dočasně omezit akce uživatelů."
admin/views/dashboard.vue:
dashboard: "Kontrolní panel"
accounts: "Účty"
notes: "Poznámky"
drive: "Disk"
instances: "Instance"
this-instance: "Tato instance"
federated: "Z fedivesmíru"
admin/views/queue.vue:
title: "Ve frontě"
remove-all-jobs: "Vyčistit frontu"
jobs: "Úkoly"
queue: "Ve frontě"
domains:
inbox: "Obdržené"
db: "Databáze"
states:
active: "V procesu"
delayed: "Naplánováno"
waiting: "Ve frontě"
result-is-truncated: "Zkrácený výsledek"
admin/views/logs.vue:
logs: "Logy"
domain: "Doména"
level: "Úroveň"
levels:
all: "Vše"
info: "Informace"
success: "Podařilo se"
warning: "Varování"
error: "Chyba"
debug: "Debug"
delete-all: "Smazat vše"
admin/views/abuse.vue:
target: "Cíl"
details: "Popis"
remove-report: "Odstranit"
admin/views/instance.vue:
instance: "Instance"
instance-name: "Název instance"
instance-description: "Popis instance"
host: "Hostitel"
icon-url: "URL ikonky"
logo-url: "URL loga"
banner-url: "URL pro baner"
error-image-url: "URL pro chybový obrázek"
languages: "Jazyk této instance"
languages-desc: "Můžete nastavit více než jeden, oddělte mezerami."
tos-url: "URL pro smluvní podmínky"
repository-url: "URL adresa repositáře"
feedback-url: "URL pro zpětnou vazbu"
maintainer-config: "Informace o administrátorovi"
maintainer-name: "Jméno administrátora"
maintainer-email: "Kontakt na administrátora"
advanced-config: "Další nastavení"
object-storage-base-url: "URL"
object-storage-prefix: "Předpona"
object-storage-endpoint: "Endpoint"
object-storage-region: "Region"
object-storage-port: "Port"
object-storage-access-key: "Přístupový klíč"
object-storage-secret-key: "Tajný Klíč (Secret Key)"
object-storage-use-ssl: "Použít SSL"
object-storage-s3-info-here: "zde"
mb: "V megabajtech"
recaptcha-config: "nastavení služby reCAPTCHA"
recaptcha-info: "reCAPTCHA token je povinný. Můžete jej získat na https://www.google.com/recaptcha/intro/"
enable-recaptcha: "povolit reCAPTCHA"
recaptcha-secret-key: "Tajný Klíč (Secret Key)"
recaptcha-preview: "Náhled"
twitter-integration-config: "Nastavení spojení s Twitterem"
twitter-integration-info: "The callback URL is set on {url}."
@@ -1206,6 +1306,9 @@ desktop/views/widgets/notifications.vue:
title: "Oznámení"
desktop/views/widgets/polls.vue:
title: "Ankety"
nothing: "Žádné nové notifikace!"
desktop/views/widgets/trends.vue:
nothing: "Žádné nové notifikace!"
desktop/views/widgets/users.vue:
title: "Doporučení uživatelé"
mobile/views/components/drive.vue:
@@ -1248,6 +1351,8 @@ mobile/views/components/note-sub.vue:
admin: "admin"
bot: "bot"
cat: "kočka"
mobile/views/components/notifications.vue:
empty: "Žádné nové notifikace!"
mobile/views/components/sub-note-content.vue:
private: "Tento příspěvek je soukromý"
deleted: "Tento příspěvek byl odstraněn"
@@ -1291,6 +1396,7 @@ mobile/views/pages/note.vue:
mobile/views/pages/games/reversi.vue:
reversi: "Reversi"
mobile/views/pages/search.vue:
search: "Vyhledávání"
not-found: "Pro '{q}' nebyly nalezeny žádné příspěvky."
mobile/views/pages/selectdrive.vue:
select-file: "Vybrat soubory"
@@ -166,6 +166,7 @@ common:
other: "Andet"
appearance: "Udseende"
behavior: "Opførsel"
reactions: "Reaktion"
fetch-on-scroll: "Uendeligt scroll"
fetch-on-scroll-desc: "Når du scroller ned ad siden, hentes der automatisk nyt indhold ind"
note-visibility: "Post synlighed"

0 comments on commit f14c74d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.