Skip to content
Permalink
Browse files

Yeniden yapılandırıldı 🚧

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 1, 2019
1 parent 8311d27 commit 07d76ed3d2c3f6124ccdb5a70bdd7b0fbde1553e
Showing with 4 additions and 11 deletions.
  1. +4 −11 README.md
@@ -7,10 +7,6 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını
## 🗽 Hoş Geldin ## 🗽 Hoş Geldin


- Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme - Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
- En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin
- Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](%F0%9F%93%99%20Ders%20Se%C3%A7imi.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata (`markdown`'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊
- 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir - 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir
- Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀 - Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀
- İyi okumalar 👻 - İyi okumalar 👻
@@ -36,11 +32,6 @@ En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Co
- ... - ...
``` ```


## 📢 Duyurular

- [YEmreAk](https://yemreak.com/) domainine bağlandı 🚀
- Ders seçimi tarihi **9 Eylül Saat: 14:00**'dür ([duyurusu](https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/duyuru/kayit-yenileme-duyurusu-47004A00510070006300530071006F005F0052006A0039007900700046006200610041004F003200370077003200))

## 🌳 Temel Bilgiler ## 🌳 Temel Bilgiler


- [Bölümün resmi sitesi](https://bilgisayarmuhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/_) - [Bölümün resmi sitesi](https://bilgisayarmuhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/_)
@@ -66,12 +57,14 @@ En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Co
- [IU Coders][iu coders] - [IU Coders][iu coders]
- Algoritma mantığını görselleştiren site ([Visioalgo][visioalgo]) - Algoritma mantığını görselleştiren site ([Visioalgo][visioalgo])## 🤔 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme ## 🤔 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme


Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım. Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım.


- Düşüncelerinizi GitHub üzerinden [Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açarak paylaşabailirsiniz - Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- İsterseniz dilediğiniz sayfayı, sağ üst köşede bulunan **Edit on GitHub** üzerinden kendiniz de düzenleyebilirsiniz - **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](%F0%9F%93%99%20Ders%20Se%C3%A7imi.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata (`markdown`'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊


## 💖 Destek ve İletişim ## 💖 Destek ve İletişim


0 comments on commit 07d76ed

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.