Skip to content
Permalink
Browse files

🙋‍♂️ Karşılama ekranı yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 19, 2019
1 parent 20e0227 commit 26044e9173f8c1e030972c45ecb461958bbeba89
Showing with 3 additions and 35 deletions.
  1. +3 −35 README.md
@@ -4,44 +4,12 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 💻 notlarını


# 🏫 Istanbul University - CE # 🏫 Istanbul University - CE


## 🗽 Hoş Geldin ## 🙋‍ Hoş Geldin


- **Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme** - **Sağ üstteki [🔍 Arama Buton](https://iuce.yemreak.com/?q=)'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme**
- Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin - Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin

- [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye katkıda bulunabilirsin
## ✨ Son Güncellemeler - [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından değişiklikleri görebilirsin

En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Commits](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/commits/master) alanından takip edebilirsin.

- 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir
- Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀 (Mezun olana kadar tabi 🙄)
- İyi okumalar 👻

## 🤔 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme

Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım.

- Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/blob/master/README.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/programlama-notlari/markdown)'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊

<div align="center">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8IZQZrFpVMI"><img src="https://img.youtube.com/vi/8IZQZrFpVMI/0.jpg" alt="🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma"></a>
</div>

## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

```txt
- Dönem
- Dersin Adı
- Öğrenci Notları
- Ders Notları
- Lab Notları
- Diğer notları
- ...
- ...
- ...
```


## 💖 Destek ve İletişim ## 💖 Destek ve İletişim


0 comments on commit 26044e9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.