Skip to content
Permalink
Browse files

Yapıda güzelleştirildi

- Hatalı yazılar düzeltildi
- Eksik emojiler eklendi
- Yapıya aykırı isimler düzeltildi

> @asmaamirkhan 'a teşekkürler 
 • Loading branch information
yedhrab committed Oct 27, 2019
1 parent 096d16a commit 27afd73a0b7be5d42f9527e510ffd6075ac95f35
Showing with 83 additions and 39 deletions.
 1. BIN ...tları/Atatürk İlkeleri ve İnkılap 2/{Ders Notları → Ders İçeriği}/Atatürk ilkeleri ve inkılap.pdf
 2. +1 −1 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Atatürk İlkeleri ve İnkılap 2/{Ders Notları → Ders İçeriği}/README.md
 3. +1 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Devreler ve Sistemler/Ders İçeriği/README.md
 4. +1 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Lojik Devre Tasarımı/Ders İçeriği/README.md
 5. +1 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Ders İçeriği/README.md
 6. +1 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Veri Yapıları/Ders İçeriği/README.md
 7. +1 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/File Organization/Ders İçeriği/README.md
 8. +1 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Formal Diller ve Otomatlar/Ders İçeriği/README.md
 9. +1 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Mikroişlemciler/Ders İçeriği/README.md
 10. +1 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Programming Application/Ders İçeriği/README.md
 11. +1 −1 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Random and Stochastic Processes/Ders İçeriği/README.md
 12. BIN ... 1. Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Final/Ex CSP.pdf
 13. BIN ...nem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Final/Ex LocalBeam.pdf
 14. BIN ...m Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Final/Lec5.InfSearch.pdf
 15. BIN .... Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Final/Lec6.CSP.pdf
 16. BIN ... Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Final/Lec7.Game.pdf
 17. 0 ...f 1. Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Final/README.md
 18. +1 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Artificial Intelligence/Ders İçeriği/README.md
 19. BIN ...Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Vize/Lec1.Introduction.pdf
 20. BIN ...Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Vize/Lec2.Agents.pdf
 21. BIN ...önem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Vize/Lec3.Search1.pdf
 22. BIN ...önem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Vize/Lec4.Search2.pdf
 23. 0 ...ıf 1. Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Ders İçeriği/Vize/README.md
 24. +1 −1 3. Sınıf 1. Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/README.md
 25. BIN ... Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Sınav Soruları/Final 2014 AI.pdf
 26. BIN .... Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Sınav Soruları/Quiz 2012 AI.pdf
 27. 0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Sınav Soruları/README.md
 28. BIN .../{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Öğrenci Notları/Final Notları AI ~ YEmreAk.pdf
 29. 0 ...ınıf 1. Dönem Notları/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Öğrenci Notları/README.md
 30. BIN ...ı/{Artifical Intelligent → Artificial Intelligence}/Öğrenci Notları/Vize Notları AI ~ YEmreAk.pdf
 31. +1 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Hukuku/Ders İçeriği/README.md
 32. +0 −1 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Data Comminication/README.md
 33. +1 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Data Communication/README.md
 34. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/{Data Comminication → Data Communication}/Sınav Soruları/2017 Final DC.pdf
 35. 0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/{Data Comminication → Data Communication}/Sınav Soruları/README.md
 36. BIN ...arı/{Data Comminication → Data Communication}/Öğrenci Notları/2019 Vize Notu DC ~ Safiye Kako.pdf
 37. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/{Data Comminication → Data Communication}/Öğrenci Notları/Notlar DC.pdf
 38. 0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/{Data Comminication → Data Communication}/Öğrenci Notları/README.md
 39. +1 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/Ders İçeriği/README.md
 40. +2 −2 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/README.md
 41. BIN ...tları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/1401779730-4.TEPE_Mayis_2014_Sonuclari.pdf
 42. BIN ...tları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/A sample Linux Character Device Driver.pdf
 43. BIN ...ıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/ExploringBeagleBone_LKMs.pdf
 44. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/Learn Linux in 5 Days.pdf
 45. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/Linux Server Security.pdf
 46. BIN ...ınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/LinuxModuleProgramming.pdf
 47. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/Module Proramming.pdf
 48. +15 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/Ek Dosyalar/README.md
 49. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/lkmpg.pdf
 50. BIN 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği/{ → Ek Dosyalar}/proc_module.pdf
 51. +1 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Ders İçeriği/README.md
 52. +1 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Ders İçeriği/README.md
 53. +1 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/Ders İçeriği/README.md
 54. +1 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/Ders İçeriği/README.md
 55. +1 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Engineering/Ders İçeriği/README.md
 56. +1 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Testing and Quaility/Ders İçeriği/README.md
 57. BIN ... 1. Dönem Notları/Kablosuz Haberleşme Ağları/{Öğrenci Noltarı → Öğrenci Notları}/Ders Notları.pdf
 58. +1 −1 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Kablosuz Haberleşme Ağları/{Öğrenci Noltarı → Öğrenci Notları}/README.md
 59. +7 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Neural Networks/Sınav Soruları/README.md
 60. +1 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji/Ders İçeriği/README.md
 61. +1 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Object Oriented Analysis and Design/Ders İçeriği/README.md
 62. +32 −29 SUMMARY.md
 63. +3 −3 res/markdown/Vize Notuları Gİ ~ YEmreAk.md
@@ -1,4 +1,4 @@
# Ders Notları # 📚 Ders İçeriği


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -1,4 +1,4 @@
# 📚 Ders İçeriği # README.md


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -1,4 +1,4 @@
# Artifical Intelligence # Artificial Intelligence


## Sınav Bilgileri ## Sınav Bilgileri


@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği

This file was deleted.

@@ -0,0 +1 @@
# 🏧 Data Communication
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -1,6 +1,6 @@
# Signal Processing # Signal Processing


## Ders Notları ~ YEmreAk Bilgileri ## 📚 Ders İçeriği ~ YEmreAk Bilgileri


- Final kısmı 7. sayfadan başlar - Final kısmı 7. sayfadan başlar


@@ -0,0 +1,15 @@
# 📂 Ek Dosyalar

<!--Index-->

- [1401779730-4.TEPE_Mayis_2014_Sonuclari](./1401779730-4.TEPE_Mayis_2014_Sonuclari.pdf)
- [A sample Linux Character Device Driver](./A%20sample%20Linux%20Character%20Device%20Driver.pdf)
- [ExploringBeagleBone_LKMs](./ExploringBeagleBone_LKMs.pdf)
- [Learn Linux in 5 Days](./Learn%20Linux%20in%205%20Days.pdf)
- [Linux Server Security](./Linux%20Server%20Security.pdf)
- [LinuxModuleProgramming](./LinuxModuleProgramming.pdf)
- [lkmpg](./lkmpg.pdf)
- [Module Proramming](./Module%20Proramming.pdf)
- [proc_module](./proc_module.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -1,4 +1,4 @@
# Öğrenci Noltarı # 📕 Öğrenci Notları


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -0,0 +1,7 @@
# README.md

<!--Index-->

- [Final 2015](./Final%202015.jpeg)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği
@@ -0,0 +1 @@
# 📚 Ders İçeriği

Large diffs are not rendered by default.

@@ -1,4 +1,4 @@
# Görüntü İşleme Vize Notları # Görüntü İşleme Vize Notları


Bu yazı **MIT** lisanslıdır. Lisanslar hakkında bilgi almak için [buraya](https://choosealicense.com/licenses/) bakmanda fayda var. Bu yazı **MIT** lisanslıdır. Lisanslar hakkında bilgi almak için [buraya](https://choosealicense.com/licenses/) bakmanda fayda var.


@@ -23,7 +23,7 @@ Bu yazı **MIT** lisanslıdır. Lisanslar hakkında bilgi almak için [buraya](h


<div class="page"/> <div class="page"/>


## İçerikler ## İçerikler


- [Ders Notlarım Hakkında](#ders-notlar%C4%B1m-hakk%C4%B1nda) - [Ders Notlarım Hakkında](#ders-notlar%C4%B1m-hakk%C4%B1nda)
- [Sayısal Görüntü Örnekleme ve Niceleme, İkili Görüntü İşleme](#say%C4%B1sal-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-%C3%B6rnekleme-ve-niceleme-i%CC%87kili-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-i%CC%87%C5%9Fleme) - [Sayısal Görüntü Örnekleme ve Niceleme, İkili Görüntü İşleme](#say%C4%B1sal-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-%C3%B6rnekleme-ve-niceleme-i%CC%87kili-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-i%CC%87%C5%9Fleme)
@@ -63,7 +63,7 @@ Bu yazı **MIT** lisanslıdır. Lisanslar hakkında bilgi almak için [buraya](h


<div class="page"/> <div class="page"/>


## Ders Notlarım Hakkında ## 📚 Ders İçeriğim Hakkında


- GI05, GI04 hakkında not alınmıştır - GI05, GI04 hakkında not alınmıştır


0 comments on commit 27afd73

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.