Skip to content
Permalink
Browse files

šŸš™ Final bilgileri yeniden konumlandırıldı

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 22, 2019
1 parent f796e5d commit 2f14de916833f4f3ea55a646817d25aece038567
@@ -1,15 +1 @@
# Data Comminication # Data Comminication

## Final Bilgileri

- Aksiste dƶkĆ¼manlarda hoca yansıları paylaştı. Kitabı da - libgen.ioā€™dan bulabilirsin 60mb civarında
- Klasik chapter 6 crc
- Modudo 2 kullanın polinom yƶntemi karışık geldi hiƧ bakmadım
- Chapter 10daki ƶrnek 10.1
- 6genlerin toplam alanını bulun, cell başına kanal sayısı
- Bana kalırsa o da kesin
- Bir de chapter 8de 8.1
- Taşıyıcı frekans sorusu
- Alt frekansları alıyoruz
- Diğerleri test olacak
- Finalde test soruları kolay olur dedi
@@ -1,5 +1,21 @@
# Sınav Soruları # Sınav Soruları


## šŸ“œ Final Bilgileri

- Aksiste dƶkĆ¼manlarda hoca yansıları paylaştı. Kitabı da - libgen.ioā€™dan bulabilirsin 60mb civarında
- Klasik chapter 6 crc
- Modudo 2 kullanın polinom yƶntemi karışık geldi hiƧ bakmadım
- Chapter 10daki ƶrnek 10.1
- 6genlerin toplam alanını bulun, cell başına kanal sayısı
- Bana kalırsa o da kesin
- Bir de chapter 8de 8.1
- Taşıyıcı frekans sorusu
- Alt frekansları alıyoruz
- Diğerleri test olacak
- Finalde test soruları kolay olur dedi

## šŸ“‚ Harici Dosyalar

<!--Index--> <!--Index-->


- [2017 Final DC](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/2017%20Final%20DC.pdf) - [2017 Final DC](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/2017%20Final%20DC.pdf)

0 comments on commit 2f14de9

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.