Skip to content
Permalink
Browse files

🛫 Polonya'da Erasmus alanı eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 25, 2019
1 parent c02d00c commit 40973eff56c2c2938127be3495451b778a8ee4ea
@@ -0,0 +1,35 @@
---
description: Polonya Lodz Üniversitesi'nde erasmus programı ile okuma
---

# 🛫 Polonya'da Erasmus

## 👮‍ Yapman Gerekenler

- [Ders Denkliği Formu](https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/erasmus-programi)'nu doldurup [Mitat Bey](mailto:mitat.adeka@istanbul.edu.tr)'e mail atmak
- Lodz University **Date Line**'a bakmak

> Sorularımı **Zeynep ORMAN**'a sormam gerekmekte.
## ❔ İhtiyacın Olacaklar

- Yurt
- İklim bilgisi

## 🕵️‍ Ufak Analizler

| Kavram | Açıklama |
| :---------------------------------------- | :------------------------------------- |
| [ErasmusDorm](http://erasmusdorm.com/en/) | Kaliteli bir yurt, yer kalmayabiliyor. |

## 🔗 Faydalı Bağlantılar

- [Erasmus Polonya Tüyo](http://www.polonyam.com/erasmus-polonya-tuyo/)

![Okulun yabacı öğrencilere attığı mail](../res/okulun-oegrencilere-attigi.jpeg)

![Tolga Hoca'nın yabancı okula attığı mail](../res/tolga-hocanin-attigi.jpeg)
@@ -16,6 +16,7 @@
- [👨‍🏫 Staj Notları](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/4%20-%20Staj%20Notlar%C4%B1.md) - [👨‍🏫 Staj Notları](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/4%20-%20Staj%20Notlar%C4%B1.md)
- [🔬 Proje Notları](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/5%20-%20Proje%20Notlar%C4%B1.md) - [🔬 Proje Notları](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/5%20-%20Proje%20Notlar%C4%B1.md)
- [👯 Okul Klüpleri](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Okul%20Kl%C3%BCpleri.md) - [👯 Okul Klüpleri](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Okul%20Kl%C3%BCpleri.md)
- [🛫 Polonya'da Erasmus](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/6%20-%20Polonyada%20Erasmus.md)
- [📚 1. Sınıf 1. Dönem Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📚 1. Sınıf 1. Dönem Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Bilgisayar Mühendisliğine Giriş](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20M%C3%BChendisli%C4%9Fine%20Giri%C5%9F/README.md) - [Bilgisayar Mühendisliğine Giriş](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20M%C3%BChendisli%C4%9Fine%20Giri%C5%9F/README.md)
- [Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20M%C3%BChendisli%C4%9Fine%20Giri%C5%9F/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20M%C3%BChendisli%C4%9Fine%20Giri%C5%9F/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit 40973ef

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.