Skip to content
Permalink
Browse files

✍ DES ve Vize soru çözümü eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 7, 2019
1 parent 111db30 commit 57725a2ab2e3c0824b97ca5020b55bfe67dd5e96
@@ -6,3 +6,7 @@
- [2018 Vize Kripto](./2018%20Vize%20Kripto.pdf) - [2018 Vize Kripto](./2018%20Vize%20Kripto.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->

## ✍ Öğrenci Çözümleri

![](../../../res/kripto_vize.png)
@@ -11,9 +11,19 @@


> [2019 Vize Kripto (Eksik) ~YEmreAk](./2019%20Vize%20Kripto%20%28Eksik%29%20~YEmreAk.pdf) notumu çalıştıkça güncelleyeceğim ✨ > [2019 Vize Kripto (Eksik) ~YEmreAk](./2019%20Vize%20Kripto%20%28Eksik%29%20~YEmreAk.pdf) notumu çalıştıkça güncelleyeceğim ✨
## 🆚 3-DES vs 2-DES

![](../../../res/3_2_des.png)

Triple des 3 anahtarlama seçeneği ile gelir. Keying option olarak geçer literatürde.
1. Anahtarlama seçeneğinde 3 geçiş için de ayrı anahtar kullanılır ve anahtar boyutu 168’dir. (parity bitler hariç, dahil olması durumunda 64 x 3 = 192 bit uzunluğundadır)
2. Anahtarlama seçeneğinde K1 = K3 ve K2 bağımsızdır 128 bit uzunlukta anahtar alır (parity bitler dahil)
3. Anahtarlama seçeneğinde K1 = K2 = K3’tür ve 64 bit uzunluğunda anahtar alır, bu yöntem klasik DES ile uyumlu olduğu için tercih edilebilir.

## 🔗 Faydalı Bağlantılar ## 🔗 Faydalı Bağlantılar


- [📜 Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi](https://www.bilgicik.com/yazi/bir-matrisin-carpma-islemine-gore-tersi/) - [📜 Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi](https://www.bilgicik.com/yazi/bir-matrisin-carpma-islemine-gore-tersi/)
- [📜 3DES](http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2008/03/13/uclu-des-triple-des/)
- [📺 2 x 2 Matrisin Çarpmaya Göre Tersi](https://www.khanacademy.org.tr/matematik/kalkulus-oncesi/matrisler/bir-matrisin-determinantini-kullanarak-tersini-bulma/2x2-matrisin-tersi/3267) - [📺 2 x 2 Matrisin Çarpmaya Göre Tersi](https://www.khanacademy.org.tr/matematik/kalkulus-oncesi/matrisler/bir-matrisin-determinantini-kullanarak-tersini-bulma/2x2-matrisin-tersi/3267)
- [📺 Inverting a 3x3 matrix using determinants Part 1: Matrix of minors and cofactor matrix](https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-matrices/alg-determinants-and-inverses-of-large-matrices/v/inverting-3x3-part-1-calculating-matrix-of-minors-and-cofactor-matrix) - [📺 Inverting a 3x3 matrix using determinants Part 1: Matrix of minors and cofactor matrix](https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-matrices/alg-determinants-and-inverses-of-large-matrices/v/inverting-3x3-part-1-calculating-matrix-of-minors-and-cofactor-matrix)
- [📺 Inverting a 3x3 matrix using determinants Part 1: Matrix of minors and cofactor matrix](https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-matrices/alg-determinants-and-inverses-of-large-matrices/v/inverting-3x3-part-2-determinant-and-adjugate-of-a-matrix) - [📺 Inverting a 3x3 matrix using determinants Part 1: Matrix of minors and cofactor matrix](https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-matrices/alg-determinants-and-inverses-of-large-matrices/v/inverting-3x3-part-2-determinant-and-adjugate-of-a-matrix)
BIN +462 KB res/3_2_des.png
Binary file not shown.
BIN +373 KB res/kripto_vize.png
Binary file not shown.

0 comments on commit 57725a2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.