Skip to content
Permalink
Browse files

Bilgisayar Mimarisi notları yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 3, 2019
1 parent b36b544 commit 587946b08b10268966d1f0042c428b95ce1f2640
@@ -0,0 +1,7 @@
# 🗽 Açıklama

## Faydalı Siteler

- [MIPS Visual]

[MIPS Visual]: http://www3.ntu.edu.sg/home/smitha/FYP_Gerald/index.html
@@ -1,7 +1,85 @@
# 2019 Proje Ödevi # 2019 Proje Ödevi


## 🗽 Açıklama

Proje ödevinin PDF'ine [buradan][Proje Ödevi] ulaşabilirsin.

- Proje [reposuna][16bit Mips VHDL - Repo] buradan ulaşabilirsin
- Grup sayısı 5 kişiliktir
- Son teslim tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi
- Proje'yi yapabilmek için **XILINX ISE Design Studio kurulumu** yapmanız gerekmekte

## XILINX ISE Design Studio

- Resmi sitesinde indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio] tıklayabilirsin
- Username: `yemreak`
- Password: `yemreak.com1`
- **XILINX ISE Design Studio**'yu direkt olarak [buradan][XILINX ISE Design Studio - Direct] indirebilirsin.
- **Drive** üzerinden indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio - Drive] bakabilirsin.
- `VirtualBox host only adaptor disappeared (Interface (‘VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter’) is not a Host-Only Adapter interface (VERR_INTERNAL_ERROR) SOLVED` hatası için [buraya][Hata Çözümü 1] bakabilirsin.

## XILINX Kullanımı

Hocanın hazırlamış olduğu videolar:

- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #1](https://www.youtube.com/watch?v=-SZuTT3xa18)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #2](https://www.youtube.com/watch?v=H7jihUQz-Io)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #3](https://www.youtube.com/watch?v=Sw5ktjHl1zc)

> Alttaki bilgilerde yapılacak işlermler özetlenmiştir.
### Proje Oluşturma

- `New Project`
- Top-level source type: `HDL`
- `XST`, `ISIM`, Preffered Language: `VHDL`

### Proje İşlemleri

- `New Source` > `VHDL_module`
- Modülü boş bırakın devam edin.

### Simüle Etme

- Similasyon oluşturmak için [buraya][XILINX ISE - Simulation] bakabilirsin.
- `Start with a semantic of the top-level block`
- Simülasyona veri girişi için [buraya][ISIM Simulator] bakabailirsin.
- `restart` Yeniden başlatma
- `put <pbje_ismi> <değer>` Veri atama
- Örn: `put tt_g1 0`
- `run all` Hepsini çalıştırma

## Teslim Şekli

- Similasyon sonuçları raporlanacak ve pdf haline getirilecek
- Verilen *instruction*'ların hepsi gerçekleştirilecek
- Sonuçlar similatörde gösterilecek
- PDF ile `.vhd` uzantılı kaynak kodlarını sisteme yüklenecek
- Aksis - Döküman paylaşımı - Bilgisayar Mimarisi - Proje

## Faydalı Bağlantılar

- [16bit Mips VHDL]
- [MIPS-Processor-VHDL - Github]
- [PiJoules/MIPS-processor]

<!--Index--> <!--Index-->


- [Proje 2019 BM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2019%20Proje%20%C3%96devi/Proje%202019%20BM.pdf) - [Proje 2019 BM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2019%20Proje%20%C3%96devi/Proje%202019%20BM.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->


[Proje Ödevi]: ../../res/2019_bilgisayar_mimarisi_proje.pdf
[XILINX ISE Design Studio]: https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html
[XILINX ISE Design Studio - Direct]: https://xilinx-ax-dl.entitlenow.com/dl/ul/2018/02/21/R209898474/Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip/70f417f0787735862bdf9e9e3107e2af/5CC73BF4?akdm=0&filename=Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip
[XILINX ISE Design Studio - Drive]: https://drive.google.com/open?id=1-4j-ZBZmA5axu2G3ebxcITROWsR2IUny
[XILINX ISE - Simulation]: https://youtu.be/H7jihUQz-Io?t=637
[ISIM Simulator]: https://youtu.be/Sw5ktjHl1zc?t=576
[Hata Çözümü 1]: https://darrenoneill.eu/?p=627

[16bit Mips VHDL]: https://www.fpga4student.com/2017/09/vhdl-code-for-mips-processor.html
[MIPS-Processor-VHDL - Github]: https://github.com/cm4233/MIPS-Processor-VHDL
[PiJoules/MIPS-processor]: https://github.com/PiJoules/MIPS-processor

[16bit Mips VHDL - Repo]: https://github.com/yedhrab/16BitMipsVHDL
@@ -1,90 +1 @@
# Bilgisayar Mimarisi # Bilgisayar Mimarisi

## Ders Bilgisi

> Zordur 😅
## Proje Ödevi

Proje ödevinin PDF'ine [buradan][Proje Ödevi] ulaşabilirsin.

- Proje [reposuna][16bit Mips VHDL - Repo] buradan ulaşabilirsin
- Grup sayısı 5 kişiliktir
- Son teslim tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi
- Proje'yi yapabilmek için **XILINX ISE Design Studio kurulumu** yapmanız gerekmekte

### XILINX ISE Design Studio

- Resmi sitesinde indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio] tıklayabilirsin
- Username: `yemreak`
- Password: `yemreak.com1`
- **XILINX ISE Design Studio**'yu direkt olarak [buradan][XILINX ISE Design Studio - Direct] indirebilirsin.
- **Drive** üzerinden indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio - Drive] bakabilirsin.
- `VirtualBox host only adaptor disappeared (Interface (‘VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter’) is not a Host-Only Adapter interface (VERR_INTERNAL_ERROR) SOLVED` hatası için [buraya][Hata Çözümü 1] bakabilirsin.

### XILINX Kullanımı

Hocanın hazırlamış olduğu videolar:

- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #1](https://www.youtube.com/watch?v=-SZuTT3xa18)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #2](https://www.youtube.com/watch?v=H7jihUQz-Io)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #3](https://www.youtube.com/watch?v=Sw5ktjHl1zc)

> Alttaki bilgilerde yapılacak işlermler özetlenmiştir.
#### Proje Oluşturma

- `New Project`
- Top-level source type: `HDL`
- `XST`, `ISIM`, Preffered Language: `VHDL`

#### Proje İşlemleri

- `New Source` > `VHDL_module`
- Modülü boş bırakın devam edin.

#### Simüle Etme

- Similasyon oluşturmak için [buraya][XILINX ISE - Simulation] bakabilirsin.
- `Start with a semantic of the top-level block`
- Simülasyona veri girişi için [buraya][ISIM Simulator] bakabailirsin.
- `restart` Yeniden başlatma
- `put <pbje_ismi> <değer>` Veri atama
- Örn: `put tt_g1 0`
- `run all` Hepsini çalıştırma

### Teslim Şekli

- Similasyon sonuçları raporlanacak ve pdf haline getirilecek
- Verilen *instruction*'ların hepsi gerçekleştirilecek
- Sonuçlar similatörde gösterilecek
- PDF ile `.vhd` uzantılı kaynak kodlarını sisteme yüklenecek
- Aksis - Döküman paylaşımı - Bilgisayar Mimarisi - Proje

### Faydalı Bağlantılar

- [16bit Mips VHDL]
- [MIPS-Processor-VHDL - Github]
- [PiJoules/MIPS-processor]

## Faydalı Siteler

- [MIPS Visual]

[Drive]: https://drive.google.com/open?id=1NXSZ1cKrnX7mf7tUahAgKbzd-TcWMs2X

[Proje Ödevi]: ../res/2019_bilgisayar_mimarisi_proje.pdf
[XILINX ISE Design Studio]: https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html
[XILINX ISE Design Studio - Direct]: https://xilinx-ax-dl.entitlenow.com/dl/ul/2018/02/21/R209898474/Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip/70f417f0787735862bdf9e9e3107e2af/5CC73BF4?akdm=0&filename=Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip
[XILINX ISE Design Studio - Drive]: https://drive.google.com/open?id=1-4j-ZBZmA5axu2G3ebxcITROWsR2IUny
[XILINX ISE - Simulation]: https://youtu.be/H7jihUQz-Io?t=637
[ISIM Simulator]: https://youtu.be/Sw5ktjHl1zc?t=576
[Hata Çözümü 1]: https://darrenoneill.eu/?p=627

[16bit Mips VHDL]: https://www.fpga4student.com/2017/09/vhdl-code-for-mips-processor.html
[MIPS-Processor-VHDL - Github]: https://github.com/cm4233/MIPS-Processor-VHDL
[PiJoules/MIPS-processor]: https://github.com/PiJoules/MIPS-processor

[MIPS Visual]: http://www3.ntu.edu.sg/home/smitha/FYP_Gerald/index.html

[16bit Mips VHDL - Repo]: https://github.com/yedhrab/16BitMipsVHDL
@@ -5,7 +5,7 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri
# Changelog # Changelog
## ✨ Güncel ## 1.2 (2019-10-02)


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


@@ -39,6 +39,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Son değişiklikler güncellendi. [Yunus Emre]

* Yeniden yapılandırıldı 🚧 [Yunus Emre] * Yeniden yapılandırıldı 🚧 [Yunus Emre]


* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]
@@ -155,6 +155,7 @@
- [Bilgisayar Grafikileri](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Grafikleri/README.md) - [Bilgisayar Grafikileri](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Grafikleri/README.md)
- [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Grafikleri/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Grafikleri/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Bilgisayar Mimarisi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/README.md) - [Bilgisayar Mimarisi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/README.md)
- [🗽 Açıklama](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [2019 Proje Ödevi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/2019%20Proje%20%C3%96devi.md) - [2019 Proje Ödevi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/2019%20Proje%20%C3%96devi.md)
- [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/Final.md) - [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/Final.md)
- [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
Binary file not shown.

0 comments on commit 587946b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.