Skip to content
Permalink
Browse files

🔗🐞 Akademik Kadro link sorunları giderildi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 8, 2019
1 parent 55d04b2 commit 5b89feed9d5ea1ec2ad5b87f98787ad4e97bc040
Showing with 26 additions and 26 deletions.
  1. +26 −26 1 - Okul Hakkında Bilgiler/3 - Akademik Kadro.md
@@ -6,38 +6,38 @@ description: Bölümdeki hocaların bilgileri


## **Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı** ## **Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı**


- [Doç. ZEYNEP ORMAN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ormanz) - [Doç. ZEYNEP ORMAN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ormanz)
- [Doç.Dr. EYLEM YÜCEL DEMİREL](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/eylem) - [Doç.Dr. EYLEM YÜCEL DEMİREL](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/eylem)
- [Dr.Öğr.Üyesi PELİN GÖRGEL](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/paras) - [Dr.Öğr.Üyesi PELİN GÖRGEL](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/paras)
- [Dr.Öğr.Üyesi SİBEL SENAN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ssenan) - [Dr.Öğr.Üyesi SİBEL SENAN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ssenan)
- [Dr.Öğr.Üyesi TOLGA ENSARİ](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ensari) - [Dr.Öğr.Üyesi TOLGA ENSARİ](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ensari)


## **Bilgisayar Donanımı ve Gömülü Sistemler Ana Bilim Dalı** ## **Bilgisayar Donanımı ve Gömülü Sistemler Ana Bilim Dalı**


- [Prof.Dr. AHMET SERTBAŞ ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/asertbas) - [Prof.Dr. AHMET SERTBAŞ ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/asertbas)
- [Prof.Dr. SABRİ ARIK](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ariks) - [Prof.Dr. SABRİ ARIK](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ariks)
- [Dr.Öğr.Üyesi FATİH KELEŞ](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/fkeles) - [Dr.Öğr.Üyesi FATİH KELEŞ](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/fkeles)
- [Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA DAĞTEKİN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/dagtekin) - [Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA DAĞTEKİN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/dagtekin)
- [Arş.Gör.Dr. MUHAMMED ERDEM İSENKUL](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/eisenkul) - [Arş.Gör.Dr. MUHAMMED ERDEM İSENKUL](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/eisenkul)
- [Arş.Gör. DAVUT ÇELİK](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/davut.celik) - [Arş.Gör. DAVUT ÇELİK](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/davut.celik)
- [Arş.Gör. HALİL İBRAHİM OKUR](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/halilokur91) - [Arş.Gör. HALİL İBRAHİM OKUR](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/halilokur91)
- [Arş.Gör. RAMİZ GÖRKEM BİRDAL](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ramiz.birdal) - [Arş.Gör. RAMİZ GÖRKEM BİRDAL](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ramiz.birdal)


## **Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı** ## **Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı**


- [Doç.Dr. MUHAMMED ALİ AYDIN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/aydinali) - [Doç.Dr. MUHAMMED ALİ AYDIN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/aydinali)
- [Dr.Öğr.Üyesi GÜLSÜM ZEYNEP GÜRKAŞ AYDIN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/zeynepg) - [Dr.Öğr.Üyesi GÜLSÜM ZEYNEP GÜRKAŞ AYDIN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/zeynepg)
- [Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR CAN TURNA](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ozcantur) - [Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR CAN TURNA](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ozcantur)
- [Arş.Gör.Dr. MEHMET DENİZ DEMİRCİ](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/demircid) - [Arş.Gör.Dr. MEHMET DENİZ DEMİRCİ](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/demircid)
- [Arş.Gör. EBU YUSUF GÜVEN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/eyguven) - [Arş.Gör. EBU YUSUF GÜVEN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/eyguven)
- [Arş.Gör. MEHMET YAVUZ YAĞCI](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/myy) - [Arş.Gör. MEHMET YAVUZ YAĞCI](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/myy)


## **Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı** ## **Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı**


- [Doç.Dr. ATAKAN KURT ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/atakan.kurt) - [Doç.Dr. ATAKAN KURT ( Ana Bilim Dalı Bşk. )](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/atakan.kurt)
- [Doç.Dr. DERYA YILTAŞ KAPLAN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/dyiltas) - [Doç.Dr. DERYA YILTAŞ KAPLAN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/dyiltas)
- [Doç.Dr. RÜYA ŞAMLI](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ruyasamli) - [Doç.Dr. RÜYA ŞAMLI](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ruyasamli)
- [Dr.Öğr.Üyesi EMEL ARSLAN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/earslan) - [Dr.Öğr.Üyesi EMEL ARSLAN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/earslan)
- [Dr.Öğr.Üyesi OĞUZHAN ÖZTAŞ](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/oguzhan) - [Dr.Öğr.Üyesi OĞUZHAN ÖZTAŞ](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/oguzhan)
- [Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK SEVGEN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/sevgens) - [Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK SEVGEN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/sevgens)
- [Arş.Gör. ERSİN ONUR ERDOĞAN](//profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ersinerdogan) - [Arş.Gör. ERSİN ONUR ERDOĞAN](https://profil.istanbulc.edu.tr/tr/p/ersinerdogan)

0 comments on commit 5b89fee

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.