Skip to content
Permalink
Browse files

Yapı kökten değişti ve iyileştirildi 🚀

 • Loading branch information
yedhrab committed Sep 18, 2019
1 parent 623f143 commit 66ed8e2f7dfd2c523c3037567236cf8f4c04561e
Showing with 986 additions and 1,606 deletions.
 1. +0 −10 1. Sınıf 1. Dönem Notları/Calculus-1/README.md
 2. +3 −0 1. Sınıf 1. Dönem Notları/Calculus-1/Öğrenci Notları.md
 3. +3 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Atatürk İlkeleri ve İnkılap-2/Ders Notları.md
 4. +0 −24 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Atatürk İlkeleri ve İnkılap-2/README.md
 5. +13 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Atatürk İlkeleri ve İnkılap-2/Sınav Soruları.md
 6. +3 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilişim Etiği/Karma İçerikler.md
 7. +0 −10 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilişim Etiği/README.md
 8. +3 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Calculus 2/Ders İçeriği.md
 9. +0 −19 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Calculus 2/README.md
 10. +4 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Calculus 2/Sınav Soruları.md
 11. +3 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Calculus 2/Öğrenci Notları.md
 12. +0 −11 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Fizik 2/README.md
 13. +4 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Fizik 2/Sınav Soruları.md
 14. +0 −22 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Introduction to Programming/README.md
 15. +7 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Introduction to Programming/Sınav Soruları.md
 16. +7 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Introduction to Programming/Öğrenci Notları.md
 17. +0 −16 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Linear Algebra/README.md
 18. +4 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Linear Algebra/Sınav Soruları.md
 19. +4 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Linear Algebra/Öğrenci Notları.md
 20. +0 −10 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Türk Dili/README.md
 21. +3 −0 1. Sınıf 2. Dönem Notları/Türk Dili/Sınav Soruları.md
 22. +6 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Devreler ve Sistemler/Final.md
 23. +0 −25 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Devreler ve Sistemler/README.md
 24. +8 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Devreler ve Sistemler/Vize.md
 25. +0 −15 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Differantial Equations/README.md
 26. +3 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Differantial Equations/Sınav Soruları.md
 27. +4 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Differantial Equations/Öğrenci Notları.md
 28. +6 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Lojik Devre Tasarımı/Final.md
 29. +0 −34 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Lojik Devre Tasarımı/README.md
 30. +6 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Lojik Devre Tasarımı/Sınav Soruları.md
 31. +6 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Lojik Devre Tasarımı/Vize.md
 32. +3 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Lojik Devre Tasarımı/Öğrenci Notları.md
 33. +4 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Final.md
 34. +0 −65 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/README.md
 35. +41 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Sınav Soruları.md
 36. +8 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Vize.md
 37. +3 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Olasılık Teorisi ve İstatistik/Ders İçeriği.md
 38. +8 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Olasılık Teorisi ve İstatistik/Final.md
 39. +0 −57 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Olasılık Teorisi ve İstatistik/README.md
 40. +25 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Olasılık Teorisi ve İstatistik/Sınav Soruları.md
 41. +7 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Olasılık Teorisi ve İstatistik/Vize.md
 42. +3 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Olasılık Teorisi ve İstatistik/Öğrenci Notları.md
 43. +6 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Veri Yapıları/Lab.md
 44. +0 −35 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Veri Yapıları/README.md
 45. +5 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Veri Yapıları/Sınav Soruları.md
 46. +12 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Veri Yapıları/Öğrenci Notları.md
 47. +8 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı/Final.md
 48. +0 −33 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı/README.md
 49. +5 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı/Sınav Soruları.md
 50. +8 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı/Vize.md
 51. +4 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/File Organization/Final.md
 52. +0 −31 2. Sınıf 2. Dönem Notları/File Organization/README.md
 53. +5 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/File Organization/Sınav Soruları.md
 54. +6 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/File Organization/Vize.md
 55. +3 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/File Organization/Öğrenci Notları.md
 56. +6 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Formal Diller ve Otomatlar/Final.md
 57. +0 −28 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Formal Diller ve Otomatlar/README.md
 58. +4 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Formal Diller ve Otomatlar/Sınav Soruları.md
 59. +6 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Formal Diller ve Otomatlar/Vize.md
 60. +3 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Lojik Lab/Ders İçeriği.md
 61. +0 −26 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Lojik Lab/README.md
 62. +3 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Lojik Lab/Sınav Soruları.md
 63. +11 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Lojik Lab/Öğrenci notları.md
 64. +4 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Mikroişlemciler/Final.md
 65. +0 −24 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Mikroişlemciler/README.md
 66. +5 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Mikroişlemciler/Sınav Soruları.md
 67. +3 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Mikroişlemciler/Öğrenci Notları.md
 68. +0 −54 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Programming Application/README.md
 69. +37 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Programming Application/Sınav Soruları.md
 70. +6 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Programming Application/Vize.md
 71. +8 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Random and Stochastic Processes/Ders İçeriği.md
 72. +0 −43 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Random and Stochastic Processes/README.md
 73. +27 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Random and Stochastic Processes/Sınav Soruları.md
 74. +4 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Sayısal Metodlar/Ders İçeriği.md
 75. +0 −15 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Sayısal Metodlar/README.md
 76. +3 −0 2. Sınıf 2. Dönem Notları/Sayısal Metodlar/Sınav Soruları.md
 77. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/Ders İçeriği.md
 78. +10 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/Final.md
 79. +0 −38 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/README.md
 80. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/Sınav Soruları.md
 81. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/Vize.md
 82. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Algorithm Analysis/Öğrenci Notları.md
 83. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Artifical Intelligent/Final.md
 84. +0 −34 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Artifical Intelligent/README.md
 85. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Artifical Intelligent/Sınav Soruları.md
 86. +6 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Artifical Intelligent/Vize.md
 87. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Artifical Intelligent/Öğrenci Notları.md
 88. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/BOT Lab/Ders İçeriği.md
 89. +0 −25 3. Sınıf 1. Dönem Notları/BOT Lab/README.md
 90. +5 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/BOT Lab/Sınav Soruları.md
 91. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/BOT Lab/Öğrenci Notları.md
 92. +8 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Hukuku/Final.md
 93. +0 −30 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Hukuku/README.md
 94. +11 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Hukuku/Vize.md
 95. +0 −14 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Data Comminication/README.md
 96. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Data Comminication/Sınav Soruları.md
 97. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Data Comminication/Öğrenci Notları.md
 98. +0 −12 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Mühendislik Ekonomisi/README.md
 99. +5 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Mühendislik Ekonomisi/Öğrenci Notları.md
 100. +5 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Operation Systems/Ders Slaytları.md
 101. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Operation Systems/Ders İçeriği.md
 102. +0 −29 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Operation Systems/README.md
 103. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Operation Systems/Türkçe Kaynakar.md
 104. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Operation Systems/Öğrenci Notları.md
 105. +36 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/Eski Tip.md
 106. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/Final.md
 107. +0 −74 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/README.md
 108. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/Sınav Soruları.md
 109. +9 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/Vize.md
 110. +5 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Signal Processing/Öğrenci Notları.md
 111. +11 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Ders İçeriği.md
 112. +20 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Kodlar.md
 113. +25 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/LDD3.md
 114. +0 −69 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/README.md
 115. +3 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Sistem Programlama/Sınav Soruları.md
 116. +6 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Final.md
 117. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Odev1.md
 118. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Odev2.md
 119. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Odev3.md
 120. +8 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Odev4.md
 121. +6 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Odev5.md
 122. +0 −84 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/README.md
 123. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/SQL Dosyaları.md
 124. +9 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Sınav Soruları.md
 125. +7 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Vize.md
 126. +4 −0 3. Sınıf 1. Dönem Notları/Veritabanı Yönetim Sistemleri/Öğrenci Notları.md
 127. +0 −10 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Grafikleri/README.md
 128. +3 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Grafikleri/Sınav Soruları.md
 129. +3 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/2019 Proje Ödevi.md
 130. +8 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Final.md
 131. +0 −45 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/README.md
 132. +6 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Sınav Soruları.md
 133. +10 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Vize.md
 134. +4 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Mimarisi/Öğrenci Notları.md
 135. +6 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/Final.md
 136. +0 −60 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/README.md
 137. +17 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/Slaytların Türkçesi.md
 138. +10 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/Sınav Soruları.md
 139. +6 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/Vize.md
 140. +7 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Computer Networks and Technologies/Öğrenci Notları.md
 141. +4 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/Final.md
 142. +0 −36 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/README.md
 143. +4 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/Sınav Soruları.md
 144. +12 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/Vize.md
 145. +3 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/Öğrenci Notları.md
 146. +8 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/Final Kısmı.md
 147. +7 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/Lab Notları.md
 148. +0 −62 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/README.md
 149. +9 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/Slaytların Türkçesi.md
 150. +8 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/Sınav Soruları.md
 151. +10 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/Vize Kısmı.md
 152. +5 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Enginnering/Öğrenci Notları.md
 153. +6 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Testing and Quaility/Final.md
 154. +0 −35 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Testing and Quaility/README.md
 155. +6 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Testing and Quaility/Sınav Soruları.md
 156. +7 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Testing and Quaility/Vize.md
 157. +3 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Software Testing and Quaility/Öğrenci Notları.md
 158. +0 −6 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Web Programlama/README.md
 159. +4 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/İş Sağlığı ve Güvenliği/Ders İçeriği.md
 160. +0 −20 3. Sınıf 2. Dönem Notları/İş Sağlığı ve Güvenliği/README.md
 161. +4 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/İş Sağlığı ve Güvenliği/Sınav Soruları.md
 162. +3 −0 3. Sınıf 2. Dönem Notları/İş Sağlığı ve Güvenliği/Öğrenci Notları.md
 163. +7 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs.md
 164. +10 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği.md
 165. +0 −25 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/README.md
 166. +11 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bulanık Mantık/Ders İçeriği.md
 167. +0 −18 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bulanık Mantık/README.md
 168. +10 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Derleyici Tasarımı/Ders İçeriği.md
 169. +0 −17 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Derleyici Tasarımı/README.md
 170. +0 −10 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Kablosuz Haberleşme Ağları/README.md
 171. +3 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Kablosuz Haberleşme Ağları/Öğrenci Noltarı.md
 172. +6 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Matlab/Ders İçeriği.md
 173. +0 −13 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Matlab/README.md
 174. +4 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/Harf Notu Dağılımı.md
 175. +0 −16 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/README.md
 176. +4 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/Sınav Soruları.md
 177. +7 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Neural Networks/Ders İçeriği.md
 178. +0 −14 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Neural Networks/README.md
 179. +3 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji/Harf Notları.md
 180. +0 −14 4. Sınıf 1. Dönem Notları/İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji/README.md
 181. +9 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Ağ Programlama/Ders İçeriği.md
 182. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Ağ Programlama/Karma İçerikler.md
 183. +0 −26 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Ağ Programlama/README.md
 184. +5 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Ağ Programlama/Sınav Soruları.md
 185. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Ağlarında Güvenlik/Karma İçerikler.md
 186. +0 −10 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Bilgisayar Ağlarında Güvenlik/README.md
 187. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Finansta Bilişim Teknolojileri/Karma İçerikler.md
 188. +0 −10 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Finansta Bilişim Teknolojileri/README.md
 189. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Information Technology Management and Standards/Karma İçerikler.md
 190. +0 −10 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Information Technology Management and Standards/README.md
 191. +7 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Object Oriented Analysis and Design/Final.md
 192. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Object Oriented Analysis and Design/Karma İçerikler.md
 193. +0 −29 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Object Oriented Analysis and Design/README.md
 194. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Object Oriented Analysis and Design/Sınav Soruları.md
 195. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Object Oriented Analysis and Design/Öğrenci Notları.md
 196. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Special Topics on Computer Networks/Karma İçerikler.md
 197. +0 −10 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Special Topics on Computer Networks/README.md
 198. +3 −0 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Uygulamalı Girişimcilik/Karma İçerikler.md
 199. +0 −10 4. Sınıf 2. Dönem Notları/Uygulamalı Girişimcilik/README.md
 200. +2 −0 CHANGELOG.md
 201. +0 −84 SUMMARY.md
@@ -1,12 +1,2 @@
# Calculus - 1 # Calculus - 1


<!--Index-->


## Öğrenci Notları

- [Calculus 1~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Calculus%201~%20Asma%20Mirkhan.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,3 @@
# Öğrenci Notları

- [Calculus 1~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Calculus%201~%20Asma%20Mirkhan.pdf)
@@ -0,0 +1,3 @@
# Ders Notları

- [Atatürk ilkeleri ve inkılap](./Ders%20Notlar%C4%B1/Atat%C3%BCrk%20ilkeleri%20ve%20ink%C4%B1lap.pdf)
@@ -1,26 +1,2 @@
# Atatürk İlkeleri ve İnkılap-2 # Atatürk İlkeleri ve İnkılap-2


<!--Index-->


## Ders Notları

- [Atatürk ilkeleri ve inkılap](./Ders%20Notlar%C4%B1/Atat%C3%BCrk%20ilkeleri%20ve%20ink%C4%B1lap.pdf)

## Sınav Soruları

- [1](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/1.jpeg)
- [10](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/10.jpeg)
- [12](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/12.jpeg)
- [2](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/2.jpeg)
- [3](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/3.jpeg)
- [4](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/4.jpeg)
- [5](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/5.jpeg)
- [6](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/6.jpeg)
- [7](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/7.jpeg)
- [8](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/8.jpeg)
- [9](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/9.jpeg)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,13 @@
# Sınav Soruları

- [1](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/1.jpeg)
- [10](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/10.jpeg)
- [12](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/12.jpeg)
- [2](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/2.jpeg)
- [3](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/3.jpeg)
- [4](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/4.jpeg)
- [5](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/5.jpeg)
- [6](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/6.jpeg)
- [7](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/7.jpeg)
- [8](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/8.jpeg)
- [9](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/9.jpeg)
@@ -0,0 +1,3 @@
# Karma İçerikler

- [BİLİŞİM+ETİĞİ+FİNAL+SUNUMLARI](./Karma%20%C4%B0%C3%A7erikler/B%C4%B0L%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%2BET%C4%B0%C4%9E%C4%B0%2BF%C4%B0NAL%2BSUNUMLARI.rar)
@@ -1,12 +1,2 @@
# Bilişim Etiği # Bilişim Etiği


<!--Index-->


## Karma İçerikler

- [BİLİŞİM+ETİĞİ+FİNAL+SUNUMLARI](./Karma%20%C4%B0%C3%A7erikler/B%C4%B0L%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%2BET%C4%B0%C4%9E%C4%B0%2BF%C4%B0NAL%2BSUNUMLARI.rar)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,3 @@
# Ders İçeriği

- [Ders Kitabı C2](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Kitab%C4%B1%20C2.pdf)
@@ -1,22 +1,3 @@
# Calculus 2 # Calculus 2
<!--Index-->


## Ders İçeriği

- [Ders Kitabı C2](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Kitab%C4%B1%20C2.pdf)

## Sınav Soruları

- [Final 2019 C2 - Türkçe](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20C2%20-%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf)
- [Vize 2019 C2](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Vize%202019%20C2.pdf)

## Öğrenci Notları

- [Ders Notları ~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notlar%C4%B1%20~%20Asma%20Mirkhan.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,4 @@
# Sınav Soruları

- [Final 2019 C2 - Türkçe](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20C2%20-%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf)
- [Vize 2019 C2](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Vize%202019%20C2.pdf)
@@ -0,0 +1,3 @@
# Öğrenci Notları

- [Ders Notları ~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notlar%C4%B1%20~%20Asma%20Mirkhan.pdf)
@@ -13,14 +13,3 @@
- 1 tane soru hakkında bilgi verilmedi - 1 tane soru hakkında bilgi verilmedi


[Fizik 2 Genel]: ../../res/fizik_2_genel.pdf [Fizik 2 Genel]: ../../res/fizik_2_genel.pdf
<!--Index-->


## Sınav Soruları

- [Bitirme 2018 ~ Fizik](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Bitirme%202018%20~%20Fizik.pdf)
- [Final 2019 Fizik](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20Fizik.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,4 @@
# Sınav Soruları

- [Bitirme 2018 ~ Fizik](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Bitirme%202018%20~%20Fizik.pdf)
- [Final 2019 Fizik](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20Fizik.pdf)
@@ -21,25 +21,3 @@
[CS50 (Harvard'ýn Bilgisayar Bilimleri Giriş Dersi)]: https://youtu.be/o4SGkB_8fFs [CS50 (Harvard'ýn Bilgisayar Bilimleri Giriş Dersi)]: https://youtu.be/o4SGkB_8fFs
[TheChernoProject C++ Playlist]: https://youtu.be/18c3MTX0PK0 [TheChernoProject C++ Playlist]: https://youtu.be/18c3MTX0PK0
[LearningLad C++ Beginner Course]: https://youtu.be/SQHREey_Yuc [LearningLad C++ Beginner Course]: https://youtu.be/SQHREey_Yuc
<!--Index-->


## Sınav Soruları

- [Büt 2018 ItP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/B%C3%BCt%202018%20ItP.pdf)
- [Büt 2019 ItP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/B%C3%BCt%202019%20ItP.pdf)
- [Final 2018 IP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202018%20IP.pdf)
- [Final 2019 ItP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20ItP.pdf)
- [Vize 2017 IP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Vize%202017%20IP.pdf)

## Öğrenci Notları

- [Calculating Pi ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Calculating%20Pi%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [Finding Sinus with Taylor Series ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Finding%20Sinus%20with%20Taylor%20Series%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [Homework 3 ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Homework%203%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [Multiplying matrices ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Multiplying%20matrices%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [String Class ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/String%20Class%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,7 @@
# Sınav Soruları

- [Büt 2018 ItP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/B%C3%BCt%202018%20ItP.pdf)
- [Büt 2019 ItP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/B%C3%BCt%202019%20ItP.pdf)
- [Final 2018 IP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202018%20IP.pdf)
- [Final 2019 ItP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20ItP.pdf)
- [Vize 2017 IP](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Vize%202017%20IP.pdf)
@@ -0,0 +1,7 @@
# Öğrenci Notları

- [Calculating Pi ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Calculating%20Pi%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [Finding Sinus with Taylor Series ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Finding%20Sinus%20with%20Taylor%20Series%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [Homework 3 ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Homework%203%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [Multiplying matrices ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Multiplying%20matrices%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
- [String Class ~ Eda Nur Var](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/String%20Class%20~%20Eda%20Nur%20Var.cpp)
@@ -1,19 +1,3 @@
# Linear Algebra # Linear Algebra
<!--Index-->


## Sınav Soruları

- [Final 2019 ~ LA](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20~%20LA.pdf)
- [Vize 2019 ~ LA](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Vize%202019%20~%20LA.pdf)

## Öğrenci Notları

- [Final Notları LA](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Final%20Notlar%C4%B1%20LA.pdf)
- [Vize Notları LA](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Vize%20Notlar%C4%B1%20LA.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,4 @@
# Sınav Soruları

- [Final 2019 ~ LA](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20~%20LA.pdf)
- [Vize 2019 ~ LA](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Vize%202019%20~%20LA.pdf)
@@ -0,0 +1,4 @@
# Öğrenci Notları

- [Final Notları LA](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Final%20Notlar%C4%B1%20LA.pdf)
- [Vize Notları LA](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Vize%20Notlar%C4%B1%20LA.pdf)
@@ -1,12 +1,2 @@
# Türk Dili # Türk Dili


<!--Index-->


## Sınav Soruları

- [Final 2019 TD - Veteriner](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20TD%20-%20Veteriner.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,3 @@
# Sınav Soruları

- [Final 2019 TD - Veteriner](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202019%20TD%20-%20Veteriner.pdf)
@@ -0,0 +1,6 @@
# Final

- [Ds6](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds6.pdf)
- [Ds7](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds7.pdf)
- [Ds8](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds8.pdf)
- [Ds9](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds9.pdf)
@@ -78,28 +78,3 @@ Adım adım devreninin çizilimi için aşağıdaki resimleri takip edebilirsin
[LTspice Website]: http://www.linear.com/designtools/software/ [LTspice Website]: http://www.linear.com/designtools/software/
[LTspice Windows]: http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe [LTspice Windows]: http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe
[LTspice MAC]: http://ltspice.linear-tech.com/LTspiceIV.dmg [LTspice MAC]: http://ltspice.linear-tech.com/LTspiceIV.dmg
<!--Index-->


## Ders İçeriği


### Final

- [Ds6](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds6.pdf)
- [Ds7](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds7.pdf)
- [Ds8](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds8.pdf)
- [Ds9](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ds9.pdf)

### Vize

- [2. hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/2.%20hafta.pdf)
- [3.hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/3.hafta.pdf)
- [Devreler ve sistemler ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Devreler%20ve%20sistemler%20.pdf)
- [Devreler ve Siztemler](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Devreler%20ve%20Siztemler.pdf)
- [ds_1_es](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/ds_1_es.pdf)
- [Giriş Dersi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Giri%C5%9F%20Dersi.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,8 @@
# Vize

- [2. hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/2.%20hafta.pdf)
- [3.hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/3.hafta.pdf)
- [Devreler ve sistemler ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Devreler%20ve%20sistemler%20.pdf)
- [Devreler ve Siztemler](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Devreler%20ve%20Siztemler.pdf)
- [ds_1_es](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/ds_1_es.pdf)
- [Giriş Dersi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Giri%C5%9F%20Dersi.pdf)
@@ -3,18 +3,3 @@
## Sınav Bilgileri ## Sınav Bilgileri


> En son sene sorulana **çok benzer** sormakta 🌝 > En son sene sorulana **çok benzer** sormakta 🌝
<!--Index-->

## Sınav Soruları

- [Karma DE](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Karma%20DE.pdf)

## Öğrenci Notları

- [Ders Notları ~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notlar%C4%B1%20~%20Asma%20Mirkhan.pdf)
- [Ders Notu 2018 ~ Ayşenur Kumbasar](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notu%202018%20~%20Ay%C5%9Fenur%20Kumbasar.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,3 @@
# Sınav Soruları

- [Karma DE](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Karma%20DE.pdf)
@@ -0,0 +1,4 @@
# Öğrenci Notları

- [Ders Notları ~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notlar%C4%B1%20~%20Asma%20Mirkhan.pdf)
- [Ders Notu 2018 ~ Ayşenur Kumbasar](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notu%202018%20~%20Ay%C5%9Fenur%20Kumbasar.pdf)
@@ -0,0 +1,6 @@
# Final

- [Ders_BIMU2005_Chapter-8-PLD_20161226_554](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter-8-PLD_20161226_554.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter5_SEQ_CIR_DESIGN_20171122_717 (1)](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter5_SEQ_CIR_DESIGN_20171122_717%20%281%29.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter6_COUNTERS_20171128_395](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter6_COUNTERS_20171128_395.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter7-registers_20171205_546](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter7-registers_20171205_546.pdf)
@@ -91,37 +91,3 @@
[Tümleştirilmiş K.D]: http://kisi.deu.edu.tr//ozlem.karaca/s04_2.pdf [Tümleştirilmiş K.D]: http://kisi.deu.edu.tr//ozlem.karaca/s04_2.pdf
[Ardışıl Lojik Devreler (Flip Flop / Moore / ...)]: http://www.yildiz.edu.tr/~uzun/LD_PDF/PLDT_06_ArdisilLojikDevre.pdf [Ardışıl Lojik Devreler (Flip Flop / Moore / ...)]: http://www.yildiz.edu.tr/~uzun/LD_PDF/PLDT_06_ArdisilLojikDevre.pdf
[A/Synchronized Counter With Load / Clear]: https://www.tutorialspoint.com/sequential_circuit_design/design_of_mod6_counter_using_load_and_clear.asp [A/Synchronized Counter With Load / Clear]: https://www.tutorialspoint.com/sequential_circuit_design/design_of_mod6_counter_using_load_and_clear.asp
<!--Index-->


## Ders İçeriği


### Final

- [Ders_BIMU2005_Chapter-8-PLD_20161226_554](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter-8-PLD_20161226_554.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter5_SEQ_CIR_DESIGN_20171122_717 (1)](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter5_SEQ_CIR_DESIGN_20171122_717%20%281%29.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter6_COUNTERS_20171128_395](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter6_COUNTERS_20171128_395.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter7-registers_20171205_546](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders_BIMU2005_Chapter7-registers_20171205_546.pdf)

### Vize

- [1. hafta ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/1.%20hafta%20.pdf)
- [2. hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/2.%20hafta.pdf)
- [3. hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/3.%20hafta.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter 4 Combinational Logic_20171024_182](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Ders_BIMU2005_Chapter%204%20Combinational%20Logic_20171024_182.pdf)

## Sınav Soruları

- [Final 2016 LDT İkinci Öğretim](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202016%20LDT%20%C4%B0kinci%20%C3%96%C4%9Fretim.pdf)
- [Final 2016 LDT](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202016%20LDT.pdf)
- [Final İkinci Öğretim LDT](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%20%C4%B0kinci%20%C3%96%C4%9Fretim%20LDT.pdf)
- [Hazırlık 2018 LDT](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Haz%C4%B1rl%C4%B1k%202018%20LDT.pdf)

## Öğrenci Notları

- [Ders Notları ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notlar%C4%B1%20~%20YEmreAk.pdf)<!--Index-->
@@ -0,0 +1,6 @@
# Sınav Soruları

- [Final 2016 LDT İkinci Öğretim](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202016%20LDT%20%C4%B0kinci%20%C3%96%C4%9Fretim.pdf)
- [Final 2016 LDT](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202016%20LDT.pdf)
- [Final İkinci Öğretim LDT](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%20%C4%B0kinci%20%C3%96%C4%9Fretim%20LDT.pdf)
- [Hazırlık 2018 LDT](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Haz%C4%B1rl%C4%B1k%202018%20LDT.pdf)
@@ -0,0 +1,6 @@
# Vize

- [1. hafta ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/1.%20hafta%20.pdf)
- [2. hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/2.%20hafta.pdf)
- [3. hafta](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/3.%20hafta.pdf)
- [Ders_BIMU2005_Chapter 4 Combinational Logic_20171024_182](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Ders_BIMU2005_Chapter%204%20Combinational%20Logic_20171024_182.pdf)
@@ -0,0 +1,3 @@
# Öğrenci Notları

- [Ders Notları ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Ders%20Notlar%C4%B1%20~%20YEmreAk.pdf)
@@ -0,0 +1,4 @@
# Final

- [Ders 4](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Ders%204.pdf)
- [Final Lab Çalışmaları](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Final%20Lab%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.rar)

0 comments on commit 66ed8e2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.