Skip to content
Permalink
Browse files

👨‍🔧 OS içerikleri düzenlendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 6, 2019
1 parent e0ac13d commit 6d87f57d149d9690a8b2d6d04361b7f3805c4f8d
@@ -0,0 +1,10 @@
# 📂 Ek Kaynaklar

<!--Index-->

- [Ders Kitabı OS](./Ders%20Kitab%C4%B1%20OS.pdf)

<!--Index-->

- Ek ders notu için [buraya](http://web.karabuk.edu.tr/yasinortakci/dersnotlari.html) bakabilirsin.

@@ -16,27 +16,24 @@
- Process in aldığı durumlar ve aralarındaki geçiş mantığı (started, ready, blocked) - Process in aldığı durumlar ve aralarındaki geçiş mantığı (started, ready, blocked)
- Monolithic system nedir özellikleri nelerdir - Monolithic system nedir özellikleri nelerdir


## 📅 Mazeret Bilgileri ## 📅 2018 Mazeret Sınavı


- Bus nedir çeşitleri nelerdir - Bus nedir çeşitleri nelerdir
- Monitör nedir simülasyonu varmış herhalde onu sordu aynı soruda - Monitör nedir simülasyonu varmış herhalde onu sordu aynı soruda
- Virtual machine nedir tüm yönleri ile açıklayınız - Virtual machine nedir tüm yönleri ile açıklayınız


## 📅 Final Bilgileri ## 📅 2018 Büt Sınavı


- Ek ders notu için [buraya](http://web.karabuk.edu.tr/yasinortakci/dersnotlari.html) bakabilirsin. - virtual machine nedir , türleri , şeklini çiz açıkla.
- what are categories of scheduling algorithms ,explain how works priority algorithms
- barriers in ne olduğunu açıklayıp örnek vermemizi istedi.
- memory management with bitmaps i anlatmamızı istedi.
- cache memory de page lerin hangi durumlarda değişeceğini maddeler haline yazmamızı istedi.


## 📅 Eski Çıkmış Sorular ## 📅 2017 Final Sınavı


- Thread'lerin processlere göre avantajları - Thread'lerin processlere göre avantajları
- Semafor nedir - Semafor nedir
- Virtual Machine nedir - Virtual Machine nedir
- TLB (Translation Lookside Buffers) (Kitap 3 chapter 202. çizerseniz daha anlaşılır olur, çizmeden anlatsanız da olur.) - TLB (Translation Lookside Buffers) (Kitap 3 chapter 202. çizerseniz daha anlaşılır olur, çizmeden anlatsanız da olur.)


## 📅 Örgün Büt 2018

- virtual machine nedir , türleri , şeklini çiz açıkla.
- what are categories of scheduling algorithms ,explain how works priority algorithms
- barriers in ne olduğunu açıklayıp örnek vermemizi istedi.
- memory management with bitmaps i anlatmamızı istedi.
- cache memory de page lerin hangi durumlarda değişeceğini maddeler haline yazmamızı istedi.
@@ -156,6 +156,7 @@
- [💻 Operating Systems](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/README.md) - [💻 Operating Systems](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📹 Ders Sunumları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Slaytlar%C4%B1/README.md) - [📹 Ders Sunumları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Slaytlar%C4%B1/README.md)
- [📂 Ek Kaynaklar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ek%20Kaynaklar/README.md)
- [📖 Türkçe Kaynaklar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/T%C3%BCrk%C3%A7e%20Kaynakar/README.md) - [📖 Türkçe Kaynaklar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/T%C3%BCrk%C3%A7e%20Kaynakar/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)

0 comments on commit 6d87f57

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.