Skip to content
Permalink
Browse files

šŸ“ƒ Sınav soruları eklendi

 • Loading branch information
yedhrab committed Nov 3, 2019
1 parent fac0957 commit 6dbd8f4d41f5512b84acc8efc529ba7af36fb4c4
Showing with 35 additions and 0 deletions.
 1. BIN 3. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Artificial Intelligence/Sınav Soruları/2018 Vize AA.pdf
 2. +1 āˆ’0 3. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Artificial Intelligence/Sınav Soruları/README.md
 3. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Bulanık Mantık/Sınav Soruları/Bulanık.pdf
 4. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Bulanık Mantık/Sınav Soruları/Final Bulanık.pdf
 5. +8 āˆ’0 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Bulanık Mantık/Sınav Soruları/README.md
 6. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Bulanık Mantık/Sınav Soruları/Vize Bulanık.pdf
 7. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Derleyici Tasarımı/Sınav Soruları/2016 Final DT ~ İO.pdf
 8. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Derleyici Tasarımı/Sınav Soruları/2018 Bitirme DT.pdf
 9. +8 āˆ’0 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Derleyici Tasarımı/Sınav Soruları/README.md
 10. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Yƶn Eylem/Sınav Soruları/2009 Final YA.pdf
 11. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Yƶn Eylem/Sınav Soruları/2009 Vize YA.pdf
 12. +8 āˆ’0 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Yƶn Eylem/Sınav Soruları/README.md
 13. BIN 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Ä°nformasyon GĆ¼venliği ve Kriptoloji/Sınav Soruları/2017 Vize Kripto.pdf
 14. +7 āˆ’0 4. Sınıf 1. Dƶnem Notları/Ä°nformasyon GĆ¼venliği ve Kriptoloji/Sınav Soruları/README.md
 15. +3 āˆ’0 SUMMARY.md
@@ -4,6 +4,7 @@


- [2012 Quiz AI](./2012%20Quiz%20AI.pdf) - [2012 Quiz AI](./2012%20Quiz%20AI.pdf)
- [2014 Final AI](./2014%20Final%20AI.pdf) - [2014 Final AI](./2014%20Final%20AI.pdf)
- [2018 Vize AA](./2018%20Vize%20AA.pdf)
- [Vize ~ AI](./Vize%20~%20AI.pdf) - [Vize ~ AI](./Vize%20~%20AI.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->
Binary file not shown.
@@ -7,3 +7,11 @@
- Optimum hesabı - Optimum hesabı
- Veritabanı sorgulaması - Veritabanı sorgulaması
- (4 ya da 5 soru gelecek) - (4 ya da 5 soru gelecek)

<!--Index-->

- [Bulanık](./Bulan%C4%B1k.pdf)
- [Final Bulanık](./Final%20Bulan%C4%B1k.pdf)
- [Vize Bulanık](./Vize%20Bulan%C4%B1k.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,8 @@
# šŸ“ƒ Sınav Soruları

<!--Index-->

- [2016 Final DT ~ Ä°O](./2016%20Final%20DT%20~%20%C4%B0O.pdf)
- [2018 Bitirme DT](./2018%20Bitirme%20DT.pdf)

<!--Index-->
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,8 @@
# šŸ“ƒ Sınav Soruları

<!--Index-->

- [2009 Final YA](./2009%20Final%20YA.pdf)
- [2009 Vize YA](./2009%20Vize%20YA.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,7 @@
# šŸ“ƒ Sınav Soruları

<!--Index-->

- [2017 Vize Kripto](./2017%20Vize%20Kripto.pdf)

<!--Index-->
@@ -255,6 +255,7 @@
- [šŸ“š Ders İƧeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [šŸ“š Ders İƧeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [šŸ“… 2018](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018/README.md) - [šŸ“… 2018](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018/README.md)
- [šŸ†Ž Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Harf%20Notu/README.md) - [šŸ†Ž Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Harf%20Notu/README.md)
- [šŸ“ƒ Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [šŸ“¶ Kablosuz Haberleşme Ağları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/README.md) - [šŸ“¶ Kablosuz Haberleşme Ağları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/README.md)
- [šŸ“• Ɩğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [šŸ“• Ɩğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [āž— Matlab](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/README.md) - [āž— Matlab](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/README.md)
@@ -274,10 +275,12 @@
- [šŸ†Ž Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Harf%20Notu.md) - [šŸ†Ž Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Harf%20Notu.md)
- [šŸ“ Yƶn Eylem](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/README.md) - [šŸ“ Yƶn Eylem](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/README.md)
- [šŸ“š Ders İƧeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [šŸ“š Ders İƧeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [šŸ“ƒ Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [šŸ“• Ɩğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [šŸ“• Ɩğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Y%C3%B6n%20Eylem/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [šŸ”‘ Ä°nformasyon GĆ¼venliği ve Kriptoloji](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/README.md) - [šŸ”‘ Ä°nformasyon GĆ¼venliği ve Kriptoloji](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/README.md)
- [šŸ“š Ders İƧeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [šŸ“š Ders İƧeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [šŸ†Ž Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/Harf%20Notlar%C4%B1/README.md) - [šŸ†Ž Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/Harf%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [šŸ“ƒ Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [šŸ“• Ɩğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [šŸ“• Ɩğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [šŸ“œ Ä°lk GĆ¼nki Quiz Soruları ve Cevapları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/%C4%B0lk%20G%C3%BCnki%20Quiz%20Sorular%C4%B1%20ve%20Cevaplar%C4%B1.md) - [šŸ“œ Ä°lk GĆ¼nki Quiz Soruları ve Cevapları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0nformasyon%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20Kriptoloji/%C4%B0lk%20G%C3%BCnki%20Quiz%20Sorular%C4%B1%20ve%20Cevaplar%C4%B1.md)
- [šŸ“š 4. Sınıf 2. Dƶnem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [šŸ“š 4. Sınıf 2. Dƶnem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)

0 comments on commit 6dbd8f4

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.