Skip to content
Permalink
Browse files

šŸ“— Ders Programları eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 8, 2019
1 parent 11ca412 commit 7ba87db04f00d120226de52d4e4230725ab1aecc
@@ -0,0 +1,22 @@
# šŸ“— Ders Programları

## 1.Sınıf Ders Programı

![](../res/dp_1_sinif.png)

## 2.Sınıf Ders Programı

![](../res/dp_2_sinif.png)

## 3.Sınıf Ders Programı

![](../res/dp_3_sinif.png)

## 4.Sınıf Ders Programı

- Ä°nformasyon GĆ¼venliği ve Kriptoloji dersi **A Blok 721'de saat 14:00**'da yapılacaktır.
- Bilişim Proje Geliştirme dersi **9:30**'ta **D701**'de başlamaktadır.

> Aksiten duyurulmuştur (08.10.2019)
![](../res/dp_4_sinif.png)
Binary file not shown.

This file was deleted.

@@ -9,6 +9,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin šŸ“œ raporudur. Buradaki terimleri


### šŸš€ Yenilikler ### šŸš€ Yenilikler


* Bilişim proje geliştirme ƶdev teslim takvimi eklendi. [Yunus Emre]

* šŸ‘·ā€ā™‚ļø Daha belirgin ve anlaşılır yapı oluşturuldu. [Yunus Emre] * šŸ‘·ā€ā™‚ļø Daha belirgin ve anlaşılır yapı oluşturuldu. [Yunus Emre]


* 16BitMipsVHDL.pdf eklendi. [Yunus Emre] * 16BitMipsVHDL.pdf eklendi. [Yunus Emre]
@@ -5,7 +5,7 @@
- [šŸ« Istanbul University - CE](./README.md) - [šŸ« Istanbul University - CE](./README.md)
- [šŸ‘€ Neler değişti](./CHANGELOG.md) - [šŸ‘€ Neler değişti](./CHANGELOG.md)
- [šŸ§Ŗ Computer Science](./0%20-%20Computer%20Science/README.md) - [šŸ§Ŗ Computer Science](./0%20-%20Computer%20Science/README.md)
- [šŸ“— Ders Programı](./0%20-%20Ders%20Program%C4%B1/README.md) - [šŸ“— Ders Programları](./0%20-%20Ders%20Programlar%C4%B1/README.md)
- [šŸ« Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md) - [šŸ« Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md)
- [šŸ§® AGNO Hesaplama](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/AGNO%20Hesaplama.md) - [šŸ§® AGNO Hesaplama](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/AGNO%20Hesaplama.md)
- [šŸ“™ Ders SeƧimi](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Ders%20Se%C3%A7imi.md) - [šŸ“™ Ders SeƧimi](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Ders%20Se%C3%A7imi.md)
BIN +119 KB res/dp_1_sinif.png
Binary file not shown.
BIN +112 KB res/dp_2_sinif.png
Binary file not shown.
BIN +141 KB res/dp_3_sinif.png
Binary file not shown.
BIN +101 KB res/dp_4_sinif.png
Binary file not shown.

0 comments on commit 7ba87db

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.