Skip to content
Permalink
Browse files

šŸš™ Bilgiler doğru yerlere aktarıldı

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent 3f8a1d9 commit 86bcc7dde2bc8069e3fd4c8c489ad8da6d69432f
@@ -1,7 +1 @@
# Operating Systems # Operating Systems

## šŸ“… 2019 Vize Bilgileri
- _Scheduling Algorithms In Batch Systems_ konusunun sonuna kadar sorumluyuz.
- Kod sorusu olmayacak
- Sınav klasik olacak
- TĆ¼rkƧe yazabiliriz
@@ -1,6 +1,13 @@
# šŸ“ƒ Sınav Soruları # šŸ“ƒ Sınav Soruları


## šŸ“… 2019 Vize Sınavı ## šŸ“… 2019 Vize Bilgileri

- _Scheduling Algorithms In Batch Systems_ konusunun sonuna kadar sorumluyuz.
- Kod sorusu olmayacak
- Sınav klasik olacak
- TĆ¼rkƧe yazabiliriz

## šŸ“… 2018 Vize Sınavı


- 3 tane ƶnemli register vardı onlar ve kısaca ne yaptıkları - 3 tane ƶnemli register vardı onlar ve kısaca ne yaptıkları
- Pipe nedir - Pipe nedir

0 comments on commit 86bcc7d

Please sign in to comment.
You canā€™t perform that action at this time.