Skip to content
Permalink
Browse files

👷‍♂️ Daha belirgin ve anlaşılır yapı oluşturuldu

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 8, 2019
1 parent cf74f2c commit 9d33acc61c988548cad32b082d9dc718801b8c3e
@@ -1,4 +1,4 @@
# 📗 Ortak Notlar # 📗 Ders Programı


<!--Index--> <!--Index-->


File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
@@ -2,4 +2,4 @@
description: Tüm sınıfları ilgilendiren faydalı notlar ✨ description: Tüm sınıfları ilgilendiren faydalı notlar ✨
--- ---


# 🤓 Genel Bilgiler # 🏫 Okul Hakkında Bilgiler
@@ -1,3 +1,7 @@
# Bilişim Proje Geliştirme ---
description: Bitirme projesi için ön hazırlık niteliğinde bir dersttir.
---

# 💡 Bilişim Proje Geliştirme
@@ -2,4 +2,4 @@
description: Ders notlarına oguzhanoztas.com üzerinden de erişebilirsin description: Ders notlarına oguzhanoztas.com üzerinden de erişebilirsin
--- ---


# Bulanık Mantık # 🗯 Bulanık Mantık
@@ -1,4 +1,4 @@
# Derleyici Tasarımı # 🏗 Derleyici Tasarımı


## Harf Notu ## Harf Notu


@@ -1,3 +1,3 @@
# Kablosuz Haberleşme Ağları # 📶 Kablosuz Haberleşme Ağları
@@ -1,3 +1,3 @@
# Matlab # Matlab
@@ -1 +1 @@
# Neural Networks # 🧠 Neural Networks
@@ -5,15 +5,15 @@
- [🏫 Istanbul University - CE](./README.md) - [🏫 Istanbul University - CE](./README.md)
- [👀 Neler değişti](./CHANGELOG.md) - [👀 Neler değişti](./CHANGELOG.md)
- [🧪 Computer Science](./0%20-%20Computer%20Science/README.md) - [🧪 Computer Science](./0%20-%20Computer%20Science/README.md)
- [📗 Ortak Notlar](./0%20-%20Ortak%20Notlar/README.md) - [📗 Ders Programı](./0%20-%20Ders%20Program%C4%B1/README.md)
- [🤓 Genel Bilgiler](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/README.md) - [🏫 Okul Hakkında Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/README.md)
- [👨‍🏫 Staj Notları](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%8F%AB%20Staj%20Notlar%C4%B1.md) - [🧮 AGNO Hesaplama](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/AGNO%20Hesaplama.md)
- [👯‍ Okul Klüpleri](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%91%AF%E2%80%8D%20Okul%20Kl%C3%BCpleri.md) - [📙 Ders Seçimi](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Ders%20Se%C3%A7imi.md)
- [📗 Faydalı Bilgiler](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%93%97%20Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md) - [📗 Faydalı Bilgiler](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Faydal%C4%B1%20Bilgiler.md)
- [📙 Ders Seçimi](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%93%99%20Ders%20Se%C3%A7imi.md) - [👯‍ Okul Klüpleri](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Okul%20Kl%C3%BCpleri.md)
- [🔬 Proje Notları](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%94%AC%20Proje%20Notlar%C4%B1.md) - [🔬 Proje Notları](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Proje%20Notlar%C4%B1.md)
- [🤑 Ücretsiz Yazılımlar](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%A4%91%20%C3%9Ccretsiz%20Yaz%C4%B1l%C4%B1mlar.md) - [👨‍🏫 Staj Notları](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/Staj%20Notlar%C4%B1.md)
- [🧮 AGNO Hesaplama](./1%20-%20Genel%20Bilgiler/%F0%9F%A7%AE%20AGNO%20Hesaplama.md) - [🤑 Ücretsiz Yazılımlar](./1%20-%20Okul%20Hakk%C4%B1nda%20Bilgiler/%C3%9Ccretsiz%20Yaz%C4%B1l%C4%B1mlar.md)
- [📚 1. Sınıf 1. Dönem Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📚 1. Sınıf 1. Dönem Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Calculus 1](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Calculus%201/README.md) - [Calculus 1](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Calculus%201/README.md)
- [Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Calculus%201/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Calculus%201/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
@@ -192,26 +192,26 @@
- [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
- [📚 4. Sınıf 1. Dönem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📚 4. Sınıf 1. Dönem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Bilişim Proje Geliştirme](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/README.md) - [💡 Bilişim Proje Geliştirme](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/README.md)
- [🗽 Açıklamalar](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md) - [🗽 Açıklamalar](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%20Formlar%20vs.md) - [Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%20Formlar%20vs.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
- [Bulanık Mantık](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/README.md) - [🗯 Bulanık Mantık](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/README.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [Harf Notu](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/Harf%20Notu.md) - [Harf Notu](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/Harf%20Notu.md)
- [Derleyici Tasarımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/README.md) - [🏗 Derleyici Tasarımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/README.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Derleyici%20Tasar%C4%B1m%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [Kablosuz Haberleşme Ağları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/README.md) - [📶 Kablosuz Haberleşme Ağları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/README.md)
- [Öğrenci Noltarı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Noltar%C4%B1.md) - [Öğrenci Noltarı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Kablosuz%20Haberle%C5%9Fme%20A%C4%9Flar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Noltar%C4%B1.md)
- [Matlab](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/README.md) - [Matlab](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/README.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [📱 Mobile Programming](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/README.md) - [📱 Mobile Programming](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/README.md)
- [🗽 Açıklama](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md) - [🗽 Açıklama](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Ders Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/Ders%20Notlar%C4%B1.md) - [Ders Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/Ders%20Notlar%C4%B1.md)
- [Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/Harf%20Notu%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.md) - [Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/Harf%20Notu%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.md)
- [Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Neural Networks](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/README.md) - [🧠 Neural Networks](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/README.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [Harf Notu](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Harf%20Notu.md) - [Harf Notu](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/Harf%20Notu.md)
- [Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)

0 comments on commit 9d33acc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.