Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #1 from yedhrab/master

 • Loading branch information
yedehrab committed Oct 20, 2019
2 parents 826ea23 + 0b50817 commit a5aacad9f00df5d3bcdfd5a692cc1d821d6a8790
Showing with 286 additions and 65 deletions.
 1. +1 −1 .ygitchangelog.rc
 2. +4 −0 1 - Okul Hakkında Bilgiler/Okul Klüpleri.md
 3. +1 −1 1. Sınıf 1. Dönem Notları/Calculus 1/Öğrenci Notları.md
 4. BIN ...tları/Calculus 1/Öğrenci Notları/{Calculus 1~ Asma Mirkhan.pdf → Tam Calculus ~ Asma Mirkhan.pdf}
 5. BIN ... 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Ders İçeriği/Kitaplar}/Head First Java.pdf
 6. BIN ...Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Ders İçeriği/Kitaplar}/Java How to Program.pdf
 7. +8 −0 2. Sınıf 1. Dönem Notları/Nesneye Yönelik Programlama/Kitaplar.md
 8. +1 −1 3. Sınıf 2. Dönem Notları/Görüntü İşleme/Öğrenci Notları.md
 9. BIN ...ları/Görüntü İşleme/Öğrenci Notları/{Vize Notuları Gİ ~ YEmreAk.pdf → Vize Notu Gİ ~ YEmreAk.pdf}
 10. +11 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/2018 Formları.md
 11. +14 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/2018 Slaytları.md
 12. +0 −11 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs.md
 13. +9 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders Sunumlari.md
 14. +6 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği.md
 15. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG1- Giris.pdf
 16. BIN ...m Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG2- Proje_Yasam_Dongusu.pdf
 17. BIN ...arı/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf
 18. BIN ...ları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG4- Proje_Gelistirme_YONETIM.pdf
 19. BIN ...ı/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG5- Proje_Gelistirme_ProjeEkibi.pdf
 20. BIN ...rı/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG6- Proje_Gelistirme_Planlama .pdf
 21. BIN ...Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG7- Proje_Gelistirme_PlanKalitesi.pdf
 22. BIN ...önem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG8_Tahmin_Yontemleri.pdf
 23. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ders Sunumlari/BPG1- Giris.pdf
 24. BIN ... Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ders Sunumlari/BPG2- Proje_Yasam_Dongusu.pdf
 25. BIN ... Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ders Sunumlari/BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf
 26. BIN ...ilişim Proje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/BPG_KonuKabulListesi.pdf
 27. BIN ... Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf
 28. BIN ... Geliştirme/{Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/DUYURU.pdf
 29. BIN ...oje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/OzgurCanTurna_Konu Basliklari.pdf
 30. BIN ... Proje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/ProjeGelistirmeRaporOrnegi.pdf
 31. BIN ...Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/BitirmeProjesiTezKitapcigi_TaslakOrnegi.doc
 32. BIN .... Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/BitirmeProjesi_GorusmeTutanagi.docx
 33. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/ProjeTeklifFormu.doc
 34. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/Tez_Kapak_Ornegi.doc
 35. BIN ...tları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ödevler Hakkında/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf
 36. BIN ...nıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ödevler Hakkında/OdevTeslimTakvimi.pdf
 37. +10 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Formlar.md
 38. +8 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ödevler Hakkında.md
 39. +3 −1 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Öğrenci Notları.md
 40. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Öğrenci Notları/Örnek Proje Planı.pdf
 41. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Öğrenci Notları/Örnek Proje Teklif Formu.pdf
 42. +8 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/Öğrenci Notları.md
 43. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/Öğrenci Notları/Mobil 3. Hafta ~ YEmreAk.pdf
 44. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Mobile Programming/Öğrenci Notları/Mobil 4. Hafta ~ YEmreAk.pdf
 45. +83 −0 CHANGELOG.md
 46. +102 −0 CONTRIBUTING.md
 47. +0 −13 PDFs/README.md
 48. BIN PDFs/Sınav Takvimi 2019.pdf
 49. +5 −31 README.md
 50. +11 −5 SUMMARY.md
 51. +1 −1 integrate.sh
 52. BIN res/iu-ce.png
@@ -87,7 +87,7 @@ section_regexps = [
r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır' r'\bekle|\boluş|(\byeni )|\b[cC]reate|\barttır|\bartır'
]), ]),
('🌌 Değişikler', [ ('🌌 Değişikler', [
r'\btaşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir', r'\b[tT]aşı|\bdeğiş|\b[uU]pdate|\bgüncel|\byenile|\bdönül|\bgeç|\bkoyu|\byapılan|\b[rR]evert|\b[gG]eri|\balındı|\baktar|\byenile|(\bevril)|\bgetir|\b[Aa]rtık',
]), ]),
('🗽 Düzeltmeler', [ ('🗽 Düzeltmeler', [
r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete', r'\b[bB]ug|\bdüzen|\bdüzelt|\bgider|\bkalk|\b[kK]aldır|\bayrıl|\b[dD]elete',
@@ -3,3 +3,7 @@ description: Okuldaki, bizim bölüm ile alakalı veya alakasız olan klüpler i
--- ---


# 👯 Okul Klüpleri # 👯 Okul Klüpleri

## IUBK

Git-Github Workshop ile alakalı proje için [buraya](https://github.com/afozbek/GitWorkshop) tıklayabilirsiniz.
@@ -2,6 +2,6 @@


<!--Index--> <!--Index-->


- [Calculus 1~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Calculus%201~%20Asma%20Mirkhan.pdf) - [Tam Calculus ~ Asma Mirkhan](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Tam%20Calculus%20~%20Asma%20Mirkhan.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->
File renamed without changes.
File renamed without changes.
@@ -0,0 +1,8 @@
# Kitaplar

<!--Index-->

- [Head First Java](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Kitaplar/Head%20First%20Java.pdf)
- [Java How to Program](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Kitaplar/Java%20How%20to%20Program.pdf)

<!--Index-->
@@ -2,6 +2,6 @@


<!--Index--> <!--Index-->


- [Vize Notuları Gİ ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Vize%20Notular%C4%B1%20G%C4%B0%20~%20YEmreAk.pdf) - [Vize Notu Gİ ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Vize%20Notu%20G%C4%B0%20~%20YEmreAk.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->
@@ -0,0 +1,11 @@
# 2018 Formları

<!--Index-->

- [BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf)
- [BPG_KonuKabulListesi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/BPG_KonuKabulListesi.pdf)
- [DUYURU](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/DUYURU.pdf)
- [OzgurCanTurna_Konu Basliklari](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/OzgurCanTurna_Konu%20Basliklari.pdf)
- [ProjeGelistirmeRaporOrnegi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/ProjeGelistirmeRaporOrnegi.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,14 @@
# 2018 Slaytları

<!--Index-->

- [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG1-%20Giris.pdf)
- [BPG2- Proje_Yasam_Dongusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG2-%20Proje_Yasam_Dongusu.pdf)
- [BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG3-%20Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf)
- [BPG4- Proje_Gelistirme_YONETIM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG4-%20Proje_Gelistirme_YONETIM.pdf)
- [BPG5- Proje_Gelistirme_ProjeEkibi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG5-%20Proje_Gelistirme_ProjeEkibi.pdf)
- [BPG6- Proje_Gelistirme_Planlama ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG6-%20Proje_Gelistirme_Planlama%20.pdf)
- [BPG7- Proje_Gelistirme_PlanKalitesi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG7-%20Proje_Gelistirme_PlanKalitesi.pdf)
- [BPG8_Tahmin_Yontemleri](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG8_Tahmin_Yontemleri.pdf)

<!--Index-->

This file was deleted.

@@ -0,0 +1,9 @@
# Ders Sunumlari

<!--Index-->

- [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Sunumlari/BPG1-%20Giris.pdf)
- [BPG2- Proje_Yasam_Dongusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Sunumlari/BPG2-%20Proje_Yasam_Dongusu.pdf)
- [BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Sunumlari/BPG3-%20Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf)

<!--Index-->
@@ -1,5 +1,11 @@
---
descriotion: Derstte kullanılan slaytları barındırır.
---

# Ders İçeriği # Ders İçeriği


## 2018 Slayt İçeriği

<!--Index--> <!--Index-->


- [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/BPG1-%20Giris.pdf) - [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/BPG1-%20Giris.pdf)
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,10 @@
# Formlar

<!--Index-->

- [BitirmeProjesiTezKitapcigi_TaslakOrnegi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/BitirmeProjesiTezKitapcigi_TaslakOrnegi.doc)
- [BitirmeProjesi_GorusmeTutanagi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/BitirmeProjesi_GorusmeTutanagi.docx)
- [ProjeTeklifFormu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/ProjeTeklifFormu.doc)
- [Tez_Kapak_Ornegi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/Tez_Kapak_Ornegi.doc)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,8 @@
# Ödevler Hakkında

<!--Index-->

- [BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/%C3%96devler%20Hakk%C4%B1nda/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf)
- [OdevTeslimTakvimi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/%C3%96devler%20Hakk%C4%B1nda/OdevTeslimTakvimi.pdf)

<!--Index-->
@@ -1,7 +1,9 @@
# Öğrenci Notları # Öğrenci Notları


<!--Index--> <!--Index-->


- [Bilişim Proje Geliştirme 2.hafta ~YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%202.hafta%20~YEmreAk.pdf) - [Bilişim Proje Geliştirme 2.hafta ~YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%202.hafta%20~YEmreAk.pdf)
- [Örnek Proje Planı](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/%C3%96rnek%20Proje%20Plan%C4%B1.pdf)
- [Örnek Proje Teklif Formu](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/%C3%96rnek%20Proje%20Teklif%20Formu.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->
@@ -0,0 +1,8 @@
# Öğrenci Notları

<!--Index-->

- [Mobil 3. Hafta ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Mobil%203.%20Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Mobil 4. Hafta ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Mobil%204.%20Hafta%20~%20YEmreAk.pdf)

<!--Index-->
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -9,6 +9,55 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🚀 Yenilikler ### 🚀 Yenilikler


* 💖 Katkıda Bulunma Rehberi eklendi. [Yunus Emre]

* 📱 Öğrenci notları eklendi. [Yunus Emre]

* 📄 Örnek proje planı ve teklif formu eklendi. [Yunus Emre]

* ➕ Bitirme Projesi Form Örneği eklendi. [Yunus Emre]

### 🌌 Değişikler

* Update SUMMARY.md. [Yunus Emre]

* ✨ Linkler direkt değil, önizlemeli indirilmeye alındı. [Yunus Emre]

* Revert "🚀 Artık dosyalara direkt olarak erişim var" [Yunus Emre]

This reverts commit 53c5d8f4bc8139bde7ac9a1f25d2087e99582959.

* Revert "GitBook: [master] 490 pages and 370 assets modified" [Yunus Emre]

This reverts commit 6a3051d1c02832579144fbead3bf6283f351091b.

### 🗽 Düzeltmeler

* ✨ Dosya isimleri düzeltildi. [Yunus Emre]

* 🐞✨ Sorunlar giderildi, güzelleştirildi. [Yunus Emre]

- Linkler artık github'ı açmak yerine direk olarak çalışıyor
- Sorunlu linkler giderildi
- İçeriklerde ufak düzenleme yapıldı

### 📡 Diğerler

* ✨ [Yunus Emre]

* 🐞 [Yunus Emre]

* 💫 [Yunus Emre]

* GitBook: [master] 490 pages and 370 assets modified. [Yunus Emre]


## 2.0 (2019-10-10)

### 🚀 Yenilikler

* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu eklendi. [Yunus Emre]

* 📗 Ders Programları eklendi. [Yunus Emre] * 📗 Ders Programları eklendi. [Yunus Emre]


* Bilişim proje geliştirme ödev teslim takvimi eklendi. [Yunus Emre] * Bilişim proje geliştirme ödev teslim takvimi eklendi. [Yunus Emre]
@@ -19,6 +68,36 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* 🚀 Artık dosyalara direkt olarak erişim var. [Yunus Emre]

- 🐞 GitHub'a yönlendirme sorunu giderildi
- ✨ Güzelleştirme yapıldı

* Revert "🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀" [Yunus Emre]

This reverts commit 025bd081bf2f1fef314055bc394d62f20281de8e.

* Revert "🐞 Dosyaların gözükmeme sorunu giderildi" [Yunus Emre]

This reverts commit 3c807d4e2022e803d09bb55b6fa61c52c4a19605.

* 🚀 Artık dosyalar GitHub'tan bağımsız 🚀 [Yunus Emre]

- Dosyaların GitHub'a yönlendirmesi engellendi
- WebSitesi üzerinden direkt olarak indirilebilmekte

* Update README.md. [Yunus Emre]

* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma videosu yenilendi. [Yunus Emre]

* Revert "Update PULL_REQUEST_TEMPLATE.md" [Yunus Emre]

This reverts commit 94b372670cf2fb21f15afeeded148b531765dcd0.

* Update PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. [Yunus Emre]

* Bilişim proje geliştirme içerikleri yenilendi. [Yunus Emre]

* Update README.md. [Yunus Emre] * Update README.md. [Yunus Emre]


* Update 3 - Akademik Kadro.md. [Yunus Emre] * Update 3 - Akademik Kadro.md. [Yunus Emre]
@@ -35,6 +114,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 🗽 Düzeltmeler ### 🗽 Düzeltmeler


* 🐞 Dosyaların gözükmeme sorunu giderildi. [Yunus Emre]

* 🔗🐞 Akademik Kadro link sorunları giderildi. [Yunus Emre] * 🔗🐞 Akademik Kadro link sorunları giderildi. [Yunus Emre]


* Önemsiz düzeltme. [Yunus Emre] * Önemsiz düzeltme. [Yunus Emre]
@@ -45,6 +126,8 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


### 📡 Diğerler ### 📡 Diğerler


* 🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma. [Yunus Emre]

* ✨ Yapıda güzelleştirme ve süsleme yapıldı. [Yunus Emre] * ✨ Yapıda güzelleştirme ve süsleme yapıldı. [Yunus Emre]


* ✨ Yapıda güzelleştirme ve süsleme yapılda. [Yunus Emre] * ✨ Yapıda güzelleştirme ve süsleme yapılda. [Yunus Emre]
@@ -0,0 +1,102 @@
---
description: Projeye katkı sağlamak isteyenler için bilgilendirme
---

# 💖 Katkıda Bulunma Rehberi

<!-- TODO: Forkları güncelleme alanı eklenecek -->

## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme

Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığız.

- Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- **Yapıcı** eleştirileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **🏹 Edit on Github** alanından fikirlerinizi belirtebilirsiniz

> 📌 **Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/1-programlama-notlari/0-genel-notlar/2-markdown)'a) uygun şekilde katkıda bulunursanız hoş olur 😊**
## 🏃‍ Online Ortamda Projeye Hızlıca Katkıda Bulunma

<div align="center">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8IZQZrFpVMI"><img src="https://img.youtube.com/vi/8IZQZrFpVMI/0.jpg" alt="🏫 Istanbul University CE İÜ CE~ YEmreAk Katkıda Bulunma"></a>
</div>

## 👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

```txt
- Dönem
- Dersin Adı
- Öğrenci Notları
- Ders Notları
- Lab Notları
- Diğer notları
- ...
- ...
- ...
...
```

## 📙 Ders Notları Ekleme

Dosya uzantısı `.pdf` olacak şekilde adlandırma kuralı `<tip> <ders_kodu> ~ <sahibi>` şeklindedir.

| Kural | Açıklama |
| --------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Tip | `Vize`, `Final`, `Quic`, tüm notlar için `Tam` vs |
| Ders Kodu | Dersinin adının baş harfleri (`NYP` Nesneye yönelik programlama) |
| Sahibi | Hocanın verdiği notsa boş bırakın, aksi halde isminiz ✨ |

> Örn: `Final Notu BM ~ YEmreAk.pdf`, `Vize Notu Gİ ~ YEmreAk.pdf`, `Tam Calculus ~ Asma Mirkhan.pdf`

## 📑 İçerik Yazma Formatı

Başlık ile alakalı bir emoji koyman verimlilik adına çok etkilidir.

- Windows üzerinde, <kbd>❖ Win</kbd> <kbd>Ş</kbd> ile emoji klavyesini açabilirsin
- Linux için [😎 Emoji Selector](https://extensions.gnome.org/extension/1162/emoji-selector/) eklentisini kullanabilirsin

```md
## 🌟 Başlık

Giriş cümlesi veya alakalı cümle.

- Alaklı maddesel bilgiler
- Bilgi 2

> Varsa ek yorum
<!-- Tablo oluşturman gerekiyorsa -->
| Tablo | Tablo1 |
| ------------ | --------------------------- |
| `<değişken>` | Tablosal yapı ile örnekleme |

- `<değişken>` Tablo değişkenlerini açıklama
- Örn: `kod` örneklendirme


<!-- Tek bağlantı varsa -->
> [Kaynak ismi](https://yemreak.com)
<!-- Birden fazla bağlantı varsa -->
> Ek bağlantılar:
>
> - [Link](https://yemreak.com)
> - [Link](https://yemreak.com)
> - [Link](https://yemreak.com)
```

## ✍ Çalışma Notları

Markdown hakkında detaylı açıklamalara [📑 Markdown](https://wiki.yemreak.com/1-programlama-notlari/0-genel-notlar/2-markdown) bağlantısından erişebilirsin

- Her şey **dinamik** olmalı
- Önemli notlar ve başlıklar **bold**
- Butonlar ve tıklanabilir öğeler <kbd>button</kbd> `<kbd>button</kbd>`
- Terimler _italik_ `_italik_`
- Önce normal yaz, sonrasında <kbd>✲ Ctrl</kbd> + <kbd>H</kbd> ile metinleri italik hale dönüştür
- Kalıplar ve sabit ifadeler \` arasına yazılmalı
- Kodlar ``` arasına yazılmalı
- Matematikler (latex) $latex$ `$$latex$$ (gitbook) veya $latex$ (github) `

This file was deleted.

Binary file not shown.

0 comments on commit a5aacad

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.