Skip to content
Permalink
Browse files

📃 BH vizesi hakkında bilgi eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 2, 2019
1 parent 556ff8c commit bbef2432ab13e8684a06eb24de3001588034dc86
@@ -1,3 +1,3 @@
# Bilişim Hukuku # 🔱 Bilişim Hukuku
@@ -0,0 +1,14 @@
# 📃 Sınav Soruları

<!--Index-->

<!--Index-->

## 📅 2019 Vize Hakkında

- Test yapacakmış
- Düşük alma ihtimalimzie karşı şıkları açıklamamızı isteyebilirmiş
- Çok fazla soru olmazmış
- Slaytları okursanız yeter büyük ihtimalle

> 📣 3.Sınıf Grubu'ndan alıntıdır.
@@ -142,10 +142,11 @@
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20%28BOT%29%20Lab/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20%28BOT%29%20Lab/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20%28BOT%29%20Lab/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20%28BOT%29%20Lab/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20%28BOT%29%20Lab/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Organizasyonu%20ve%20Tasar%C4%B1m%C4%B1%20%28BOT%29%20Lab/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Bilişim Hukuku](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/README.md) - [🔱 Bilişim Hukuku](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md) - [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md)
- [Vize](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/README.md) - [Vize](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Hukuku/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [🏧 Data Communication](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Data%20Communication/README.md) - [🏧 Data Communication](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Data%20Communication/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Data%20Communication/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Data%20Communication/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Data%20Communication/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Data%20Communication/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)

0 comments on commit bbef243

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.