Skip to content
Permalink
Browse files

🚀 Emojilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent dc3b92f commit d4175833f8e006cbf5917ece4082640c5204107f
@@ -1,4 +1,4 @@
# Genel Notlar # 📜 Genel Notlar


## Workshop Notları ## Workshop Notları


@@ -1,4 +1,4 @@
# Genel Notlar # 📜 Genel Notlar


## Ders Bilgileri ## Ders Bilgileri


@@ -1,13 +1,13 @@
# Lab Notları # 👩‍🔬 Lab Notları


## Lab Bilgileri ## 👩‍🔬 Lab Bilgileri


Lab dersinde **LTspice** uygulaması kullanılmaktadır. Lab dersinde **LTspice** uygulaması kullanılmaktadır.


- Resmi sitesi için [buraya][LTspice Website] bakabilir - Resmi sitesi için [buraya][LTspice Website] bakabilir
- [Windows][LTspice Windows] ve [MAC][LTspice MAC] için linklerden indirme yapabilirsin. - [Windows][LTspice Windows] ve [MAC][LTspice MAC] için linklerden indirme yapabilirsin.


### Lab-1 Notları ### 👩‍🔬 Lab-1 Notları


![devre](../../res/devre.png) ![devre](../../res/devre.png)


@@ -49,7 +49,7 @@ A, B, C arasındaki gerilim:


![trans_a_b_volt](../../res/trans_a_b_vold.png) ![trans_a_b_volt](../../res/trans_a_b_vold.png)


### Lab-2 Notları ### 👩‍🔬 Lab-2 Notları


>⚠ Aşağıdaki resimler labda yapılanlarla alakalıdır, ödevin kendisi değildir. >⚠ Aşağıdaki resimler labda yapılanlarla alakalıdır, ödevin kendisi değildir.
@@ -1,4 +1,4 @@
# Kitaplar # 📘 Kitaplar


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -1,4 +1,4 @@
# Lab # 👩‍🔬 Lab


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -1,4 +1,4 @@
# Ders Slaytları # 📹 Ders Sunumları


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -1,4 +1,4 @@
# Türkçe Kaynakar # 📖 Türkçe Kaynaklar


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -1,4 +1,4 @@
# Lab Notları # 👩‍🔬 Lab Notları


<!--Index--> <!--Index-->


@@ -46,7 +46,7 @@
- [🔰 Introduction to Programming](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/README.md) - [🔰 Introduction to Programming](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Genel Notlar](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/Genel%20Notlar.md) - [📜 Genel Notlar](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Introduction%20to%20Programming/Genel%20Notlar.md)
- [🔢 Linear Algebra](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Linear%20Algebra/README.md) - [🔢 Linear Algebra](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Linear%20Algebra/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Linear%20Algebra/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Linear%20Algebra/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Linear%20Algebra/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./1.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Linear%20Algebra/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
@@ -57,8 +57,8 @@
- [📚 Ders İçeriği](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📅 Final](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md) - [📅 Final](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md)
- [📅 Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/README.md) - [📅 Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/README.md)
- [Genel Notlar](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Genel%20Notlar.md) - [📜 Genel Notlar](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Genel%20Notlar.md)
- [Lab Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Lab%20Notlar%C4%B1.md) - [👩‍🔬 Lab Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Devreler%20ve%20Sistemler/Lab%20Notlar%C4%B1.md)
- [➰ Differantial Equations](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Differantial%20Equations/README.md) - [➰ Differantial Equations](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Differantial%20Equations/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Differantial%20Equations/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Differantial%20Equations/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Differantial%20Equations/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Differantial%20Equations/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
@@ -72,7 +72,7 @@
- [👨‍💻 Nesneye Yönelik Programlama](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/README.md) - [👨‍💻 Nesneye Yönelik Programlama](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📅 Final](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md) - [📅 Final](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md)
- [Kitaplar](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Kitaplar/README.md) - [📘 Kitaplar](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Kitaplar/README.md)
- [📅 Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/README.md) - [📅 Vize](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Nesneye%20Y%C3%B6nelik%20Programlama/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
@@ -85,7 +85,7 @@
- [💾 Veri Yapıları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/README.md) - [💾 Veri Yapıları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📂 Kaynaklar](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Kaynaklar/README.md) - [📂 Kaynaklar](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Kaynaklar/README.md)
- [Lab](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Lab/README.md) - [👩‍🔬 Lab](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Lab/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Veri%20Yap%C4%B1lar%C4%B1/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [📚 2. Sınıf 2. Dönem Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📚 2. Sınıf 2. Dönem Notları](./2.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)
@@ -154,8 +154,8 @@
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/M%C3%BChendislik%20Ekonomisi/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/M%C3%BChendislik%20Ekonomisi/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [💻 Operating Systems](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/README.md) - [💻 Operating Systems](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [Ders Slaytları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Slaytlar%C4%B1/README.md) - [📹 Ders Sunumları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Slaytlar%C4%B1/README.md)
- [Türkçe Kaynakar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/T%C3%BCrk%C3%A7e%20Kaynakar/README.md) - [📖 Türkçe Kaynaklar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/T%C3%BCrk%C3%A7e%20Kaynakar/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [📶 Signal Processing](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/README.md) - [📶 Signal Processing](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/README.md)
@@ -214,7 +214,7 @@
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [📅 Final Kısmı](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final%20K%C4%B1sm%C4%B1/README.md) - [📅 Final Kısmı](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final%20K%C4%B1sm%C4%B1/README.md)
- [📅 Vize Kısmı](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize%20K%C4%B1sm%C4%B1/README.md) - [📅 Vize Kısmı](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize%20K%C4%B1sm%C4%B1/README.md)
- [Lab Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize%20K%C4%B1sm%C4%B1/Lab%20Notlar%C4%B1/README.md) - [👩‍🔬 Lab Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize%20K%C4%B1sm%C4%B1/Lab%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Slaytların Türkçesi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize%20K%C4%B1sm%C4%B1/Slaytlar%C4%B1n%20T%C3%BCrk%C3%A7esi/README.md) - [Slaytların Türkçesi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize%20K%C4%B1sm%C4%B1/Slaytlar%C4%B1n%20T%C3%BCrk%C3%A7esi/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md) - [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Software%20Engineering/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)

0 comments on commit d417583

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.