Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversit…

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 22, 2019
2 parents 6a55776 + 7895e48 commit e62285c51522af92a61884bb43d567e88f16df2d
@@ -1,14 +1,23 @@
# Algorithm Analysis # Algorithm Analysis


## Sunum Bilgileri
- Etki: %25
- Bir algoritma veya problem seçilecek ve aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde sunum şeklinde anlatılacak:
- Algoritmanın tanıtımı, kullanım alanları ve çalışma mantığı.
- Algoritmanın avantajları ve dezavantajları.
- Algoritmanın farklı _input_'lara karşı nasıl davrandığı.
- Algoritmanın kodu.
- Sunum içerisinde farklı _input_'lara karşı kodun çıktısının kontrol edilmesi istenebilir.
- Algoritmanın karmaşıklık analizi.

## Vize Bilgileri ## Vize Bilgileri

- Öğrenci sunumlarından sorumlu değiliz.
- Big O konusuna kadar sorumluyuz. - _Transform and Conquer_ konusuna kadar sorumluyuz.
- Sınavda türkçe yazılabilmekte - Sorularla ilgili:
- İngilizce yazmak tabiki daha iyi not kazandırır :) - Basit bir _Big O_ sorusu olabilir.
- (Alıntı) Ek notlar: - _Transform and Conquer_ ile ilgili yorum sorusu olabilir (örn: bir problem verip bu problemde neden _Transform and Conquer_'e ihtiyaç duyulur - yada duyulmaz - tarzında).
- Soruda sadece worst case derse sözel cevap istediğini, worst case analizi derse işlemli çözüm istediğini söyledi. - Grfikli bir soru olabilir (Analiz grafiği verilip onunla ilgili sorular).
- Big omegadan sormayacağını sadece big-o’dan sorumlu olduğumuzu - söyledi - Bir problem verip _Transform and Conquer_ mantığıyla ve _Transform and Conquer_ mantığıyla olmadan çözme sorusu olabilir.
- Search ve sort algoritmalarina bakmamiz gerekiyormus


## Final Bilgileri ## Final Bilgileri


@@ -3,5 +3,6 @@
<!--Index--> <!--Index-->


- [Notlar DC](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Notlar%20DC.pdf) - [Notlar DC](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Notlar%20DC.pdf)
- [2019 Vize Notu DC ~ Safiye Kako](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/2019%20Vize%20Notu%20DC%20~%20Safiye%20Kako.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->
Binary file not shown.

0 comments on commit e62285c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.