Skip to content
Permalink
Browse files

İçerikler sıralandı

  • Loading branch information
yedhrab committed Oct 3, 2019
1 parent ad5ffcd commit effe8c6930f5029c6e7584b548f29bfbc6d70653
@@ -0,0 +1,14 @@
# Vize

<!--Index-->

- [2019_yıliçi_hazırlık](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/2019_y%C4%B1li%C3%A7i_haz%C4%B1rl%C4%B1k.pdf)
- [Bolum_1_Bilg.Mim_Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Bolum_1_Bilg.Mim_Giris.pdf)
- [Bolum_2_KomutSetiMimarisi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Bolum_2_KomutSetiMimarisi.pdf)
- [Bolum_3_MIPS](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Bolum_3_MIPS.pdf)
- [Bolum_4_SingleCycleProcessor](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Bolum_4_SingleCycleProcessor.pdf)
- [Bolum_5_MultiCycleProcessor](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Bolum_5_MultiCycleProcessor.pdf)
- [Bolum_6_Pipeline](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Bolum_6_Pipeline.pdf)
- [Uygulama_A](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Vize/Uygulama_A.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,12 @@
# Final

<!--Index-->

- [2019_Mimari_final_hazırlık](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/2019_Mimari_final_haz%C4%B1rl%C4%B1k.pdf)
- [2019_MİMARİ_FİNAL_hazırlık_ÇÖZÜMLERİ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/2019_M%C4%B0MAR%C4%B0_F%C4%B0NAL_haz%C4%B1rl%C4%B1k_%C3%87%C3%96Z%C3%9CMLER%C4%B0.pdf)
- [Bolum_10_Multiprocessor_Architecture](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Bolum_10_Multiprocessor_Architecture.pdf)
- [Bolum_7_MemoryOrganization](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Bolum_7_MemoryOrganization.pdf)
- [Bolum_8_IO_Organization](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Bolum_8_IO_Organization.pdf)
- [Bolum_9_ComputerArithmetic [Uyumluluk Modu] [Onarılmış]](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/Bolum_9_ComputerArithmetic%20%5BUyumluluk%20Modu%5D%20%5BOnar%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%5D.pdf)

<!--Index-->
@@ -1,85 +1,7 @@
# 2019 Proje Ödevi # 2019 Proje Ödevi


## 🗽 Açıklama

Proje ödevinin PDF'ine [buradan][Proje Ödevi] ulaşabilirsin.

- Proje için hazırladığımız [PDF](../../res/16BitMipsVHDL.pdf)'e ve [repository][16bit Mips VHDL - Repo]'e yazılara tıklayarak erişebilirsin
- Grup sayısı 5 kişiliktir
- Son teslim tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi
- Proje'yi yapabilmek için **XILINX ISE Design Studio kurulumu** yapmanız gerekmekte

## XILINX ISE Design Studio

- Resmi sitesinde indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio] tıklayabilirsin
- Username: `yemreak`
- Password: `yemreak.com1`
- **XILINX ISE Design Studio**'yu direkt olarak [buradan][XILINX ISE Design Studio - Direct] indirebilirsin.
- **Drive** üzerinden indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio - Drive] bakabilirsin.
- `VirtualBox host only adaptor disappeared (Interface (‘VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter’) is not a Host-Only Adapter interface (VERR_INTERNAL_ERROR) SOLVED` hatası için [buraya][Hata Çözümü 1] bakabilirsin.

## XILINX Kullanımı

Hocanın hazırlamış olduğu videolar:

- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #1](https://www.youtube.com/watch?v=-SZuTT3xa18)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #2](https://www.youtube.com/watch?v=H7jihUQz-Io)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #3](https://www.youtube.com/watch?v=Sw5ktjHl1zc)

> Alttaki bilgilerde yapılacak işlermler özetlenmiştir.
### Proje Oluşturma

- `New Project`
- Top-level source type: `HDL`
- `XST`, `ISIM`, Preffered Language: `VHDL`

### Proje İşlemleri

- `New Source` > `VHDL_module`
- Modülü boş bırakın devam edin.

### Simüle Etme

- Similasyon oluşturmak için [buraya][XILINX ISE - Simulation] bakabilirsin.
- `Start with a semantic of the top-level block`
- Simülasyona veri girişi için [buraya][ISIM Simulator] bakabailirsin.
- `restart` Yeniden başlatma
- `put <pbje_ismi> <değer>` Veri atama
- Örn: `put tt_g1 0`
- `run all` Hepsini çalıştırma

## Teslim Şekli

- Similasyon sonuçları raporlanacak ve pdf haline getirilecek
- Verilen *instruction*'ların hepsi gerçekleştirilecek
- Sonuçlar similatörde gösterilecek
- PDF ile `.vhd` uzantılı kaynak kodlarını sisteme yüklenecek
- Aksis - Döküman paylaşımı - Bilgisayar Mimarisi - Proje

## Faydalı Bağlantılar

- [16bit Mips VHDL]
- [MIPS-Processor-VHDL - Github]
- [PiJoules/MIPS-processor]

<!--Index--> <!--Index-->


- [Proje 2019 BM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2019%20Proje%20%C3%96devi/Proje%202019%20BM.pdf) - [Proje 2019 BM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2019%20Proje%20%C3%96devi/Proje%202019%20BM.pdf)


<!--Index--> <!--Index-->


[Proje Ödevi]: ../../res/2019_bilgisayar_mimarisi_proje.pdf
[XILINX ISE Design Studio]: https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html
[XILINX ISE Design Studio - Direct]: https://xilinx-ax-dl.entitlenow.com/dl/ul/2018/02/21/R209898474/Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip/70f417f0787735862bdf9e9e3107e2af/5CC73BF4?akdm=0&filename=Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip
[XILINX ISE Design Studio - Drive]: https://drive.google.com/open?id=1-4j-ZBZmA5axu2G3ebxcITROWsR2IUny
[XILINX ISE - Simulation]: https://youtu.be/H7jihUQz-Io?t=637
[ISIM Simulator]: https://youtu.be/Sw5ktjHl1zc?t=576
[Hata Çözümü 1]: https://darrenoneill.eu/?p=627

[16bit Mips VHDL]: https://www.fpga4student.com/2017/09/vhdl-code-for-mips-processor.html
[MIPS-Processor-VHDL - Github]: https://github.com/cm4233/MIPS-Processor-VHDL
[PiJoules/MIPS-processor]: https://github.com/PiJoules/MIPS-processor

[16bit Mips VHDL - Repo]: https://github.com/yedhrab/16BitMipsVHDL
@@ -0,0 +1,85 @@
# 2019 Proje Ödevi

## 🗽 Açıklama

Proje ödevinin PDF'ine [buradan][Proje Ödevi] ulaşabilirsin.

- Proje için hazırladığımız [PDF](../../res/16BitMipsVHDL.pdf)'e ve [repository][16bit Mips VHDL - Repo]'e yazılara tıklayarak erişebilirsin
- Grup sayısı 5 kişiliktir
- Son teslim tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi
- Proje'yi yapabilmek için **XILINX ISE Design Studio kurulumu** yapmanız gerekmekte

## XILINX ISE Design Studio

- Resmi sitesinde indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio] tıklayabilirsin
- Username: `yemreak`
- Password: `yemreak.com1`
- **XILINX ISE Design Studio**'yu direkt olarak [buradan][XILINX ISE Design Studio - Direct] indirebilirsin.
- **Drive** üzerinden indirmek için [buraya][XILINX ISE Design Studio - Drive] bakabilirsin.
- `VirtualBox host only adaptor disappeared (Interface (‘VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter’) is not a Host-Only Adapter interface (VERR_INTERNAL_ERROR) SOLVED` hatası için [buraya][Hata Çözümü 1] bakabilirsin.

## XILINX Kullanımı

Hocanın hazırlamış olduğu videolar:

- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #1](https://www.youtube.com/watch?v=-SZuTT3xa18)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #2](https://www.youtube.com/watch?v=H7jihUQz-Io)
- [XILINX ile VHDL PROGRAMLAMA! - Full Adder (Tam Toplayıcı) Tasarımı #3](https://www.youtube.com/watch?v=Sw5ktjHl1zc)

> Alttaki bilgilerde yapılacak işlermler özetlenmiştir.
### Proje Oluşturma

- `New Project`
- Top-level source type: `HDL`
- `XST`, `ISIM`, Preffered Language: `VHDL`

### Proje İşlemleri

- `New Source` > `VHDL_module`
- Modülü boş bırakın devam edin.

### Simüle Etme

- Similasyon oluşturmak için [buraya][XILINX ISE - Simulation] bakabilirsin.
- `Start with a semantic of the top-level block`
- Simülasyona veri girişi için [buraya][ISIM Simulator] bakabailirsin.
- `restart` Yeniden başlatma
- `put <pbje_ismi> <değer>` Veri atama
- Örn: `put tt_g1 0`
- `run all` Hepsini çalıştırma

## Teslim Şekli

- Similasyon sonuçları raporlanacak ve pdf haline getirilecek
- Verilen *instruction*'ların hepsi gerçekleştirilecek
- Sonuçlar similatörde gösterilecek
- PDF ile `.vhd` uzantılı kaynak kodlarını sisteme yüklenecek
- Aksis - Döküman paylaşımı - Bilgisayar Mimarisi - Proje

## Faydalı Bağlantılar

- [16bit Mips VHDL]
- [MIPS-Processor-VHDL - Github]
- [PiJoules/MIPS-processor]

<!--Index-->

- [Proje 2019 BM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2019%20Proje%20%C3%96devi/Proje%202019%20BM.pdf)

<!--Index-->


[Proje Ödevi]: ../../res/2019_bilgisayar_mimarisi_proje.pdf
[XILINX ISE Design Studio]: https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html
[XILINX ISE Design Studio - Direct]: https://xilinx-ax-dl.entitlenow.com/dl/ul/2018/02/21/R209898474/Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip/70f417f0787735862bdf9e9e3107e2af/5CC73BF4?akdm=0&filename=Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_0206_1.zip
[XILINX ISE Design Studio - Drive]: https://drive.google.com/open?id=1-4j-ZBZmA5axu2G3ebxcITROWsR2IUny
[XILINX ISE - Simulation]: https://youtu.be/H7jihUQz-Io?t=637
[ISIM Simulator]: https://youtu.be/Sw5ktjHl1zc?t=576
[Hata Çözümü 1]: https://darrenoneill.eu/?p=627

[16bit Mips VHDL]: https://www.fpga4student.com/2017/09/vhdl-code-for-mips-processor.html
[MIPS-Processor-VHDL - Github]: https://github.com/cm4233/MIPS-Processor-VHDL
[PiJoules/MIPS-processor]: https://github.com/PiJoules/MIPS-processor

[16bit Mips VHDL - Repo]: https://github.com/yedhrab/16BitMipsVHDL
@@ -0,0 +1,8 @@
# Öğrenci Notları

<!--Index-->

- [Final Notu BM ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Final%20Notu%20BM%20~%20YEmreAk.pdf)
- [Vize Notları BM ~ YEmreAk](./%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/Vize%20Notlar%C4%B1%20BM%20~%20YEmreAk.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,10 @@
# Sınav Soruları

<!--Index-->

- [Final 2018 BM](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Final%202018%20BM.pdf)
- [Orgün Vize BM](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/Org%C3%BCn%20Vize%20BM.pdf)
- [Çan 2018 BM](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/%C3%87an%202018%20BM.pdf)
- [İkili Vize BM](./S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/%C4%B0kili%20Vize%20BM.pdf)

<!--Index-->
@@ -7,6 +7,10 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin 📜 raporudur. Buradaki terimleri


## ✨ Güncel ## ✨ Güncel


### 🚀 Yenilikler

* 16BitMipsVHDL.pdf eklendi. [Yunus Emre]

### 🌌 Değişikler ### 🌌 Değişikler


* Bilgisayar Mimarisi notları yenilendi. [Yunus Emre] * Bilgisayar Mimarisi notları yenilendi. [Yunus Emre]
@@ -156,7 +156,12 @@
- [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Grafikleri/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Grafikleri/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Bilgisayar Mimarisi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/README.md) - [Bilgisayar Mimarisi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/README.md)
- [🗽 Açıklama](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md) - [🗽 Açıklama](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Vize](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/1%20-%20Vize.md)
- [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/2%20-%20Final.md)
- [2019 Proje Ödevi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/2019%20Proje%20%C3%96devi.md) - [2019 Proje Ödevi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/2019%20Proje%20%C3%96devi.md)
- [2019 Proje Ödevi](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/3%20-%202019%20Proje%20%C3%96devi.md)
- [Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/4%20-%20%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
- [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/5%20-%20S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/Final.md) - [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/Final.md)
- [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Vize](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/Vize.md) - [Vize](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bilgisayar%20Mimarisi/Vize.md)

0 comments on commit effe8c6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.