Skip to content
Permalink
Browse files

4.sınıf 1.dönem dersleri için duyurular eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Sep 24, 2019
1 parent 0c12fe5 commit f4063d65d9557b55a441b421be22b6728bf3e4d2
@@ -0,0 +1,5 @@
# 🗽 Açıklamalar

## 📢 Duyurular

- Ders saat **13:00**'ta başlamaktadır.
@@ -0,0 +1,10 @@
# 🗽 Açıklama

- Ders android tabanlı ilerlemektedir
- Android 4.0 sürümü temel alınacaktır

> Android notlarım için [buraya](https://android.yemreak.com) bakabilirsin
## 📢 Duyurular

- Ders **LAB** yerine **D521**'de işlenmektedir.
@@ -1,9 +1 @@
# 📱 Mobile Programming # 📱 Mobile Programming

## 🗽 Açıklama

- Ders android tabanlı ilerlemektedir
- Android 4.0 sürümü temel alınacaktır

> Android notlarım için [buraya](https://android.yemreak.com) bakabilirsin
@@ -13,6 +13,10 @@ description: Sitede neler olup bittiğinin raporudur.


* 🗽 İndekslemeler eklendi. [Yunus Emre] * 🗽 İndekslemeler eklendi. [Yunus Emre]


### 🌌 Değişikler

* 🔑 İnformasyon Güvenliği ve Kriptoloji başlığı değiştirildi. [Yunus Emre]

### 🗽 Düzeltmeler ### 🗽 Düzeltmeler


* 🐞 Ufak sorunlar giderildi. [Yunus Emre] * 🐞 Ufak sorunlar giderildi. [Yunus Emre]
@@ -190,6 +190,7 @@
- [Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%202.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/%C4%B0%C5%9F%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
- [📚 4. Sınıf 1. Dönem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📚 4. Sınıf 1. Dönem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [Bilişim Proje Geliştirme](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/README.md) - [Bilişim Proje Geliştirme](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/README.md)
- [🗽 Açıklamalar](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%20Formlar%20vs.md) - [Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%20Formlar%20vs.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [Bulanık Mantık](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/README.md) - [Bulanık Mantık](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/README.md)
@@ -202,6 +203,7 @@
- [Matlab](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/README.md) - [Matlab](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/README.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Matlab/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [📱 Mobile Programming](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/README.md) - [📱 Mobile Programming](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/README.md)
- [🗽 Açıklama](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/Harf%20Notu%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.md) - [Harf Notu Dağılımı](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/Harf%20Notu%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.md)
- [Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md) - [Sınav Soruları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Mobile%20Programming/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1.md)
- [Neural Networks](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/README.md) - [Neural Networks](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Neural%20Networks/README.md)

0 comments on commit f4063d6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.