Skip to content
Permalink
Browse files

Bilişim proje geliştirme içerikleri yenilendi

 • Loading branch information
yedhrab committed Oct 9, 2019
1 parent 826ea23 commit f9d9d1b2967d147a49a94f2fd4216b2aa6faaf28
Showing with 65 additions and 14 deletions.
 1. +11 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/2018 Formları.md
 2. +14 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/2018 Slaytları.md
 3. +0 −11 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs.md
 4. +9 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders Sunumlari.md
 5. +6 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği.md
 6. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG1- Giris.pdf
 7. BIN ...m Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG2- Proje_Yasam_Dongusu.pdf
 8. BIN ...arı/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf
 9. BIN ...ları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG4- Proje_Gelistirme_YONETIM.pdf
 10. BIN ...ı/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG5- Proje_Gelistirme_ProjeEkibi.pdf
 11. BIN ...rı/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG6- Proje_Gelistirme_Planlama .pdf
 12. BIN ...Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG7- Proje_Gelistirme_PlanKalitesi.pdf
 13. BIN ...önem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/{ → 2018 Slaytları}/BPG8_Tahmin_Yontemleri.pdf
 14. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ders Sunumlari/BPG1- Giris.pdf
 15. BIN ... Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ders Sunumlari/BPG2- Proje_Yasam_Dongusu.pdf
 16. BIN ... Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ders Sunumlari/BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf
 17. BIN ...ilişim Proje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/BPG_KonuKabulListesi.pdf
 18. BIN ... Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf
 19. BIN ... Geliştirme/{Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/DUYURU.pdf
 20. BIN ...oje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/OzgurCanTurna_Konu Basliklari.pdf
 21. BIN ... Proje Geliştirme Formlar vs → Ders İçeriği/Formlar/2018 Formları}/ProjeGelistirmeRaporOrnegi.pdf
 22. BIN ...Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/BitirmeProjesiTezKitapcigi_TaslakOrnegi.doc
 23. BIN .... Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/BitirmeProjesi_GorusmeTutanagi.docx
 24. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/ProjeTeklifFormu.doc
 25. BIN 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Formlar/Tez_Kapak_Ornegi.doc
 26. BIN ...tları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ödevler Hakkında/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf
 27. BIN ...nıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ders İçeriği/Ödevler Hakkında/OdevTeslimTakvimi.pdf
 28. +10 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Formlar.md
 29. +8 −0 4. Sınıf 1. Dönem Notları/Bilişim Proje Geliştirme/Ödevler Hakkında.md
 30. +2 −2 README.md
 31. +5 −1 SUMMARY.md
@@ -0,0 +1,11 @@
# 2018 Formları

<!--Index-->

- [BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf)
- [BPG_KonuKabulListesi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/BPG_KonuKabulListesi.pdf)
- [DUYURU](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/DUYURU.pdf)
- [OzgurCanTurna_Konu Basliklari](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/OzgurCanTurna_Konu%20Basliklari.pdf)
- [ProjeGelistirmeRaporOrnegi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/2018%20Formlar%C4%B1/ProjeGelistirmeRaporOrnegi.pdf)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,14 @@
# 2018 Slaytları

<!--Index-->

- [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG1-%20Giris.pdf)
- [BPG2- Proje_Yasam_Dongusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG2-%20Proje_Yasam_Dongusu.pdf)
- [BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG3-%20Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf)
- [BPG4- Proje_Gelistirme_YONETIM](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG4-%20Proje_Gelistirme_YONETIM.pdf)
- [BPG5- Proje_Gelistirme_ProjeEkibi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG5-%20Proje_Gelistirme_ProjeEkibi.pdf)
- [BPG6- Proje_Gelistirme_Planlama ](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG6-%20Proje_Gelistirme_Planlama%20.pdf)
- [BPG7- Proje_Gelistirme_PlanKalitesi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG7-%20Proje_Gelistirme_PlanKalitesi.pdf)
- [BPG8_Tahmin_Yontemleri](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/2018%20Slaytlar%C4%B1/BPG8_Tahmin_Yontemleri.pdf)

<!--Index-->

This file was deleted.

@@ -0,0 +1,9 @@
# Ders Sunumlari

<!--Index-->

- [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Sunumlari/BPG1-%20Giris.pdf)
- [BPG2- Proje_Yasam_Dongusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Sunumlari/BPG2-%20Proje_Yasam_Dongusu.pdf)
- [BPG3- Yazilim_Gelistirme_Sureci](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Sunumlari/BPG3-%20Yazilim_Gelistirme_Sureci.pdf)

<!--Index-->
@@ -1,5 +1,11 @@
---
descriotion: Derstte kullanılan slaytları barındırır.
---

# Ders İçeriği # Ders İçeriği


## 2018 Slayt İçeriği

<!--Index--> <!--Index-->


- [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/BPG1-%20Giris.pdf) - [BPG1- Giris](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/BPG1-%20Giris.pdf)
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,10 @@
# Formlar

<!--Index-->

- [BitirmeProjesiTezKitapcigi_TaslakOrnegi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/BitirmeProjesiTezKitapcigi_TaslakOrnegi.doc)
- [BitirmeProjesi_GorusmeTutanagi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/BitirmeProjesi_GorusmeTutanagi.docx)
- [ProjeTeklifFormu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/ProjeTeklifFormu.doc)
- [Tez_Kapak_Ornegi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Formlar/Tez_Kapak_Ornegi.doc)

<!--Index-->
@@ -0,0 +1,8 @@
# Ödevler Hakkında

<!--Index-->

- [BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/%C3%96devler%20Hakk%C4%B1nda/BilisimProjeGelistirmeOdevKonusu.pdf)
- [OdevTeslimTakvimi](./Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/%C3%96devler%20Hakk%C4%B1nda/OdevTeslimTakvimi.pdf)

<!--Index-->
@@ -36,8 +36,8 @@ En son gelen güncellemeleri [👀 Neler Değişti](./CHANGELOG.md) veya [✨ Co
Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım. Verimli olabilecek yapı tekliflerine ve **yapıcı** eleştirilere açığım.


- Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin - Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa [🦋 Issue](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/issues) açabilirsin
- **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](%F0%9F%93%99%20Ders%20Se%C3%A7imi.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz - **Yapıcı** eleştiricileriniz veya fikirleriniz varsa sağ üst köşedeki **[👉 Edit on Github](https://github.com/yedhrab/IstanbulUniversity-CE/blob/master/README.md)** alanından fikirlerinizi belitebilirsiniz
- Formata (`markdown`'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊 - Formata ([markdown](https://wiki.yemreak.com/programlama-notlari/markdown)'a) uygun şekilde öneride bulunursanız hoş olur 😊


## 💖 Destek ve İletişim ## 💖 Destek ve İletişim


@@ -195,8 +195,12 @@
- [📚 4. Sınıf 1. Dönem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📚 4. Sınıf 1. Dönem Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [💡 Bilişim Proje Geliştirme](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/README.md) - [💡 Bilişim Proje Geliştirme](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/README.md)
- [🗽 Açıklamalar](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md) - [🗽 Açıklamalar](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/0%20-%20A%C3%A7%C4%B1klama.md)
- [Bilişim Proje Geliştirme Formlar vs](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme%20Formlar%20vs.md) - [2018 Formları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/2018%20Formlar%C4%B1.md)
- [2018 Slaytları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/2018%20Slaytlar%C4%B1.md)
- [Ders Sunumlari](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20Sunumlari.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)
- [Formlar](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/Formlar.md)
- [Ödevler Hakkında](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/%C3%96devler%20Hakk%C4%B1nda.md)
- [Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md) - [Öğrenci Notları](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bili%C5%9Fim%20Proje%20Geli%C5%9Ftirme/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1.md)
- [🗯 Bulanık Mantık](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/README.md) - [🗯 Bulanık Mantık](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/README.md)
- [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md) - [Ders İçeriği](./4.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Bulan%C4%B1k%20Mant%C4%B1k/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi.md)

0 comments on commit f9d9d1b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.