Skip to content
Permalink
Browse files

Bütünleme soruları eklendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Feb 5, 2020
1 parent 9dbc6fa commit fa0eab67a23cbd5ea700ad3cd7d770f64629419a
@@ -31,7 +31,7 @@ description: İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlar
## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme ## 💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme


[![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io/#https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE8) [![Open in Gitpod](https://gitpod.io/button/open-in-gitpod.svg)](https://gitpod.io/#https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE)


- [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye **katkıda** bulunabilirsin - [💖 Katkıda Bulunma Rehberi](CONTRIBUTING.md) alanından projeye **katkıda** bulunabilirsin
- **Ders notu istekleri** için [🦋 Issue](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/issues/new/choose) alanından dersin adını belirtebilirsin. - **Ders notu istekleri** için [🦋 Issue](https://github.com/YEmreAk/IstanbulUniversity-CE/issues/new/choose) alanından dersin adını belirtebilirsin.
Binary file not shown.
@@ -5,6 +5,15 @@ description: >-


# 📃 Sınav Soruları \| BM # 📃 Sınav Soruları \| BM


## 📅 Büt 2019

- Bir klimanın bir odayı ısıtamasını sağayacak bulanık bir sistem tasarlayınız
- İstanbulda bir A noktasından B noktasına gidiş planlanıyor. Fakat her şartta boğazdan değişik noktalarda karşıya geömek gerekiyor. Vy dyrym hangi tip bulanıklığa girer, neden?
- Ürün kodu, cinsi, stok miktarı, birim fiyatı verilen dosya alanları üzerinden "satış miktarı" ve "adet" alanlarına göre bulanık sorgulama yapılmak isteniyor. Kurulacak indeks yapısını ve sorgulama sürecini kısaca açıklayınız
- Elimizde 5000 TL'lik bit bütçemiz vardır. Üç firmadan çamaşır makinesi alımı için teklif alınmıştır. Bu tekliflerden AHP modeline göre nasıl bir seçim yapılabilir

> 🕐 Süre 75dk, 24/01/2020
## 📅 Vize 2019 Hakkında ## 📅 Vize 2019 Hakkında


- Küme işlemleri - Küme işlemleri
@@ -13,16 +22,18 @@ description: >-
- Veritabanı sorgulaması - Veritabanı sorgulaması
- (4 ya da 5 soru gelecek) - (4 ya da 5 soru gelecek)


## 📢 Sınavlar Hakkında

Arkadaşlar, benim aldığım notları okurken, ilgili slide'ı açıp, ilgili sayfasına şekillere bakmanız gerekiyor. Hoca slidedan işliyordu dersi, ben de slidelara bakarak çalışıp anlayacağımı düşünerek not almıştım. Yani slidelara bakmadan çalışırsanız pek bir anlam ifade etmeyebilir. 😊

> Alıntıdır.
## 📂 Dosyalar

<!--YPackage.YGitbookIntegration-tarafından-otomatik-oluşturulmuştur--> <!--YPackage.YGitbookIntegration-tarafından-otomatik-oluşturulmuştur-->


- [Bulanık.pdf](Bulan%C4%B1k.pdf) - [Bulanık.pdf](Bulan%C4%B1k.pdf)
- [Final Bulanık.pdf](Final%20Bulan%C4%B1k.pdf) - [Final Bulanık.pdf](Final%20Bulan%C4%B1k.pdf)
- [Vize Bulanık.pdf](Vize%20Bulan%C4%B1k.pdf) - [Vize Bulanık.pdf](Vize%20Bulan%C4%B1k.pdf)


<!--YPackage.YGitbookIntegration-tarafından-otomatik-oluşturulmuştur--> <!--YPackage.YGitbookIntegration-tarafından-otomatik-oluşturulmuştur-->

## 📢 Sınavlar Hakkında

Arkadaşlar, benim aldığım notları okurken, ilgili slide'ı açıp, ilgili sayfasına şekillere bakmanız gerekiyor. Hoca slidedan işliyordu dersi, ben de slidelara bakarak çalışıp anlayacağımı düşünerek not almıştım. Yani slidelara bakmadan çalışırsanız pek bir anlam ifade etmeyebilir. 😊

> Alıntıdır.

0 comments on commit fa0eab6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.