Skip to content
Permalink
Browse files

📃 OS çıkmış sorular yenilendi

  • Loading branch information
yedhrab committed Nov 4, 2019
1 parent f6255f3 commit fc6b800bfa89f1d801b913ca484fc33599f2cd92
@@ -1,6 +1,6 @@
# 📜 Sınav Bilgileri # 📃 Sınav Soruları


## Vize Bilgileri ## 📅 2019 Vize Sınavı


- 3 tane önemli register vardı onlar ve kısaca ne yaptıkları - 3 tane önemli register vardı onlar ve kısaca ne yaptıkları
- Pipe nedir - Pipe nedir
@@ -9,24 +9,24 @@
- Process in aldığı durumlar ve aralarındaki geçiş mantığı (started, ready, blocked) - Process in aldığı durumlar ve aralarındaki geçiş mantığı (started, ready, blocked)
- Monolithic system nedir özellikleri nelerdir - Monolithic system nedir özellikleri nelerdir


## Mazeret Bilgileri ## 📅 Mazeret Bilgileri


- Bus nedir çeşitleri nelerdir - Bus nedir çeşitleri nelerdir
- Monitör nedir simülasyonu varmış herhalde onu sordu aynı soruda - Monitör nedir simülasyonu varmış herhalde onu sordu aynı soruda
- Virtual machine nedir tüm yönleri ile açıklayınız - Virtual machine nedir tüm yönleri ile açıklayınız


## Final Bilgileri ## 📅 Final Bilgileri


- Ek ders notu için [buraya](http://web.karabuk.edu.tr/yasinortakci/dersnotlari.html) bakabilirsin. - Ek ders notu için [buraya](http://web.karabuk.edu.tr/yasinortakci/dersnotlari.html) bakabilirsin.


## Çıkmış Sorular ## 📅 Eski Çıkmış Sorular


- Thread'lerin processlere göre avantajları - Thread'lerin processlere göre avantajları
- Semafor nedir - Semafor nedir
- Virtual Machine nedir - Virtual Machine nedir
- TLB (Translation Lookside Buffers) (Kitap 3 chapter 202. çizerseniz daha anlaşılır olur, çizmeden anlatsanız da olur.) - TLB (Translation Lookside Buffers) (Kitap 3 chapter 202. çizerseniz daha anlaşılır olur, çizmeden anlatsanız da olur.)


## Örgün Büt 2018 ## 📅 Örgün Büt 2018


- virtual machine nedir , türleri , şeklini çiz açıkla. - virtual machine nedir , türleri , şeklini çiz açıkla.
- what are categories of scheduling algorithms ,explain how works priority algorithms - what are categories of scheduling algorithms ,explain how works priority algorithms
@@ -156,8 +156,8 @@
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [Ders Slaytları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Slaytlar%C4%B1/README.md) - [Ders Slaytları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Ders%20Slaytlar%C4%B1/README.md)
- [Türkçe Kaynakar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/T%C3%BCrk%C3%A7e%20Kaynakar/README.md) - [Türkçe Kaynakar](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/T%C3%BCrk%C3%A7e%20Kaynakar/README.md)
- [📃 Sınav Soruları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/S%C4%B1nav%20Sorular%C4%B1/README.md)
- [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md) - [📕 Öğrenci Notları](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/%C3%96%C4%9Frenci%20Notlar%C4%B1/README.md)
- [📜 Sınav Bilgileri](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Operating%20Systems/S%C4%B1nav%20Bilgileri.md)
- [Signal Processing](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/README.md) - [Signal Processing](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/README.md)
- [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md) - [📚 Ders İçeriği](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/README.md)
- [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md) - [Final](./3.%20S%C4%B1n%C4%B1f%201.%20D%C3%B6nem%20Notlar%C4%B1/Signal%20Processing/Ders%20%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi/Final/README.md)

0 comments on commit fc6b800

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.