Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
93 lines (63 sloc) 4.5 KB
description
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği tüm ders notlarını içerir.

🏫 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği

🙋‍♂️ Hoş Geldin

 • 🔍 Arama Buton'nu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
  • 👨‍🏫 Hocaların ve derslerin adları, ders konuları vs. aratabilirsin
   • 💎 Dersleri kısaltmaları ile arayabilirsin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap = Aİvİ)
   • ⭐ "calculus 1 ders", "c1 ders", "fizik 2 sınav", "f2 sınav" ...
  • 🏹 Sağ üst köşededir, tıklandığında yeni pencere ile tepki verecektir
 • 📂 Düzenlenmemiş eski ders notlar arşivi de ilgini çekebilir
 • 🏫 Okul Hakkında Bilgiler alanına göz atmayı unutma
 • 🤝 Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin.

💡 Domain adresindeki iuce metni Istanbul University - Computer Engineering anlamına gelmektedir.

👀 Değişiklikleri Görme

GitHub last commit Github commit activity

 • ⌚ Sayfanın en altında, en son ne zaman güncellendiği yazmaktadır
 • 📋 Sitedeki tüm değişiklik raporlanmaktadır
 • 🗑️ Kirlilk oluşturmaması adına alttaki linkler üzerinde derlenmektedir.

👁️ Eski değişikliklere buradan erişebilirsin

💡 İçerik Desteğinde Bulunma veya Fikir Belirtme

Open in Gitpod

👷‍ Sayfaların Tasarımı ve Notların Tutulma Yapısı

- 📚 Dönem
 - 🔰 Dersin Adı
  - 📚 Ders İçeriği
  - 📕 Öğrenci Notları
  - 📃 Sınav Soruları
  - 📁 Ek Kaynaklar
  - ...
 - ...
- ...
...

💭 Okul Hakkında Yorumum

 • 🗑️ Laboratuvarlarındaki bilgisayarlar çok eskidir (bir kaç yeni lab. açılmıştır Huewei desteğiyle, onlar buna dahil değildir)
 • 📉 Çoğu ders ezbere anlatılmaktadır, iyi işlenen dersler nadirdir. İyi anlatan hocalara Özgür Can Turna'yı örnek verebilirim. (⚠️ Bu örnek, diğer hepsinin kötü olduğu anlamına gelmez)
 • ⚠️ Yukarıdaki maddeyi okurken, diğer üniversitelerdeki eğitimden habersiz olduğumu bilmenizi isterim. (belki diğer okullar da aynıdır, bilemem)
 • 📋 Devam zorunluluğu pek yoktur, okula pek gitmek istemeyenler için ideal olabilir. (çalışma ihtiyacınız vs varsa)

~ YEmreAk

Bu yorum bu videonun altına da atılmıştır.

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

🤝 Katkı Sağlayanlar

Katkı sağlayan arkadaşlara (collaborator) çok teşekkürler (🏆🥇🥈🥉)

 • 🏆 Asmaa Mirkhan
 • 🥇 Eda Nur Var
 • 🥇 Büşra Alp
 • 🥈 Yunus Karakaya
 • 🥈 Furkan Özbek

📢 Burada adı olmayıp da yardımcı olan arkadaşlar vardır, iletişime geçmeleri halinde onları da eklemek isterim 😊

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The Apache 2.0 License ©️ Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.