Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
66 lines (36 sloc) 2.55 KB
description
Android programlama için notlarım

📱 YAndroid

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin.

{% hint style="success" %} Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var. {% endhint %}

📢 Duyuru

Buradaki içerikler Android'in resmi olarak yayınladığı kurslardan alınmıştır.

{% embed url="https://google-developer-training.github.io/android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/index.html" %}

Yeni İçerikler

{% page-ref page="temel-kavramlar/arkaplanda-calisma/multithreading.md" %}

{% page-ref page="temel-kavramlar/arkaplanda-calisma/asynctask-ve-asynctaskloader.md" %}

{% page-ref page="faydali-bilgiler/activity-oernekleri.md" %}

🧐 Değişikliklere Detaylı Bakın

Tam olarak hangi alanların değiştiğini merak ediyorsan, alttaki linkten GitHub üzerinden bakabilirsin.

{% embed url="https://github.com/YEmreAk/YAndroid/commits/master" %}

👀 Tüm İçerikler

{% hint style="warning" %} Yakında eklenecek. {% endhint %}

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

YEmreAk tüm içerikleri (her sütun bir web sitesidir)

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

You can’t perform that action at this time.