Skip to content
Veri bilimi çalışma notlarım 📊
Jupyter Notebook Roff Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
0 - Faydalı Kaynaklar
Cheat Sheets
Data Science Notebooks
Düzeltilmiş Notlar
Kişisel Notlar
WQU Data Science
res
.gitattributes
.gitignore
.ygitchangelog.rc
CHANGELOG.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE
README-dev.md
README.md
SUMMARY.md
integrate.sh

README.md

description
Veri bilimi notlarım 📚

📊 Veri Bilimi

🗽 Hoş Geldin

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton'nu kullanmayı asla asla ihmal etme
  • En son gelen güncellemeleri Commits alanından takip edebilirsin
  • Tavsiyelerin veya hata tespitlerin varsa 🦋 Issue açabilirsin
  • 🌊 Yeni bilgiler öğrenmemle birlikle güncellenecektir
  • Yani hep güncel kalacak denebilir 🚀
  • İyi okumalar 👻

🚀 Awesome etiketi ile adlandırılan, bir konu veya yazılım üzerine detaylı açıklamaların yapıldığı projelere bakmana fayda var

🗼 Açıklama

Tüm python 🐍 notlarım için YPython repository'isine bakabilirsin.

🚙 Diğer Özenle Hazırladığım Notlar

Veri yığılmasını 📚 engellemek için içeriği fazla olan 📈 bilgiler farklı repository'lere aktarıldı.

Sol alttaki alandan da bunlara erişebilirsin

🔗 Harici Bağlantılar

💖 Destek ve İletişim

The MIT License © Yunus Emre Ak

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

You can’t perform that action at this time.