Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
112 lines (55 sloc) 2.2 KB
description
Sitede neler olup bittiğinin raporudur.

Changelog

Güncel

🚀 Yenilikler

🌌 Değişikler

 • Update SUMMARY.md. [Yunus Emre]

 • Update Popüler Kullanımlar.md. [Yunus Emre]

 • Update .gitchangelog.rc. [Yunus Emre]

🗽 Düzeltmeler

 • 🧹 Gereksiz linkler kaldırıldı. [Yunus Emre]

 • 🧰 Veri Bilimi Başlangıç Kiti düzeltildi. [Yunus Emre]

 • 🐞 Link sorunları giderildi. [Yunus Emre]

 • Delete .gitchangelog.rc. [Yunus Emre]

 • Önemsiz düzeltme. [Yunus Emre]

📡 Diğerler

 • [Yunus Emre]

 • 🐞 [Yunus Emre]

 • 💫 [Yunus Emre]

 • Emojilendi. [Yunus Emre]

 • 🏗 Yapısal Değişiklik. [Yunus Emre]

1.0 (2019-09-11)

🚀 Yenilikler

 • DS Kursunun takvimi 📅 ve videoları 📺 eklendi. [Yunus Emre]

 • Geçici notlar oluşturuldu. [Yunus Emre]

 • Cheat sheets eklendi. [Yunus Emre]

 • İlerlemem eklendi 🎬 - dw miniproject'ten 3 soru kaldı - SQL'e ve İstatistiğe bakılmadı. [Yunus Emre]

 • Veriler üzerinde işlem yapma notları eklendi 📊 [Yunus Emre]

 • Video kursları eklendi 🎦 [Yunus Emre]

 • Tüm notebook'lar 🗒 eklendi. [Yunus Emre]

 • Egzersizler eklendi 🚀 [Yunus Emre]

 • Açıklamalar 📃 ve hızlı notlar 🏃‍♀️ eklendi. [Yunus Emre]

🌌 Değişikler

 • Giriş sayfası yenilendi. [Yunus Emre]

 • Update SUMMARY.md. [Yunus Emre]

 • 📖 YWiki'den notlar aktarıldı. [Yunus Emre]

 • 📖 YWiki'ye aktarıldı. [Yunus Emre]

 • Kurs takvimi yenilendi [Yunus Emre]

 • Yapı yenilemesi 🏗 [Yunus Emre]

 • Data Science 📊 notları aktarıldı. [Yunus Emre]

  Artık yeni Data Science 📊 notları burada derlenecek

🗽 Düzeltmeler

 • 👨‍🔧 İki başlık sorunu giderildi. [Yunus Emre]

📡 Diğerler

 • 👨‍🔧 Yapı onarıldı, güzelleştirildi. [Yunus Emre]

 • Güzelleştirme. [Yunus Emre]

 • 🔮 GitBoooook. [Yunus Emre]

 • Data Munging alanı bitirildi 🤕 [Yunus Emre]

 • DS_Pandas bitirildi ✔ [Yunus Emre]

 • Initial commit. [Yunus Emre]

You can’t perform that action at this time.