Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
134 lines (124 sloc) 6.93 KB
description
Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barındırır

📖 YEmoji Sözlüğü 👨‍🔬

🙋‍♂️ Emojilerle Tanışın

 • 👁‍🗨 👁️
 • 👃  👂
  
 • 👄
  

👮‍♂️ Emojlere Erişme

 • ⌨️ Win + Ş tuşu ile Windows için emoji klavyesini açabilirsin
  • 🐞 Windows emoji klavyesinde bazı emojiler sorunludur
  • 👁‍🗨 Emojiyi kullandığınızda farklı bir sembol geliyorsa, sorunludur
 • 🐧 Linux için Emoji Selector üzerinden emojileri kullanabilirsin

{% hint style="info" %} 🚀 En sorunsuz olanı Emojipedia sitesidir {% endhint %}

🎌 YEmoji Kullanımları 👨‍🔬

Emoji Anahtar Aslı Kullanım Alanı
💫 yıldız Baş dönmesi Döngü, senkronizasyon
🧱 duvar Tuğla Temel, yapı
yıldız yıldız Örnek
🌟 parıl parıldayan yıldız Çok önemli, aşırı bilgilendirici, aşırılık
🔸 karo küçük turuncu karo Bilgi, info
👨‍💻 kod erkek-teknoloji uzmanı Kodlama, programlama, geliştirici
🎇 havai fişek Güncel
🔡 küçük küçük harfler String, harf, alfabe
💠 karo içinde noktalı karo Metot, sınıf, fonksiyon
💎 elmas elmas Terimler, değişkenler, özel şeyler
📁 dosya dosya Dosya, dizin, klasör
🤯 patlama patlayan kafa Gelişmiş, üst seviye, yorucu
🔗 bağlantı bağlantı Bağlantı, link
🌃 gece yıldızlı gece Manzara, tasarım, görsel
🌆 manzara şehirde alacakaranlık Manzara, tasarım, görsel
🥴 sarhoş sarhoş Özensiz, karışık, rastgele
🔩 vida vida Gömülü sistem, sistem
💡 ampul ampul Açıklama, ipucu, uyarı, fikir, aydınlatma
🎶 müzik müzik notaları Ses, şarkı, müzik
🔉 ses ses açık Ses dosyaları, .waw
👨‍💼 yönetici erkek ofis çalışanı Yönetim, yönetici, manager
🧩 yapboz yapboz Parça, git, format
çadır çadır Genel, karışık
🌞 güneş güneş yüz Yardımcı basit araç, hayat kurtaran durum, fırsat
📶 sinyal sinyal gücü Haberleşme, sinyal, kablosuz
🔰 japonca japonca yeni başlayanlar simgesi Başlangıç, giriş
🔆 parlaklık yüksek parlaklık ayarlar
🧃 kutu içecek kutusu Kalıp
🔀 parça parça karıştırma düğmesi Paylaşma, karıştırma
🔑 anahtar anahtar Token, key, anahtar, şifre
🔏 kilit kilit ve kalem Kilitli, şifreli
📜 kağıt parşömen Script, kağıt, dosya parçası
parıltı parıltı yenilik, güzelleştirme, özelleştirme
👀 göz gözler Merak, bakmak, göz atmak, içerikler
bulut bulutların ardındaki güneş Bulut, sunucu
🌄 dağ dağların arasında güneşin doğuşu Yeniden doğuş, yeniden başlatma, release
🔱 üçlü üçlü çatal işareti Verimlilik başlığı
📈 grafik artış grafiği Verimlilik, üretkenlik, arttırma, artış
📉 grafik iniş grafiği Düşük verim, karmaşıklık artması, azalma
📊 grafik çubuk grafiği Tablo, veri bilimi
📃 sayfa kıvrık sayfa Sayfa
kıvrık kıvrık döngü Kısayol
🍢 çubuk oden Çubuk, sekme
🔌 elektrik elektrik fişi Eklendi, kablo, fiş
yüksek yüksek voltaj Elektrik
girilmez girilmez Engelleme, reklam engelleme
🚫 gir girmek yasak Popup engelleme, açılır pencere engelleme
🎴 kart oyun kartı Resim
🔍 arama sola dönük büyüteç Arama, mercek, büyüteç
🔤 abc latin alfabesi Harf, karakter, alfabe
🧹 süpürge süpürge Temizlik, silme
🎀 kurdele kurdele hediye, gift, free
🚩 üçgen b üçgen bayrak Yol, path
👨‍🔧 tamir erkek tamirci Tamir, düzeltme, onarma, sorun giderme
🧰 tamir alet çantası Utility, araçlar, tool
🤔 düşünen düşünen yüz Kararsız kalma, emin olmama, düşündürücü
🎨 sanat boya paleti Sanat, tasarım, boya
🏁 damalı damalı bayrak Bitiş, son, final, sonuç
🎌 çapraz çapraz bayraklar Talimatlar, başlangıç
🚀 roket roket Çok güzel, çok yeni, mükemmel
kum kum saati Zaman, vakit, süre
yazı yazı yazan el Kişisel yazılar, el yazıları, notlarım
🤖 robot robot Robot, bot, model
🤿 dalgıç dalgıç Derin, deep, deer learning ⚠
🤝 el sık el sıkışma Yardım, destek
🙋‍♂️ el kaldır el kaldıran erkek Karşılama, hoş geldin, selam
🎤 mikro mikrofon Ön söz, sesleniş
🧐 tek cam tek cam gözlüklü yüz İnceleme, detaylandırma, detaylı bakmak
🌍 dünya yerkürede Avrupa-Afrika Tüm içerikler, web sayfaları, internet, web
🏫 okul okul Okul, üniversite
+ artı işareti Ekleme, toplama
- eksi işareti Çıkarma, eksiltme
böl bölü işareti Bölme
🎲 zar oyun zarı Karma, rasgele, random, karışık
? beyaz soru işareti Soru
hızlı y hızlı yukarı düğmesi Yükleme, upload
hızlı a hızlı aşağı düğmesi İndirme, download
💖 kalp parıldayan kalp Destek, bağış
🖤 kalp siyah kalp Terminal, siyah ekran
💚 yeşil k yeşil kalp Avantaj
💛 sarı sarı kalp Yardımcı, ek, faydalı
💜 mor mor kalp ?
💔 kırı kırık kalp Dezavantaj
🍒 kir kiraz Grup, kategori
📋 pano pano Liste, pano, maddeler
🎪 sirk sirk Animasyonlar
🚧 inşa inşaat Yapım aşamasında, inşaat, hazırlanıyor
🧪 deney t deney tüpü Deneysel, beta, test
🐥 önd önden civciv Front-end, ön tasarım
🐣 civ yumurtadan çıkan civciv Back-end, arkaplan tasarımı
👁‍🗨, 👁️ göz konuşma balonunda göz Analiz, incelemek, bakmak
çember kalın kırmızı çember Küme
kahve sıcak içecek Java, kahve
🤞 şans şans dileme Yöntem, trick, numaralar
📢 hop hoparlör Duyuru, bildirim
🔨 çekiç çekiç Yapılandırma, ayarlar
🎈 balon balon Başlangıç
💿 disk optik disk imaj, image, cd
🌌 uzay samanyolu Whitespace
🏈🏀🏐🏓🏉🧶🥎 top toplar Maddeleme, listeleme (1, 2, 3 gibi)
🛒 alış alışveriş arabası Almak, getirmek, get, kullanma
⚛️ atom atom React

{% hint style="warning" %} 📢 Burası kategorilere ayrıştırılmalıdır {% endhint %}

You can’t perform that action at this time.