Skip to content
🐍 Python notlarım
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitbook/assets
anaconda
arayuez-olusturma
diger-python-notlarim
dosya-islemleri
giris
ipython
karisik-python-notlari
temel-python
.gitignore
README.md
SUMMARY.md
veri-yapilarina-giris.md

README.md

description
Python ile ilgili çalışmalarım

🐍 Python

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
    • Arayabileceğin kelimeler: pip, os.path, print, list vs
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

📢 Önemli Hususlar

  • Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.

{% embed url="https://learn.yemreak.com/icerikler/python" %}

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail​‌

Patreon​‌

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

You can’t perform that action at this time.