Skip to content
📚 Kişisel ansiklopedim
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitbook/assets
arastirmalar
google
gunluk-hayat
iha
os
programlama
proje-yonetimi
tech
uni
uygulamalar
web
yazilar
.gitignore
.ygitbookintegration
README.md
SUMMARY.md
contributing.md
duzensiz.md
istanbul-university-ce.md
iuc-ce.md
temp
veri-bilimi.md
yapay-zeka.md

README.md

description
🌎 Yunus Emre AK ~ YEmreAk'ın (@yedhrab) bilgi dünyasının dijital ortamda vücut bulmuş hali 🚀 Konular: öğrenme, python, yapay zeka, veri bilimi, windows, android, iuce ders notları, git, web, java

📖 YWiki

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama butonunu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir
  • Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.
  • ‍🔍 Arama butonunu _**_kullanmayı ihmal etmemen gerektiğini tekrardan hatırlatayım 🤭

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

Yeni İçerikler

{% hint style="warning" %} 📢 Bu alanın otomatikleştirilmesi hususunda yardıma ihtiyaç vardır. {% endhint %}

🧐 Değişikliklere Detaylı Bakın

Tam olarak hangi alanların değiştiğini merak ediyorsan, alttaki linkten GitHub üzerinden bakabilirsin.

{% embed url="https://github.com/yedhrab/YWiki/commits/master" caption="" %}

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.