Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
241 lines (202 sloc) 14.8 KB
description
🌎 Yunus Emre AK ~ YEmreAk'ın (@yedhrab) bilgi dünyasının dijital ortamda vücut bulmuş hali 🚀 Konular: öğrenme, python, yapay zeka, veri bilimi, windows, android, iuce ders notları, git, web, java

📖 YWiki

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

  • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
    • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
  • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
  • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
  • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

Yeni İçerikler

{% page-ref page="web-programlama/web-icin-kullanisli-notlar/web-sitesi-yoenetimi.md" %}

{% page-ref page="kisisel-arastirmalarim/cocuklar-icin-programlama.md" %}

{% page-ref page="google-notlari/" %}

{% page-ref page="kisisel-yazilarim/uecretsiz-avantajlar.md" %}

{% page-ref page="web-programlama/web-icin-kullanisli-notlar/web-sitesi-yoenetimi.md" %}

{% page-ref page="uygulama-ve-yazilim/onenote.md" %}

{% page-ref page="kisisel-yazilarim/instagram-bot.md" %}

{% page-ref page="programlama-notlari/genel-notlar/programlamada-oenemli-hususlar.md" %}

{% page-ref page="proje-yoenetimi/github/" %}

{% page-ref page="proje-yoenetimi/gitbook/" %}

{% page-ref page="proje-yoenetimi/git/" %}

{% page-ref page="programlama-notlari/yardimci-diller/markdown.md" %}

{% page-ref page="uygulama-ve-yazilim/vscode/vscode-eklentileri.md" %}

{% page-ref page="programlama-notlari/genel-notlar/" %}

{% page-ref page="contributing.md" %}

{% page-ref page="google-notlari/google-chromeda-verimlilik.md" %}

🧐 Değişikliklere Detaylı Bakın

Tam olarak hangi alanların değiştiğini merak ediyorsan, alttaki linkten GitHub üzerinden bakabilirsin.

{% embed url="https://github.com/yedhrab/YWiki/commits/master" caption="" %}

👀 Tüm İçerikler

YWiki tüm içerikler

🌍 Tüm YEmreAk İçerikleri

YEmreAK tüm içerikleri (her sütun bir web sitesidir)

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.